Ortopedi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  BEKKENRESERVOAR OG NOEN KIRURGISKE FORHOLD SOM ER NØDVENDIGE FOR ET GODT RESULTAT

  Det ileale bekkenreservoaret har ingen definitive medisinske fordeler fremfor en permanent stomi. Hensikten er forbedret livskvalitet ved at tarminnholdet tømmes viljestyrt gjennom anus, helt ulikt den konvensjonelle stomien. Bekkenreservoarets akilleshæl er, som ellers i rekonstruktiv tarmkirurgi, anastomosen. En anastomose må ha tilstrekkelig blodforsyning og den må ikke utsettes for tensjon for tilheling. Annet er ikke […]

  Les mer

 • Posted in:

  REHABILITERING ETTER MULTILIGAMENT KNEKIRURGI

  INTRODUKSJON Kneluksasjon er en svært omfattende skade og representerer en betydelig belastning i pasientens liv. Tidligere studier har vist at 20-40 % må bytte yrke etter rekonstruksjon av kneluksasjon [1], og at 19 % av pasientene ikke kommer tilbake i arbeid overhodet [2]. Tilbakevending til sport (RTS) har historisk sett vært ansett som svært usannsynlig, […]

  Les mer

 • Posted in:

  RESULTATER ETTER KIRURGISK BEHANDLING AV KNELUKSASJON

  INTRODUKSJON Kneluksasjoner klassifiseres etter Schenk klassifikasjonen (Tabell 1) (1). I følge Moatshe et al. med flere, er over halvparten (52 %) av kneluksasjonene KD3-M, det vil si skade av begge korsbånd kombinert med skade av mediale kollateralligament (MCL). KD3-L, som er skade av begge korsbånd og laterale kollateralligament (LCL) og/ eller posterolaterale hjørne (PLC), representerer […]

  Les mer

 • Posted in:

  NERVETRANSPOSISJON FOR DROPPFOT ETTER KNELUKSASJON

  Skade på nervus peroneus og ledsagende droppfot kan være en av de mest plagsomme sekvelene etter alvorlige kneskader, og kirurgisk har dette vært utfordrende å behandle (1). Dette skyldes kombinasjonen av den ugunstige skademekanismen (traksjon) og nervens beliggenhet lateralt for collum fibula, der særlig den dype grenen er relativt låst eller forankret av fascien mellom […]

  Les mer

 • Posted in:

  BEHANDLING AV DROPPFOT ETTER SKADE AV NERVUS PERONEUS

  INTRODUKSJON En droppfot foreligger når en pasient har mistet evnen til aktiv dorsalfleksjon i ankelleddet. Tyngdekraften gjør at foten «dropper» til spissfotstilling, noe som kan forsterkes av intakte plantarfleksorer. Droppfot påvirker pasientens gangfunksjon i betydelig grad. Pasienten som er rammet har en klaskende gange og prøver å kompensere med økt fleksjon i kne- og hofteleddet. […]

  Les mer

 • Posted in:

  KIRURGISKE BEHANDLINGSMETODER VED KNELUKSASJONER

  Kneluksasjoner er omfattende skader som involverer tre av fire stabiliserende strukturer i kneet. Uten behandling blir det vedvarende instabilitet som fører til redusert funksjon, og som regel redusert knerelatert livskvalitet. Kirurgisk behandling anbefales for å oppnå god stabilitet i kneet og bedre knefunksjon, som er viktig i hverdagen og andre fysisk aktiviteter, inklusiv jobb og […]

  Les mer

 • Posted in:

  KNEE DISLOCATIONS WITH VASCULAR INJURIES

  “Of this I have only seen one instance, and I conclude it, therefore, to be a rare occurrence; and there are scarcely any accidents to which the body is liable which more imperiously demand immediate amputation than these.” This is a statement on knee dislocation from Sir Astley Cooper in 1824, who is usually credited […]

  Les mer

 • Posted in:

  KNELUKSASJON – DIAGNOSTIKK OG INITIAL BEHANDLING

  BAKGRUNN Kneluksasjon er en sjelden ortopedisk skade, men dersom skaden ikke håndteres riktig i løpet av de første timene kan konsekvensen for pasienten være stor. Historisk sett har man hatt stor respekt for skaden, og i 1825 skrev William Gibson at en kneluksasjon vanligvis leder til voldsomme symptomer og i noen tilfeller død, dersom ekstremiteten […]

  Les mer