Thoraxkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Venstre til høyre: Mr Joel Dunning, James Cook University Hospital, Middlesbrough; Dr Rune Eggum, Ahus; Dr René Petersen, Rigshospitalet, København; Dr Diego Gonzalez-Rivas, Shanghai, ­Kina; La Coruña, Spania; Dr Alan Sihoe, Hong Kong University, Kina; Dr Henrik Aamodt, OUS-Ullevål

  Posted in:

  Rapport fra NorVATS 2018, lungekirurgisk symposium – Ahus

  Den 25. og 26. september hadde vi gleden av å avholde det første dedikerte symposium i Norge omhandlende miniinvasiv thoraxkirurgi, NorVATS 2018. Ved siden av deltagere fra Norge, hadde kolleger fra England, Sverige og Finland funnet veien til Ahus, til sammen noe over 50 deltagere. Dette til vår glede da det overskred anslaget vårt fra […]

  Les mer

 • Shanghai skyline sett fra ”the Bund”, ett populært område for handling og natteliv i sentrum.

  Posted in:

  Uniportal VATS kirurgi i Shanghai

  1.0 Introduksjon Video-Assistert Thoracoskopisk kirurgi (VATS) har de siste 20 årene utviklet seg ved bedre teknologi, nytt utstyr og økende antall prosedyrer, og er nå en veletablert operasjonsmetode for lungereseksjoner. Uniportal VATS, hvor man kun bruker en 3-4 cm incisjon i 5. interkostalrom (ICR) i fremre aksillærlinje har de siste årene fått stadig større utbredelse. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av pectus excavatum og carinatum

  Pectus deformiteter forekommer i nær familie hos ca. 25 %. Skoliose og bindevevs sykdommer (bl.a. Marfan syndrom) er assosiert med både pectus excavatum og carinatum. Disse deformitetene diagnostiseres fra småbarnsalder til puberteten og forverres oftest under veksten (1). De fleste av pasientene oppsøker helsetjenesten pga. kosmetisk og psykososialt ubehag av misdannelsen. Mange angir en grad av […]

  Les mer

 • Posted in:

  TMVR – Kateterbehandling av mitralklaffesykdom med klaffeerstatning

  Bakgrunn Mitralapparatet Mitral apparatet består av: klaffesegl, annulus, chorda tendinae, papillemuskel og venstre hjertekammer. Det er et fremre og et bakre klaffesegl som inndeles i tre segmenter, ofte delt opp av interscallopfurer. Segmentene betegnes A1-A3, P1 – P3 for henholdsvis fremre (anteriore-A) og bakre (posteriore – P) segl, dette for at ekkokardiolog og kirurg skal […]

  Les mer

 • Posted in:

  TAVI – fra utprøvende behandling til rutineinngrep

  Aortastenose Aortastenose skyldes oftest en degenerativ gradvis forkalking av klaffebladene som forsnevrer det effektive åpningsarealet på klaffen. Sykdommen rammer i første rekke eldre, men kan også ramme yngre med medfødt bicuspid eller unicuspid klaff (1-2% av befolkningen). Sykdommen medfører økt systolisk trykk i venstre ventrikkel med kompensatorisk venstre ventrikkel hypertrofi. Sykdommen er lenge asymptomatisk, men […]

  Les mer

 • Posted in:

  VATS-lobektomi

  En torakotomi kan gjøres på forskjellige vis, den tradisjonelle posterolaterale thorakotomien som involverer deling av m.latissimus dorsi og m.serratus og evt fjerning av en ribbe. Den mer skånsomme muskelsparende anterolaterale thorakotomien er vel mer og mer brukt de siste årene.  En thorakotomi involverer alltid deling av intercostalmuskulatur og oppsperring av aktuelle interkostalrom. En slik åpning […]

  Les mer

 • Posted in:

  Koronarkirurgi

  Figur 1 (bilde over): Venebypass sys ende-til-side til koronarkar med fin tråd (7-0) (foto: Audun Bergland). Bakgrunn Det ble i 2004 utført 3430 koronare bypass-operasjoner i Norge og dette var 64% av alle hjerteoperasjoner det året. I 1994 viste Yusuf og medarbeidere at det var bedre overlevelse for pasienter med tre-kar sykdom eller venstre hovedstammestenose […]

  Les mer

 • Posted in:

  Hjerte- og lungetransplantasjoner i Norge.

  Historien om hjerte- og lungetransplantasjon Den 3. desember 1967 ble verdens første hjertetransplantasjon på et menneske utført. Verden ble tatt på sengen, ikke bare av at en hjertetransplantasjon var gjennomført, men like mye av hvem som hadde gjort det. For dem som hadde fulgt med i den medisinske utviklingen, lå det forventninger om en snarlig […]

  Les mer