Thoraxkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Minimalt invasiv behandling av strukturell kardiovaskulær sykdom

    Grosse Kirurgen grosse Schnitte I 1999 uttalte den amerikanske hjertekirurgen Tabaie (1) fra Florida følgende:” Cardiac Surgery is the last surgical specialty to continue to use a highly invasive approach.” Det er skjedd en viss utvikling de siste ti årene, men denne uttalelsen må fremdeles kunne sies å være gyldig. Selv om enkelte hjertekirurgiske […]

  Les mer

 • Posted in:

  Behandling av akutt og kronisk hjertesvikt med mekanisk støtte

    Hjertesvikt Hjertesvikt er ”endestadiet” av kardiovaskulær sykdom, og kan være forårsaket av alle typer hjertesykdom. Til tross for betydelige fremskritt i forebygging og behandling av mange typer hjertesykdom, er hjertesvikt et økende problem. På verdensbasis regner man at 15 millioner personer rammes av alvorlig hjertesvikt årlig. Det finnes mer enn to millioner pasienter med […]

  Les mer

 • Posted in:

  VATS ved lungecancer)

      Bilde 1. Standard sideleie ved VATS Det var først da videoteknikken kom i bruk fra 1980-årene at det for alvor ble utvikling i den moderne thorakoskopiske kirurgien, parallelt med utvikling av laparoskopisk kirurgi. Den mest brukte internasjonale betegnelsen er nå «Video Assisted Thoracic Surgery» (VATS ). Vanlige thoraxkirurgiske inngrep utføres med en mindre […]

  Les mer

 • Posted in:

  Utvikling av moderne hjertekirurgi

    I begynnelsen av det 20. århundre var det en utbredt oppfatning blant kirurger at det var umulig å operere på hjertet. Theodor Bilroth hevdet at bare uansvarlige leger forsøkte hjertekirugi. Samtidig døde mange barn av medfødte hjertefeil.     1 Den første cross-over operasjonen ”Lukket” hjertekirurgi I 1944 utviklet kardiologen Helen Taussig ved Johns […]

  Les mer

 • Posted in:

  Reseksjon av lungevev med laser

    Bakgrunn Operativ fjernelse av lungevev skjer i form av anatomiske og ikke-anatomiske reseksjoner. Førstnevnte omfatter segmentreseksjoner, lobektomier og pneumonektomier. Sistnevnte er kilereseksjoner i forskellige varianter av som oftest perifert beliggende tumores eller diffust patologiske parenkymforandringer. Instrumentariet har til nå bestått av vanlig suturering eller diverse stifteapparater. Kilereseksjoner omfatter alltid en grad av tap av […]

  Les mer

 • Posted in:

  Postoperative resultater innen 60 dager ved operativ behandling av ikkesmåcellet lungekreft

    Undersøkelser fra Kreftregisteret har vist relativt høy postoperativ mortalitet etter lungekreftkirurgi ved norske sykehus (2). En medvirkende årsak til dette, er at pasienter med lungekreft har blitt operert på for mange sykehus som har manglet tilstrekkelig kompetanse innen kirurgi og postoperativ behandling. Hensikten med denne studien var å analysere postoperativ mortalitet og morbiditet inntil […]

  Les mer

 • Posted in:

  Non-kardial thoraxkirurgi hos barn

    Tema i denne utgaven av ”Kirurgen” er kirurgisk behandling av lungetumores men ettersom disse er relativt sjeldent forekommende hos barn i forhold til andre thorakale lidelser, har vi valgt å inkludere kirurgisk behandling av også non-maligne lidelser. Av disse er medfødte lungeanomalier, øsofagusatresi, medfødt diafragmahernie, skader, infeksjoner og brystveggsdeformiteter.   Svulster Mediastinum er hyppigste […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av lungemetastaser

    Internasjonalt problem Når vi står overfor vanskelige beslutninger om eventuell operasjon av lungemetastaser er det en viss trøst i å vite at dette er et problem også i andre land. En velfundert problematisering omkring dette gjøres av Tom Treasure både muntlig og skriftlig [1]. Vi har få gode veiledninger i å avgjøre operasjon eller […]

  Les mer