Om NKF

Norsk Kirurgisk Forening (NKF) er en spesialforening under Den norske lægeforening.

NKF ble dannet i 1911 og har ca. 1200 medlemmer.  Spesialister i kirurgiske hoved- og grenspesialiteter og leger under kirurgiutdanning kan være medlemmer. Som en følge av økende grenspesialisering ble NKF i 1997 omdannet til en føderasjon av de kirurgiske spesialforeninger, og de tilsluttede spesialforeninger har sine representanter i NKFs styre. I tillegg velger NKFs generalforsamling leder, nestleder, styrerepresentant for generelle kirurger, samt representant for kirurger under utdanning. Formålet med omorganisering til en føderasjon var at NKF skal fungere som felles talerør for de kirurgiske fagmiljøer i helsepolitiske spørsmål, og i saker som dreier seg om ledelse, drift og kvalitet av kirurgiske virksomheter.

NKF arrangerer HØSTMØTET hvert år i uke 43. Møtet inneholder frie foredrag, symposier og fagpolitiske debatter.

NKF utgir i tillegg sitt medlemsblad og tidsskrift fire ganger i året, og i tillegg ansvarlig for drift av hjemmesiden kirurgen.no

Fagmedisinske foreninger