Fagstoff

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  AKUTTKIRURGI – HVOR GÅR VEIEN VIDERE?

  Akuttkirurgien er vårt neglisjerte stebarn! Påstanden er en omskrivning av Jim Y Kim, mangeårig president i Verdensbanken, sin uttalelse om kirurgiens plass i global helse fra 2008 (1). Den snart 15 år gamle artikkelen dette er hentet fra hadde den treffende undertittelen – utsikten bortenfor operasjonsstuen. Det er organiseringen av akuttkirurgisk virksomhet som er neglisjert […]

  Les mer

 • Posted in:

  Emergency Abdominal Surgery Course

  Welcome to the third virtual advanced EASC course (AEASC). This course builds on the award winning EASC course which was first held in Donegal Ireland in 2012. EASC Courses have expanded around the World, and are now run in 11 countries and have been attended by over 1000 surgeons and residents. EASC is regarded by […]

  Les mer

 • Posted in:

  HEART TEAM – HVA ER DET OG HAR DET NOE FOR SEG?

  Hvis man googler «Heart Team» får man mer enn 2,8 billioner treff, og «Heart Team decision in daily clinical practice» gir 150 millioner treff. Er dette bare et begrep? Bakgrunnen og viktigheten av å ha et funksjonelt Heart Team vil her bli diskutert. INNLEDNING Etter som medisinen har utviklet seg og fagområder glir inn i […]

  Les mer

 • Posted in:

  HJERTEKIRURGI

  Hjertekirurgien har hatt en rivende utvikling de siste 70 årene. I 1953 utførte Gibbon den første hjerteoperasjon støttet av hjerte­lungemaskin. Siden har det vært en kraf-tig økning i hjertekirurgiske inngrep, koronarkirurgien var på topp rundt 2004, klaffekirurgien rundt 2013. Se Fig 1-6, alle fra Hjertekirurgi-registeret.             Den første PCI ble […]

  Les mer

 • Posted in:

  PNEUMOTHORAX – EN KORT OVERSIKT OG KLINISK GUIDE FOR BEHANDLING

  DEFINISJON OG KLASSIFIKASJON Pneumothorax er en tilstand defi nert som luft i pleura-hulen. Første gang beskrevet av Jean Marc Gaspard Itard i 1803 (1), tett etterfulgt av René Laennec som i 1819 rede-gjorde for kliniske funn og sammenhengen mellom pneu-mothorax, emfysematøse lunger og bullae (2). Det fi nnes ingen sikre tall for forekomsten av pneumothorax […]

  Les mer

 • Posted in:

  THORAXDEFORMITETER – DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING

  BAKGRUNN Traktbryst, pectus (gresk for bryst) excavatum (gresk for utgravd), er en deformitet der sternum ligger lenger dorsalt enn det normale (figur 1). Presentasjonen varierer og kan medføre impresjon og sideforskyving av mediastinale struk-turer. Pectus carinatum (fuglebryst) derimot er en lidelse hvor sternum er lenger anteriort enn det normale. Også her kan sideforskyving og asymmetri […]

  Les mer

 • Posted in:

  SKADER I BRYSTKASSEN; POTENSIELT LIVSTRUENDE, MEN INITIALBEHANDLINGEN ER OFTEST ENKEL

  THORAXSKADER VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Ved vårt traumesenter ser vi thoraxskader daglig. Alvorlighetsgraden varierer, men som ellers i traumatologien, er det viktig å behandle alle pasienter standardisert. Det tas ingen snarveier. Man følger ABCDE-algoritmen slik at ikke noe overses. Ikke bare er det pinlig hvis pasienten kollaberer på grunn av en oversett miltskade, men det kan […]

  Les mer