Thoraxkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Helserelatert livskvalitet og kroniske smerter hos pasienter før og etter hjertekirurgi

    Bakgrunn Helserelatert livskvalitet har blitt et viktig endepunkt etter hjertekirurgi. Særlig gjelder dette for eldre pasienter, der forventet levetid er begrenset. Det har vært økt fokus på ulikheter i symptomer og behandling av menn og kvinner som hjerteopereres. Noen studier har vist at kvinner skårer lavere på livskvalitet både før og etter koronarkirurgi, mens […]

  Les mer

 • Posted in:

  Koronarkirurgi – fortid, nåtid og fremtid

      Prosedyren var imidlertid beskrevet allerede av Carrell (1). MIDCAB (minimally invasive direct coronary artery bypass) ble beskrevet av Kolesov som 1967 anvendte kirurgisk stiftemaskin (2). Kolesov publiserte data om den første kliniske serien av CABG (coronary artery bypass graft).   USA utviklet koronarkirurgien videre og ble snart volummessig størst. Utbredning av koronarkirurgien satte […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimalt invasiv klaffekirurgi

      Ved alvorlig symptomatisk aortastenose preges sykdommens naturlige forløp av raskt progredierende hjertesvikt med hyppige hospitaliseringer og leveutsikter på linje med pasienter med aggressiv kreftsykdom. En aldrende befolkning med omfattende tilleggssykdommer har aktualisert utvikling av mindre invasive behandlingsmetoder, noe som bekreftes ved at så mange som 30% av pasienter over 75 år med alvorlig […]

  Les mer

 • Posted in:

  Konvensjonell hjerteklaff-kirurgi

      Allerede før introduksjon av hjerte-lunge-maskin på 50-tallet, gjorde man enklere kirurgi på mitralklaffen i form av kommisurotomi hvor man spaltet opp sammengrodde klaffeseil, ofte forårsaket av rheumatisk feber. Dette ble gjort med en skarp negl eller kniv via en tobakkspungsutur i atriet. Det var først etter innføring av hjerte-lunge-maskin at det ble mulig […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av medfødt hjertefeil gjennom tidene

      Kirurgisk behandling av medfødt hjertefeil 1938 – 1955 i utlandet Den første hjertefeilen som ble vellykket behandlet var en åpenstående ductus arteriosus (PDA). Dette ble vellykket utført første gang i verden den 26.08.38 i Boston, USA av R.E. Gross og J.H. Hubbard.   Neste trinn var reparasjon av coarctatio aortae som ble utført […]

  Les mer

 • Posted in:

  Hjertekirurgi

    Med hjerte-lungemaskinen kunne man nå operere kongenitte lidelser åpent. Innen dette vanskelige fagområdet, som Harald Lindberg i dette nummer gir et fint innblikk i, har det vært en rivende utvikling med fremragende resultater.   Erstatning av hjerteklaffer kom i gang i Norge i 1965. Økningen i antall klaffeoperasjoner har vært formidabel, de mekaniske klaffene […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimal invasiv og endovaskulær behandling av mitralklaff lidelser

    Denne politisk ukorrekte uttalelsen kan til en viss grad sies å gjelde for kirurgisk behandling av klaffelidelser, og i større grad for såkalt transkateter intervensjon på de to klaffene. Selv om det er for tidlig å hevde at transkateter aortaklaff implantasjon er helt forutsigbar, er det nå gjort flere tusen slike prosedyrer i verden. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Utvikling av hjertekirurgi og kompliserte medisinske prosedyrer i Bosnia and Hercegovina

    Dette betyr ikke at eksistensen av et vellykket transplantasjonsprogram garanterer at helsesystemet virker optimalt, ei heller at det blir brukt i henhold til moralske og menneskerettslige prinsipper. Likevel kan suksess av kompliserte medisinske prosedyrer være en god indikator på et helsesystems generelle sunnhet.   Hjertekirurgi kan brukes som en slik indikator fordi denne typen […]

  Les mer