Thoraxkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Kateterbasert hjerteklaffbehandling

  Innledning I slutten av 1970 årene ble kateterbehandling av koronarsykdom introdusert, perkutan koronar intervensjon (PCI), og ble etter hvert den dominerende revaskulariseringsmetoden for koronar stenose. I 2000 ble den første kateterklaff implantert i pulmonal posisjon med transvenøs tilgang (1) og i 2002 rapporterte Cribier et al om den første kateterimplanterte aortaklaff, TAVI (transcatheter aortic valve […]

  Les mer

 • Posted in:

  Thoraxkirurgisk symposium

  Under høstmøteuken ble det også i år arrangert et symposium i regi av Norsk thoraxkirurgisk forening (NTKF). Tema var “Minimally Invasive Cardiac Surgery”. Hvilke kirurgiske inngrep som kommer inn under denne kategorien er diskutabelt, men den vanlige definisjonen er hjertekirurgi uten bruk av hjerte/lungemaskin eller tilgang uten sternotomi eller thorakotomi. Noen inngrep kan utføres på hjertet […]

  Les mer

 • Posted in:

  Ablasjon av atrieflimmer – metodikk og resultater

    Ved atrieflimmer foreligger uregelmessig elektrisk aktivitet i atriene pga. enten vedvarende hurtig ektopisk aktivitet i atriene eller re-entry kretsløp. Ved re-entry treffer ektopisk aktivitet fra en abnorm spontan depolarisering (trigger) på følsomt atrievev. Atrieflimmer utløses som regel av triggerområder som er lokalisert i atriene, oftest i områdene nær lungevenene. Den atriale elektriske aktiviteten overledes uregelmessig […]

  Les mer

 • Posted in:

  Utdanning av thoraxkirurger i Norge

    Utvikling av faget thoraxkirurgi Hjertekirurgi. Allerede på slutten av 1800-tallet begynte man å gjøre operasjoner på pericard. Den første hjerteoperasjonen som er registrert i litteraturen ble utført 4. september 1895 av reservelege Axel Hermansen Cappelen (1858-1919) ved kirurgisk avdeling A, Rikshospitalet, Kristiania. Han suturerte en 2 cm lang lesjon i venstre ventrikkel forårsaket av […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av atrieflimmer -en oversikt over metoder og egen erfaring

      Livskvaliteten til pasientene blir også ofte betydelig forverret ved atrieflimmer. Behandling har tradisjonelt vært medikamentell. Denne kan gi opphav til bivirkninger og komplikasjoner.   Kardiologene startet tidlig på 1990-tallet med kateterbasert ablasjon. Kirurgisk behandling av atrieflimmer har fra slutten av 1980-tallet vært under stadig utvikling etter at Cox-Maze “kutt og sy” metode ble […]

  Les mer

 • Posted in:

  Helserelatert livskvalitet og kroniske smerter hos pasienter før og etter hjertekirurgi

    Bakgrunn Helserelatert livskvalitet har blitt et viktig endepunkt etter hjertekirurgi. Særlig gjelder dette for eldre pasienter, der forventet levetid er begrenset. Det har vært økt fokus på ulikheter i symptomer og behandling av menn og kvinner som hjerteopereres. Noen studier har vist at kvinner skårer lavere på livskvalitet både før og etter koronarkirurgi, mens […]

  Les mer

 • Posted in:

  Koronarkirurgi – fortid, nåtid og fremtid

      Prosedyren var imidlertid beskrevet allerede av Carrell (1). MIDCAB (minimally invasive direct coronary artery bypass) ble beskrevet av Kolesov som 1967 anvendte kirurgisk stiftemaskin (2). Kolesov publiserte data om den første kliniske serien av CABG (coronary artery bypass graft).   USA utviklet koronarkirurgien videre og ble snart volummessig størst. Utbredning av koronarkirurgien satte […]

  Les mer