Fagstoff

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  THE MOTHER OF ALL KNEE INJURIES

  Kneluksasjonen, definert som en akutt skade av minst tre av kneets viktigste bånd-fremre og bakre korsbånd og enten det laterale eller mediale båndkompleks eller begge, er heldigvis sjelden. Trolig er det omtrent 40-50 per år i Norge (vi har i snitt 30 per år ved OUS). Hvert år er det en pasient eller to som […]

  Les mer

 • Posted in:

  AKUTT PANKREATITT – PRIMÆRUTREDNING OG BEHANDLING I TIDLIG FASE

  PRIMÆRUTREDNING (1-6) Kardinalsymptomet ved akutt pankreatitt er akutte og vedvarende epigastriesmerter, eventuelt med utstråling til rygg. Ledsagende kvalme og oppkast foreligger ofte. Symptomene er et resultat av trypsinogenaktivering i det eksokrine pankreasparenkymet med påfølgende selvfordøyelse og systemisk immunrespons. Ved klinisk undersøkelse kan en forvente palpasjonsømhet i øvre abdomen og tegn på systemisk inflammatorisk responssyndrom (SIRS). […]

  Les mer

 • Posted in:

  Bekkenreservoar og noen kirurgiske forhold som er nødvendige for et godt resultat

  Det ileale bekkenreservoaret har ingen definitive medisinske fordeler fremfor en permanent stomi. Hensikten er forbedret livskvalitet ved at tarminnholdet tømmes viljestyrt gjennom anus, helt ulikt den konvensjonelle stomien. Bekkenreservoarets akilleshæl er, som ellers i rekonstruktiv tarmkirurgi, anastomosen. En anastomose må ha tilstrekkelig blodforsyning og den må ikke utsettes for tensjon for tilheling. Annet er ikke […]

  Les mer

 • Posted in:

  PERIANALE FISTLER

  INNLEDNING 30-50% av pasienter med perianal abscess utvikler en perianal fistel. En perianal fistel er en vedvarende forbindelse mellom analkanal og hud. Tilstanden er hyppigere hos menn enn hos kvinner 2-5:1 (1). For mange er dette en invalidiserende sykdom som påvirker arbeidsevne og samliv. Når pasienten kommer til poliklinisk undersøkelse har de et ønske om […]

  Les mer

 • Posted in:

  HEMOROIDER

  Hemoroider oppstår i plexus av dilaterte arterio-venøse kanaler og bindevev. Interne hemoroider utgjør 90% og oppstår i øvre del av analkanalen, ovenfor linea dentata, hvor disse plexus former de såkalte anale cushions (puter) som er viktige for perfekt, vanntett lukking av analkanalen. Interne hemoroider graderes ut i fra hvor mye de prolaberer i analkanalen (Tabell […]

  Les mer

 • Posted in:

  ANALFISSUR

  INTRODUKSJON Analfissur er en vanlig benign tilstand, med lik prevalens hos kvinner og menn. Det forekommer hos både barn og voksne. Med en livstidsinsidens på 11% er anale fissurer et vanlig problem i helsetjenesten (1). Analfissur er definert som en lineær overfladisk rift i anoderm, som strekker seg opp i analkanalen. Analfissur kan være akutt […]

  Les mer

 • Posted in:

  Man må gjøre proktologi mer sexy

  Sa en kollega for kort tid siden. Jeg tenker fortsatt på uttalelsen og lover å komme tilbake med respons når jeg har en løsning. En stor andel av vår polikliniske virksomhet går med til proktologiske lidelser og det samme gjelder dagkirurgiske avdelinger rundt om i landet. Pasientene er i stor grad unge, voksne uten komorbiditet, […]

  Les mer

 • Posted in:

  ZOOMING OUT

  With my New Year’s resolution 2022 – amongst others, ‘saying no’ to professional meetings, events and other engagements a bit more often – still at the back of my head, I stare at the agenda for the upcoming week that Outlook presents on my computer. Again, I am amazed by the enormous number of meetings, […]

  Les mer