Urologi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Temaleder: UROLOGI

  Vi har også invitert gode samarbeidspartnere til å dele sin kunnskap, fra barne- og ungdomspsykiater Diseth som har vært en god venn og kollega av seksjonen i mange år og uvurderlig for mange pasienter, til nefrolog Waldum-Grevbo og nukleærmedisiner Fjeld som går i dybden på måling av nyrefunksjon, fysiologien, metoder og matematiske modeller. Vi dekker […]

  Les mer

 • Posted in:

  Fellesevaluering av utdanningskandidater – et godt grunnlag for veiledningssamtalen

  Bakgrunn Leger i spesialisering (LIS) er ved siden av å være arbeidstagere i sykehusene, også utdanningskandidater for en medisinsk spesialitet som er regulert gjennom målbeskrivelser og spesialistregler. En vesentlig del av utdanningen er at kandidatene skal ha veiledning under utdanningsløpet. Målet med veiledningen er å øke bevisstheten til LIS på faglige valg og avgjørelser i […]

  Les mer

 • Posted in:

  MR-TRUS fusjonerte målrettede prostatabiopsier – presis metode for diagnostikk og oppfølging av prostatacancer

  Hva er MR-TRUS fusjonerte prostatabiopsier? MR og TRUS fusjon kombinerer fordelene av MRI (magnetic resonance imaging) og TRUS (transrektal ultralyd). Fordelen med MR er at cancersuspekte forandringer i prostata oftest kan lokaliseres svært presist. MR-bildene overføres til en datamaskin som fusjonerer disse med TRUS-bildene. Cancersuspekte områder som er synlige på MR kan deretter biopseres i […]

  Les mer

 • Posted in:

  Testikkelkreft – en oversikt for kirurger

  Forekomst Incidensen av testikkelkreft har vært jevnt stigende gjennom flere tiår, fra ca. 70 nye tilfeller i 1970 til 337 og 321 i hhv 2013 og 2014. Norge har nå kommet opp på samme nivå som Danmark, som lenge lå på verdenstoppen i incidens (fig. 2). Underlig nok er incidensen i Sverige bare vel halvparten […]

  Les mer

 • Posted in:

  Peyronies sykdom – medikamentell og kirurgisk behandling

  Tilstanden er oftest selvbegrensende, og debuterer ofte med ereksjonssmerter en periode før selve kurvaturen oppstår. Smertene varer sjelden mer enn 12 mnd. (3), og forsvinner ofte i løpet av de første 6 månedene. Kurvaturen er forbigående hos 13 % av pasientene, konstant hos 47 %, og progressiv hos 40 % (3). En andel av pasientene […]

  Les mer

 • Posted in:

  Temaleder: Urologi

  Peyronies sykdom Privatpraktiserende urolog i Arendal, Knut Henning Klem, holdt på vårmøtet en glitrende forelesning over temaet Peyronies sykdom. Dette er en urologisk sykdom som har satt spor gjennom historien. I denne artikkelen tar han både et (kunst)-historisk tilbakeblikk og gir en oppdatert oversikt over moderne behandlingsprinsipper. Testikkelkreft Når det gjelder urologiske kreftsykdommer med effekt […]

  Les mer

 • Posted in:

  Prostata-tur til robotlandet USA

  Stein Erik Hagen har stått frem med sin prostatakreft sykdom i media. Som kjente valgte han å bli behandlet ved Johns Hopkins Hospital (JHH) i USA, kjent for sine gode resultater. Hagen har ønsker om å bidra til bedre behandling for denne pasientgruppen i Norge og har generøst bidratt med 100 millioner kroner til opprettelse […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kurs i laparoskopisk urologisk kirurgi ved Ahus

  Første kurs ble gjennomført 5. og 6. mai ved Akershus universitetssykehus. Kurskomiteen besto av Stig Müller, Frode S. Nilsen, Leif Erik Grønning og Anders Debes fra Ahus, Jarl Hovland fra Sykehuset Østfold, Fredrikstad og Hiten Patel fra UNN Tromsø.  Kurslokalet var på operasjonsavdelingen, i rommet ved siden av operasjonstuen. Første kursdag utførte vi en laparoskopisk […]

  Les mer