Thoraxkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Minimalt invasiv klaffekirurgi

      Ved alvorlig symptomatisk aortastenose preges sykdommens naturlige forløp av raskt progredierende hjertesvikt med hyppige hospitaliseringer og leveutsikter på linje med pasienter med aggressiv kreftsykdom. En aldrende befolkning med omfattende tilleggssykdommer har aktualisert utvikling av mindre invasive behandlingsmetoder, noe som bekreftes ved at så mange som 30% av pasienter over 75 år med alvorlig […]

  Les mer

 • Posted in:

  Konvensjonell hjerteklaff-kirurgi

      Allerede før introduksjon av hjerte-lunge-maskin på 50-tallet, gjorde man enklere kirurgi på mitralklaffen i form av kommisurotomi hvor man spaltet opp sammengrodde klaffeseil, ofte forårsaket av rheumatisk feber. Dette ble gjort med en skarp negl eller kniv via en tobakkspungsutur i atriet. Det var først etter innføring av hjerte-lunge-maskin at det ble mulig […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av medfødt hjertefeil gjennom tidene

      Kirurgisk behandling av medfødt hjertefeil 1938 – 1955 i utlandet Den første hjertefeilen som ble vellykket behandlet var en åpenstående ductus arteriosus (PDA). Dette ble vellykket utført første gang i verden den 26.08.38 i Boston, USA av R.E. Gross og J.H. Hubbard.   Neste trinn var reparasjon av coarctatio aortae som ble utført […]

  Les mer

 • Posted in:

  Hjertekirurgi

    Med hjerte-lungemaskinen kunne man nå operere kongenitte lidelser åpent. Innen dette vanskelige fagområdet, som Harald Lindberg i dette nummer gir et fint innblikk i, har det vært en rivende utvikling med fremragende resultater.   Erstatning av hjerteklaffer kom i gang i Norge i 1965. Økningen i antall klaffeoperasjoner har vært formidabel, de mekaniske klaffene […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimal invasiv og endovaskulær behandling av mitralklaff lidelser

    Denne politisk ukorrekte uttalelsen kan til en viss grad sies å gjelde for kirurgisk behandling av klaffelidelser, og i større grad for såkalt transkateter intervensjon på de to klaffene. Selv om det er for tidlig å hevde at transkateter aortaklaff implantasjon er helt forutsigbar, er det nå gjort flere tusen slike prosedyrer i verden. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Utvikling av hjertekirurgi og kompliserte medisinske prosedyrer i Bosnia and Hercegovina

    Dette betyr ikke at eksistensen av et vellykket transplantasjonsprogram garanterer at helsesystemet virker optimalt, ei heller at det blir brukt i henhold til moralske og menneskerettslige prinsipper. Likevel kan suksess av kompliserte medisinske prosedyrer være en god indikator på et helsesystems generelle sunnhet.   Hjertekirurgi kan brukes som en slik indikator fordi denne typen […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimalt invasiv behandling av strukturell kardiovaskulær sykdom

    Grosse Kirurgen grosse Schnitte I 1999 uttalte den amerikanske hjertekirurgen Tabaie (1) fra Florida følgende:” Cardiac Surgery is the last surgical specialty to continue to use a highly invasive approach.” Det er skjedd en viss utvikling de siste ti årene, men denne uttalelsen må fremdeles kunne sies å være gyldig. Selv om enkelte hjertekirurgiske […]

  Les mer

 • Posted in:

  Behandling av akutt og kronisk hjertesvikt med mekanisk støtte

    Hjertesvikt Hjertesvikt er ”endestadiet” av kardiovaskulær sykdom, og kan være forårsaket av alle typer hjertesykdom. Til tross for betydelige fremskritt i forebygging og behandling av mange typer hjertesykdom, er hjertesvikt et økende problem. På verdensbasis regner man at 15 millioner personer rammes av alvorlig hjertesvikt årlig. Det finnes mer enn to millioner pasienter med […]

  Les mer