Thoraxkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Reseksjon av lungevev med laser

    Bakgrunn Operativ fjernelse av lungevev skjer i form av anatomiske og ikke-anatomiske reseksjoner. Førstnevnte omfatter segmentreseksjoner, lobektomier og pneumonektomier. Sistnevnte er kilereseksjoner i forskellige varianter av som oftest perifert beliggende tumores eller diffust patologiske parenkymforandringer. Instrumentariet har til nå bestått av vanlig suturering eller diverse stifteapparater. Kilereseksjoner omfatter alltid en grad av tap av […]

  Les mer

 • Posted in:

  Postoperative resultater innen 60 dager ved operativ behandling av ikkesmåcellet lungekreft

    Undersøkelser fra Kreftregisteret har vist relativt høy postoperativ mortalitet etter lungekreftkirurgi ved norske sykehus (2). En medvirkende årsak til dette, er at pasienter med lungekreft har blitt operert på for mange sykehus som har manglet tilstrekkelig kompetanse innen kirurgi og postoperativ behandling. Hensikten med denne studien var å analysere postoperativ mortalitet og morbiditet inntil […]

  Les mer

 • Posted in:

  Non-kardial thoraxkirurgi hos barn

    Tema i denne utgaven av ”Kirurgen” er kirurgisk behandling av lungetumores men ettersom disse er relativt sjeldent forekommende hos barn i forhold til andre thorakale lidelser, har vi valgt å inkludere kirurgisk behandling av også non-maligne lidelser. Av disse er medfødte lungeanomalier, øsofagusatresi, medfødt diafragmahernie, skader, infeksjoner og brystveggsdeformiteter.   Svulster Mediastinum er hyppigste […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av lungemetastaser

    Internasjonalt problem Når vi står overfor vanskelige beslutninger om eventuell operasjon av lungemetastaser er det en viss trøst i å vite at dette er et problem også i andre land. En velfundert problematisering omkring dette gjøres av Tom Treasure både muntlig og skriftlig [1]. Vi har få gode veiledninger i å avgjøre operasjon eller […]

  Les mer

 • Posted in:

  Endobronkial laserterapi ved non-resektabel lungecancer

    Intraluminal bronkoskopisk terapi For pasienter med obstruerende luftveisneoplasmer er intraluminal bronkoskopisk terapi (IBT) en viktig behandlingsmodalitet. IBT omfatter blant annet laser-reseksjoner, lokal elektrokoagulasjon (inkl argon plasma koagulasjon) , stentbehandling og brachyterapi. I dette innlegget gis hovedsaklig en kort oversikt over behandlingsprinsippene for laserterapi.   Indikasjoner En stor andel av de pasienter som henvises til […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimalt invasive kirurgiske metoder utfordrer den tradisjonelle thoraxkirurgi: – Evner thoraxkirurgene å henge med i utviklingen?

      Fig. 1. Bildet viser koronarkirurgi på bankende hjerte uten bruk av hjerte lungemaskin og med bruk av stabilisatorer. Sentralt i bildet sees et arteria mammaria interna graft som er anastomosert til LAD. Minimal invasiv koronarkirurgi Fra ca. 1995 oppsto en minimalt invasiv metode også innen hjertekirurgi med koronare operasjoner på bankende hjerte, såkalt […]

  Les mer

 • Posted in:

  Ny operasjonsmetode for traktbryst

    Tidligere operasjonsmetode Operasjonsmetoden for dette har tradisjonelt fulgt hovedlinjene som ble beskrevet av Ravitch i 1949 (1).Metoden innebærer disseksjon og fjerning av brusken mellom benet del av costa og sternum på begge sider i det affiserte område. Bruskhinnen skulle stå igjen. Sternum ble så tverrdelt lengre cranialt og løftet frem for å bli stabilisert […]

  Les mer