1303, 2022

KOAGULASJONSBOKS PÅ TRAUMESTUA I AKUTTMOTTAKET OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS – ULLEVÅL

By |13. mars 2022|Fagstoff, Nyheter, Traumatologi|

MEDIKAMENTER – INNHOLD 1) Som del av massiv transfusjonsprotokoll (MTP) Tranexamsyre (Cyklokapron®, Pilexam®, Tranexamic acid®) Fibrinogenkonsentrat (Riastap®, Fibryga®) Calciumkonsentrat (Calcium Gluconate®) Tranexamsyre, 100 mg/ml (Cyklokapron®, Pilexam®, Tranexamic acid®)  Indikasjon:  Traumepasient innlagt innen 3 timer etter skade, med pågående blødning og [...]

1103, 2022

MEDIKAMENTBRUK VED KRITISK BLØDNING OG REVERSERING AV ANTITROMBOTISKE LEGEMIDLER – PROTOKOLL I TRAUMEMOTTAKET VED OUS ULLEVÅL

By |11. mars 2022|Nyheter, Traumatologi|

BAKGRUNN: OUS Ullevål, er traumesykehus for ca. 700.000 innbyggere i Oslo og regionalt traumesenter i Helse Sør-Øst for halve Norges befolkning.  Traumeteamet i Akuttmottaket ved OUS Ullevål tar imot ca. 2000 pasienter per år med alvorlige eller potensielt alvorlige skader. [...]

1410, 2020

TIL ALLE TRAUMEINTERESSERTE

By |14. oktober 2020|Kurs/Møter, Traumatologi|

Traumeseminaret finner sted kl 18-20 i samarbeid med ESTES og vi hare kalt det MISSION IMPOSSIBLE. Første del heter ‘Technical and decision-making challenges in major trauma’ og ledes av Mr Euan Dickson, HPB- og traumekirurg fra Glasgow med bakgrunn fra [...]

1401, 2020

Message from the president of European Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES)

By |14. januar 2020|Nyheter, Traumatologi|

Dear colleagues and friends, I begin by thanking Tina and the Norwegian surgeons for the opportunity and invitation to write these short notes, also telling you how honored and grateful I am to the colleagues in the board and the [...]

801, 2020

ECTES 2020 – VÅRENS VAKRESTE EVENTYR?

By |8. januar 2020|Nyheter, Traumatologi|

Dette nummeret av Kirurgen er tenkt som informasjon om den første store internasjonale akuttkirurgi- og traumekongressen i Norge. Dette nummeret inneholder innlegg fra sentrale nasjonale og internasjonale bidragsytere til selve kongressen samt kurs som avvikles i relasjon til kongressen. Kirurgien [...]

2301, 2015

Moderne behandling av traumatiske sår

By |23. januar 2015|Traumatologi|

Hva er problemet? Det er først og fremst to forhold som karakteriserer sårskader forårsaket av høy energi (2, 3):   Kontaminering Alle høyenergetiske sår er forurenset med bakterier eller andre mikrober fordi skadene aldri påføres i et aseptisk miljø. Nekrose [...]

2001, 2015

Midlertidig bukveggslukking med bukveggsrekonstruksjon

By |20. januar 2015|Traumatologi|

OUS behandler et økende antall alvorlig skadde og akuttkirurgiske pasienter med buksepsis. I 2013 besluttet vi derfor å opprette en tverrfaglig kompetansegruppe, og utvikle retningslinjer for håndtering av denne typen komplekse pasienter. I denne artikkelen presenterer vi protokoll for behandling [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic
Gå til toppen