Nevrokirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Håndtering av ikke-rumperte intrakranielle aneurismer

  I denne analysen må risiko for blødning veies mot risiko ved behandlingen. Dersom behandling ønskes gjennomført, kan både åpen kirurgisk metode med klipsligatur eller endovaskulær teknikk med innleggelse av coil og/eller stent være aktuelt. Enkelte ganger kombinerer man flere teknikker. Forekomst Intrakraniale aneurismer er vanligvis lokalisert i circulus Willisi (Figur 1) der ca 80 % […]

  Les mer

 • Posted in:

  Prekirurgisk planlegging og funksjonell nevronavigasjon ved operasjon av hjernesvulster

  Bakgrunn Ved reseksjon av lavgradige og høygradige hjernesvulster er det en positiv korrelasjon mellom økende reseksjonsgrad og forlenget overlevelse [1]. Ved alle typer gliomer tilstrebes derfor en mest mulig radikal kirurgisk ekstirpasjon av svulsten, noe som er annerkjent i de amerikanske kliniske retningslinjene for behandling av hjernesvulster [2]. Dersom dette ikke kan gjennomføres med et […]

  Les mer

 • Posted in:

  ”Blir jeg et ryggvrak?”

    Hun hadde klare minner fra studietiden om langvarige ryggoperasjoner med stort blodtap og lang rekonvalens. Pasienter som ved utskrivelsen knuget seg til resepten på Paralgin forte. Og som senere altfor ofte var å se på ryggkirurgens poliklinikk. Det vår kollega var engstelig for er ”failed back surgery syndrome”. En del av pasientenes postoperative plager […]

  Les mer

 • Posted in:

  Primære intraspinale svulster

    Med primære intraspinale svulster menes alle svulster i spinalkanalen, fra foramen magnum til coccyx, som utgår fra ryggmargen, ryggmarghinnene, spinalnerver og filum terminale. Insidensen er om lag 1,0 per 100 000 per år. Intraspinale svulster inndeles etter anatomisk lokalisasjon og histologi. Inndeling etter anatomisk beliggenhet: ekstraduralt, intraduralt/ ekstramedullært og intramedullært, er hensiktsmessig fra operasjonsteknisk […]

  Les mer

 • Posted in:

  Skiveproteser i rygg og nakke

    Behovet for evidensbasert kunnskap på dette området er stort og det pågår nå to norske randomiserte multisenterstudier med fokus på lumbale og cervikale skiveproteser. Inkludert i disse studiene er også en helseøkonomisk evaluering. Ved utprøving av nye kirurgiske behandlingsmetoder er det etter hvert blitt et økende krav om dokumentasjon rundt effektivitet og kostnad og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

    Bakgrunn I statsbudsjettet for 2009 kom det for første gang en betydelig satsing på dette feltet ved at det ble satt av midler og opprettet et nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. I motsetning til Sverige og Danmark er Norge i startfasen når det gjelder kompetanse, organisering og systematisk bruk av kliniske kvalitetsregistre (1). Det […]

  Les mer

 • Posted in:

  Craniofacialt Team, – Moderne craniofacial kirurgi

    Et tett (team-)samarbeide mellom de involverte spesialiteter og med målsetning færrest mulig operasjoner, eller aller helst en planlagt fullkorreksjon som innbefattet alle behandlende spesialiteter har vist seg å kunne redusere både antall operasjoner og komplikasjoner. Denne tilnærmingen krever et forpliktende samarbeide mellom flere spesialister. Samtidig kreves et visst pasientvolum for å kunne yte og […]

  Les mer