Traumatologi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  TIL ALLE TRAUMEINTERESSERTE

  Traumeseminaret finner sted kl 18-20 i samarbeid med ESTES og vi hare kalt det MISSION IMPOSSIBLE. Første del heter ‘Technical and decision-making challenges in major trauma’ og ledes av Mr Euan Dickson, HPB- og traumekirurg fra Glasgow med bakgrunn fra Sør-Afrika. Han leder oss gjennom en time med korte innlegg som fokuserer på tekniske og […]

  Les mer

 • Posted in:

  ECTES 2020 – VÅRENS VAKRESTE EVENTYR?

  Dette nummeret av Kirurgen er tenkt som informasjon om den første store internasjonale akuttkirurgi- og traumekongressen i Norge. Dette nummeret inneholder innlegg fra sentrale nasjonale og internasjonale bidragsytere til selve kongressen samt kurs som avvikles i relasjon til kongressen. Kirurgien blir stadig mer subspesialisert. I Norge har det medført at tidligere kirurgiske subspesialiteter er blitt […]

  Les mer

 • Posted in:

  Moderne behandling av traumatiske sår

  Hva er problemet? Det er først og fremst to forhold som karakteriserer sårskader forårsaket av høy energi (2, 3):   Kontaminering Alle høyenergetiske sår er forurenset med bakterier eller andre mikrober fordi skadene aldri påføres i et aseptisk miljø. Nekrose Celledøden er enten forårsaket av eksponering for direkte trykk- eller skjærekrefter mot vevet eller sekundært […]

  Les mer

 • Posted in:

  Midlertidig bukveggslukking med bukveggsrekonstruksjon

  OUS behandler et økende antall alvorlig skadde og akuttkirurgiske pasienter med buksepsis. I 2013 besluttet vi derfor å opprette en tverrfaglig kompetansegruppe, og utvikle retningslinjer for håndtering av denne typen komplekse pasienter. I denne artikkelen presenterer vi protokoll for behandling med åpen buk. Vi tror at en tidlig systematisk og konsistent tilnærming med engasjerte spesialister […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nevrokirurgisk behandling av hodeskader

  Inndeling av hodeskader Hodeskader inndeles som oftest etter Glasgow coma scale (GCS) og Head Injury Severity Scale (HISS). GCS er basert på tre kategorier: øyeåpning, beste motoriske respons og verbal respons. En bevisstløs pasient uten noen form for reaksjon får minste score 3, beste score 15 oppnås hos en fullt våken og samarbeidende pasient uten […]

  Les mer

 • Posted in:

  Akuttsykehus med traumeansvar – hvordan ivareta ansvaret?

  Helse Sør-Øst utarbeidet i 2010 kriterier som sykehus som skal ta imot traumatiserte pasienter skal innfri for å være i stand til å yte optimal behandling. Disse ble implementert sommeren 2012. De formelle kravene gjelder både kompetansen til de som inngår i traumeteamet, til systemet og til materiell. En del krav har vist seg å […]

  Les mer