Maxillofacial kirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Endokrin oftalmopati

  Endokrin oftalmopati (EO) forekommer nesten bare ved hypertyreose og kalles av noen tyreoideaassosiert orbitopati. EO oppfattes som en autoimmun tilstand som affiserer orbitas bløtvev, det vil si muskler og fett. Initialt arter det seg som en aktiv inflammatorisk prosess og senere med en fibroselignende forandring i vevet. Følgen av denne patologiske prosessen er dels en […]

  Les mer

 • Posted in:

  Rekonstruksjon av maxille og mellomansikt

  Innledning Defekter i maxillekomplekset kan i tillegg til kosmetiske sekveler føre til nedsatte funksjoner i munnhule, svelg, øyehule, tåredrenasje og tale. Tidligere benyttet man obturatorproteser for rekonstruksjon av overkjevedefekter. Slike proteser er vanskelig å holde rene og skaper ofte mekanisk gnag. De er dessuten beheftet med lekkasje gjennom defekt og er avhengige av arrdrag og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kraniofaciale skader

  Innledning Tidligere har man betraktet ansiktet som en beskyttelse for hjernen. Nyere studier har imidlertid vist det motsatte, at alvorlige ansiktsskader er en indikator på hodeskader (1). Høyenergitraumer mot ansiktet fører til en forplanting av frakturlinjer gjennom ansikt og videre inn i skallebasis (figur 1). Den vanligste årsaken til disse skadene er trafikkulykker (2).  Initial […]

  Les mer

 • Posted in:

  Ortognatisk kirurgi

  Ortognatisk kirurgi Pasienter med leppe-kjeve-ganespalter har ofte vekstforstyrrelser i maxillen og er kandidater for ortognatisk kirurgi. Det samme gjelder pasienter med gjellebuesyndromer (OAV) som ofte har vekstforstyrrelser i mandibula. Pasienter med obstruktiv søvnapne grunnet trange forhold i oropharynx kan hjelpes med kirurgisk fremføring av underkjeve eller hake. Mellom 300 og 400 pasienter opereres årlig med […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av kraniomaxillofaciale misdannelser

  Introduksjon av kraniofacial kirurgi Den franske plastikkirurgen Paul Tessier arbeidet ved det militære maxillofacial sykehuset i Paris både under og etter andre verdenskrig. Han var en kort periode oftalmolog, hånd kirurg og leppe-kjeve-ganespalte kirurg. Hans store interesse var å utvikle kirurgiske teknikker for korreksjon av kraniofaciale misdannelser. Hans engelske kollega Sir Harold Gillies hadde i […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kjeveleddskirurgi

  Nøyaktig diagnostikk er svært viktig for å påvise de egentlige leddproblemer som eventuelt vil ha nytte av eller trenge en operasjon. Pasienter med kjeveleddslidelser vil som oftest også ha muskulære forstyrrelse. Ikke- kirurgisk behandling og egentrening er viktig for de aller fleste pasienter med slike plager. Det er mange indikasjoner for kjeveleddskirurgi hvorav de beste […]

  Les mer

 • Posted in:

  Skuddskader i ansiktet

  Inndeling Transfaciale skuddskader Prosjektilet treffer ansiktet på den ene siden og går ut gjennom den andre. Banen prosjektilet har gjennom ansiktet kan variere fra horisontale skudd til forskjellige vinklinger mellom ansiktet og skuddretningen. Høyenergiprosjektiler (>600m/s) gir liten skade ved innskuddet, mens utskuddet fører til omfattende vevskader (fig 2). Lavenergiprosjektiler (<400m/s) gir moderate utskuddskader De høye […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimal invasive endoskopiske inngrep i Maxillofacial Kirurgi

  Det er utviklet minimal invasive prosedyrer som gir bedre diagnostiske og terapeutiske muligheter enn tidligere innenfor det maxillofacial kirurgiske fagfeltet. Eksempler på prosedyrer er artroskopi av kjeveledd, sialoskopi av de store spyttkjertlene, endoskopi av bihulene, endoskopisk assistert frakturbehandling i kjeveområdet og kosmetisk-estetiske inngrep i ansiktet og halsregionen. Klinikken til ØNH, Kjeve og Øye i samarbeid […]

  Les mer