Fagstoff

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Parathyreoidea-fluorescens – nødvendig verktøy for endokrinkirurgi?

  Permanent hypoparathyreoidisme er den hyppigste komplikasjonen til thyreoideakirurgi og rammer mellom 5 og 10 % av de som gjennomgår total thyreoidektomi. Raten ser ut til å være like høy for benign kirurgi som for cancerkirurgi og komplikasjonen er assosiert med økt mortalitet (1). Dette, sammen med erkjennelsen av at det kan være vanskelig å finne […]

  Les mer

 • Posted in:

  Hypoparathyreoidisme etter thyreoideakirurgi

  Basert på tall fra kreftregisteret og operasjonsaktivitet i Helse Vest fra 2018 kan man estimere at antall totale thyreoidectomier som utføres i Norge per år er cirka 600. Hypoparathyreoidisme (hypoPT) med hypokalsemi er vanligste komplikasjon ved bilateral thyreoideakirurgi (1). En stor metaanalyse har vist at median insidens av forbigående og permanent hypoPT etter total thyreoidectomi […]

  Les mer

 • Posted in:

  EUROCRINE

  Eurocrine startet som et EU helseprosjekt (2013 – 2016) som skulle opprette en europeisk database for sjeldne endokrine tumores. Målet var å redusere morbiditet og mortalitet ved parathyroideacancer, anaplastisk og medullær thyroideacancer, binyrecancer, malignt feokromocytom, paragangliom og neuroendokrine tumores i gastrointestinalkanalen (GI). Selv om hovedmålet for registeret var å samle data på disse sjeldne diagnosene, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Skade på nervus laryngeus recurrens

  Innledning Skade på nervus laryngeus recurrens (NLR) med postoperativ stemmebåndslammelse er fremdeles en vesentlig komplikasjon ved endokrin halskirurgi (1). Intraoperativ visualisering av NLR er stadig gull standarden for å redusere skade på NLR ved thyreoidea kirurgi (2, 3). Før innføring av intraoperativ nervemonitorering (IONM), manglet man pålitelig informasjonen om nervens funksjonstilstand idet også en makroskopisk […]

  Les mer

 • Posted in:

  MEDULLÆRT THYREOIDEACARCINOM – EN GJENNOMGANG

  HISTORIKK TC ble først beskrevet av Hazard et al i 1959 (10), MEN2A av Steiner et al (11) i 1968 og MEN2B i 1978 av Carney et al (12).  Sammenhengen mellom klinisk beskrevet MEN og kimbanemutasjon i RET-protoonkogenet ble først kjent i 1993 (4). Genetisk testing ble da en standardisert del av utredningen ved MTC […]

  Les mer

 • Posted in:

  Temaleder: ENDOKRINKIRURGI

  Bryst- og endokrinkirurgi er en ung spesialitet (opprettet 2008) og vi som arbeider i dette fagfeltet ser at opprettelsen av spesialiteten har gjort at pasientene våre får bedre og mer ensartet behandling over hele landet. Norge har manglet et nasjonalt kvalitetsregister for endokrinkirurgiske prosedyrer og det er med glede vi ser nå, etter tre års […]

  Les mer

 • Posted in:

  Temaleder: UROLOGI

  Vi har også invitert gode samarbeidspartnere til å dele sin kunnskap, fra barne- og ungdomspsykiater Diseth som har vært en god venn og kollega av seksjonen i mange år og uvurderlig for mange pasienter, til nefrolog Waldum-Grevbo og nukleærmedisiner Fjeld som går i dybden på måling av nyrefunksjon, fysiologien, metoder og matematiske modeller. Vi dekker […]

  Les mer