1307, 2018

Håndleddsartroskopi

By |13. juli 2018|Fagstoff, Ortopedi|

Innledning: Siden 1970-tallet har artroskopi vært brukt som et hjelpemiddel innen håndkirurgi. Artroskopi ble først benyttet som et redskap for å kunne stille en sikker diagnose av skade av bein og brusk, men også av ligament, som man ikke kunne [...]

1307, 2018

Operativ behandling av skulderinstabilitet.

By |13. juli 2018|Fagstoff, Ortopedi|

Artroskopisk Bankart utført som behandling for traumatisk fremre skulderinstabilitet er vanlig praksis blant ortopediske kirurger. Traumatisk fremre skulderinstabilitet er en relativt hyppig skade som representerer over 90% av alle glenohumerale luksasjoner. Etter residiverende luksasjoner tilbys operativ behandling. 80-90% av pasientene [...]

1307, 2018

Rekonstruksjon av fremre korsbånd

By |13. juli 2018|Fagstoff, Ortopedi|

Fremre korsbåndsavrivning er en hyppig forekommende kneskade som kan ha dramatiske konsekvenser for knefunksjon og livsutfoldelse. Kirurgisk behandling har som mål å gjenopprette normal knestabilitet og derved tilbakeføre pasienten til ønsket aktivitetsnivå. Dagens korsbåndskirurg må håndtere et stadig bredere spekter [...]

1307, 2018

Meniskkirurgi

By |13. juli 2018|Fagstoff, Ortopedi|

Tidligere har opptil 300 per 100.000 personer årlig gjennomgått artroskopisk meniskkirurgi, men i de senere årene har insidensen sunket. Bare en av ti operasjoner har inkludert reparasjoner av menisker, resten har vært meniskreseksjoner (partielle meniskektomier). Hos pasienter med degenerative meniskrupturer, [...]

2603, 2015

Hofteprotesekirurgi Metall mot metall – kun for NSB!

By |26. mars 2015|Ortopedi|

Ortopedens utfordring Hovedårsaken til implantasjon av en total hofteprotese er hofteleddsartrose, i 2013 sto det for 79 % av primæroperasjoner i Norge (1). Artrose er en degenerativ tilstand som affiserer leddbrusken. Denne slites med tiden ned og smerte og redusert [...]

2503, 2015

Nasjonalt frakturregister; en realitet om kort tid?

By |25. mars 2015|Ortopedi|

Brudd er noe som oppstår blant de fleste en eller flere ganger i livet. Brudd varierer fra nesebrudd til lårbeinsbrudd, fra sprekker til svære åpne dislokerte brudd (Figur 1). Behandlingen varierer fra ingen behandling til lange operasjoner med komplisert osteosyntesemateriell. [...]

2003, 2015

Ny behandling av klumpfot i Norge

By |20. mars 2015|Ortopedi|

Historikk Primærbehandlingen har variert opp gjennom tidene. Hippokrates beskrev klumpfot ca 400 f. Kr. Han mente det var intrauterin plassmangel som forårsaket feilstillingen. Hippokrates klarte i følge seg selv å korrigere de fleste føtter med manipulering. Behandlingen som bestod av [...]

ANNONSER

Medtronic
Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen