/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/content_full_rows-page.php
 • Posted in:

  REHABILITERING ETTER MULTILIGAMENT KNEKIRURGI

  INTRODUKSJON Kneluksasjon er en svært omfattende skade og representerer en betydelig belastning i pasientens liv. Tidligere studier har vist at 20-40 % må bytte yrke etter rekonstruksjon av kneluksasjon [1], og at 19 % av pasientene ikke kommer tilbake i arbeid overhodet [2]. Tilbakevending til sport (RTS) har historisk sett vært ansett som svært usannsynlig, […]

 • Posted in:

  RESULTATER ETTER KIRURGISK BEHANDLING AV KNELUKSASJON

  INTRODUKSJON Kneluksasjoner klassifiseres etter Schenk klassifikasjonen (Tabell 1) (1). I følge Moatshe et al. med flere, er over halvparten (52 %) av kneluksasjonene KD3-M, det vil si skade av begge korsbånd kombinert med skade av mediale kollateralligament (MCL). KD3-L, som er skade av begge korsbånd og laterale kollateralligament (LCL) og/ eller posterolaterale hjørne (PLC), representerer […]

 • Posted in:

  NERVETRANSPOSISJON FOR DROPPFOT ETTER KNELUKSASJON

  Skade på nervus peroneus og ledsagende droppfot kan være en av de mest plagsomme sekvelene etter alvorlige kneskader, og kirurgisk har dette vært utfordrende å behandle (1). Dette skyldes kombinasjonen av den ugunstige skademekanismen (traksjon) og nervens beliggenhet lateralt for collum fibula, der særlig den dype grenen er relativt låst eller forankret av fascien mellom […]

 • Posted in:

  BEHANDLING AV DROPPFOT ETTER SKADE AV NERVUS PERONEUS

  INTRODUKSJON En droppfot foreligger når en pasient har mistet evnen til aktiv dorsalfleksjon i ankelleddet. Tyngdekraften gjør at foten «dropper» til spissfotstilling, noe som kan forsterkes av intakte plantarfleksorer. Droppfot påvirker pasientens gangfunksjon i betydelig grad. Pasienten som er rammet har en klaskende gange og prøver å kompensere med økt fleksjon i kne- og hofteleddet. […]

 • Posted in:

  KIRURGISKE BEHANDLINGSMETODER VED KNELUKSASJONER

  Kneluksasjoner er omfattende skader som involverer tre av fire stabiliserende strukturer i kneet. Uten behandling blir det vedvarende instabilitet som fører til redusert funksjon, og som regel redusert knerelatert livskvalitet. Kirurgisk behandling anbefales for å oppnå god stabilitet i kneet og bedre knefunksjon, som er viktig i hverdagen og andre fysisk aktiviteter, inklusiv jobb og […]

 • Posted in:

  KNEE DISLOCATIONS WITH VASCULAR INJURIES

  “Of this I have only seen one instance, and I conclude it, therefore, to be a rare occurrence; and there are scarcely any accidents to which the body is liable which more imperiously demand immediate amputation than these.” This is a statement on knee dislocation from Sir Astley Cooper in 1824, who is usually credited […]

Alle artikler