Håndkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Leddproteser i hånden

  Leddprotese-kirurgi i hofter og knær er de mest vellykkede kirurgiske behandlinger tilgjengelig, og gir varig forutsigbart resultat med god smertelindring og funksjon (1). Protesekirurgi i andre ledd etterstreber disse resultatene. Silikonproteser (egentlig elastiske silikonstaver med kjerneforsterkning) har i snart 50 år vært benyttet i alle håndens ledd, men disse implantatene har kun fungert hos pasienter […]

  Les mer

 • Posted in:

  Funksjonsforbedrende kirurgi ved tetraplegi

  Bakgrunn Når vi snakker om pasienter som «brekker nakken og blir lam» tenker vi ofte at de er paralytiske i både armer og ben. Imidlertid, avhengig av skadenivå, har flertallet av pasientene likevel enkelte intakte muskler som kan brukes for å gjenskape noe funksjon.  Den amerikanske håndkirurgen, Sterling Bunnell (1882-1957) var blant de første som […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgi for cerebral parese i overekstremiteten

  Bakgrunn Cerebral parese kjennetegnes av deformiteter i muskulatur og skjelett forårsaket av en statisk, irreversibel perinatal hjerneskade (1). Etiologien er ofte ukjent, og en rekke tilstander kan ligge bak inkludert vaskulære hendelser, eksponering for toksiske stoffer, genetiske syndromer og cerebral hypoxi i forbindelse med fødsel. Pasienter med cerebral parese representerer en heterogen gruppe, men fellestrekk […]

  Les mer

 • Posted in:

  Skader på plexus brachialis

  Seddons klassifikasjon av nerveskader: Nevrapraxi: Mild traksjon med bevart struktur både på axon og støttevev. Gir i praksis full restitusjon  Axonotmese: Kontinuitetsbrudd i axonet. Distale del av axonet degenererer, ettersom myelinskjeden er intakt vil axonet som vokser ut proksimalt fra «finne fram» til målorganet, og selv om prosessen kan ta tid vil prognosen være god. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Perifer nervekirurgi

  Hva er perifer nervekirurgi på overekstremiteten? Kirurgi på perifere nerver kan grovt sett deles i  a) Behandling av akutte nerveskadera. Nervesuturb. Nervetransplantasjon b) Sekundære rekonstruksjonera. Nervetransplantasjon (rekonstruksjon med interposisjonsgraft)b. Nervetransferering (flytte intakt funksjonell nerve for å gi annen funksjon enn den hadde i utgangspunktet) c) Behandling av kompresjonssyndromera. Nevrolyse/dekompresjon d) Diverse sjeldenheter (tumorer, nevritter, medfødte […]

  Les mer

 • Posted in:

  Mikrovaskulær kirurgi ved karsykdom

  Mikrovaskulær kirurgi har en plass i behandlingen av arterielle skader og lidelser i underarm og hånd, så vel som fra midtre del av leggen og ut til tærne. Ved skader eller okklusjoner av arteriene kan man med mikrokirurgisk teknikk rekonstruere arterier ved hjelp av reverserte venegraft helt ut til fingrene eller til tærne. Man legger […]

  Les mer

 • Posted in:

  Mikrovaskulær rekonstruksjon

  Etter at avdelingen startet opp med replantasjonskirurgi i 1983, ble den mikrovaskulære teknikken umiddelbart tatt i bruk til fri vaskularisert vevsflytting. Til å begynne med ble teknikken benyttet hyppigst til å dekke bløtvevsdefekter på armer og ben, hvor amputasjon ellers ville ha vært alternativet. Ulike teknikker for fri vaskularisert benflytting ble også etablert. Det ble […]

  Les mer

 • Posted in:

  Grepsrekonstruksjon etter amputasjon

  Historie I godt over 100 år har kirurger forsøkt å rekonstruere best mulig tommelfunksjon etter amputasjonsskader. Fordypning av spalten mellom første og andre fingerstråle er en enkel og pålitelig metode for å bedre funksjonen til en partielt amputert tommel. På den måten kan man lettere gripe rundt gjenstander selv om tommelen er kort. Dette kan […]

  Les mer