Traumatologi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Fra teamleder på Ullevål til overlege i Skien

  ST Knivstikk hals og thorax NUDenne tekstlinjen på callingen slår en i ansiktet for eksempel klokken 03:14 en fredag i mai. Jeg liker ingen av ordene i tekstlinjen, kanskje med unntak av «og». Linjen betyr at Stort Traumeteam innkalles, det betyr at problemene kan begynne tidlig i alfabetet, det betyr trøbbel og det betyr at […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi

  Vi oppnår dette gjennom å: Etablere nettverk Formidle erfaringer og behandlingsprotokoller Initiere utredninger og etablere konsensus Initiere og delta i forskning Etablere eller legge til rette for opplæring, trening og videreutdanning Bidra til at pasienterfaringer inndras i planlegging av tjenestetilbud Kompetansetjenesten holder til ved traumesenteret på Ullevål sykehus i Oslo, men består av et nettverk […]

  Les mer

 • Posted in:

  Contemporary management of splenic injury

  Av 1500 – 1600 traumepasienter som legges inn og registreres årlig ved OUS – Ullevål, har 10 % abdominalskade.4 Miltskader forekommer hyppig, ca 50 – 60 skader per år.4 Angioembolisering (AE) ble i 2002 tatt i bruk som del av ikke-operativ behandlingsprotokoll for miltskader. Dette resulterte i signifikant færre splenektomerte og betydelig økt suksessrate for […]

  Les mer

 • Posted in:

  Bedre traumebehandling

  Originalartikkel: * Groven S, Eken T, Skaga NO, Roise O, Naess PA, Gaarder C. Long-Lasting Performance Improvement After Formalization of a Dedicated Trauma Service. J Trauma. 2011; 70(3): 569-74. Bakgrunn Organisering av traumebehandling i regionale systemer gir bedre pasientbehandling og økt overlevelse. Det er imidlertid få studier som har evaluert intrainstitusjonell kvalitetsforbedring i traumebehandling. I 2005 […]

  Les mer

 • Posted in:

  Bukskader

    Bukskader med pågående blødning representerer en spesiell utfordring, da det ikke alltid er enkelt å erkjenne og oppnå blødningskontroll.   Vi gir i artikkelen en oversikt over nyere prinsipper for diagnostikk og behandling av pasienter med abdominalskader. Den baserer seg på retningslinjer for behandling av bukskader ved OUS-Ullevål nedfelt i vår Traumemanual.   Skademekanismer:1. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Ansiktskader

      Prinsipper ved behandling av frakturer i ansiktsskjelettet   BilleddiagnostikkTette CT snitt med fremstilling av aksial, koronale, sagittale og tredimensjonale bilder har vært et stort fremskritt i diagnostikk av frakturer i ansiktsskjelettet. Dette gjør det lettere å planlegge operativ behandling (Fig. 1, 2).   OsteosyntesemateriellPlater og skruer i titan benyttes i ansiktskjelettet til rigid […]

  Les mer

 • Posted in:

  Optimal ortopedisk behandling av den hardt skadde pasienten

    Utviklingen av en mer standardisert frakturbehandling i 1950- og 60 årene og implementering av Advanced Trauma Life Support (ATLS) trening har vært viktige insitamenter til endring i multitraume-behandlingen (1). De senere års utvikling i molekylærbiologi og genetikk har endret vår forståelse for mekanismene bak de alvorligste komplikasjonene etter store traumer.   “Save Life – […]

  Les mer

 • Posted in:

  Intervensjonsradiologi i traumebehandlingen

        Endovaskulær behandling kan brukes for temporært å stabilisere en pasient med massiv blødning, men også for definitiv behandling av blødninger og skader på store kar. Endovaskulær behandling av karskader har visse fordeler sammenlignet med åpen kirurgi, så som perifer tilgang i god avstand fra selve skaden og redusert kirurgisk traume.   Rask […]

  Les mer