Nevrokirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Funksjonell nevrokirurgi

  Funksjonell nevrokirurgi oppnås i ideelle tilfeller ved identifikasjon av det epileptiske fokus og reseksjon av samme med anfallsfrihet som resultat.  Alternativt kan man bedre anfallssituasjonen ved inngrep som har en lavere ambisjon, men som er effektive gjennom å hindre spredning av anfallsaktivitet fra sykt til friskt område i hjernen, fra syk til frisk hemisfære (callosotomi, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Ny Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannomer

  VS kan følges ubehandlet, opereres eller behandles med stereotaktisk strålekniv. I 1988 fikk Haukeland Universitetssykehus (HUS) landets første og eneste strålekniv, og vi har dermed et komplett behandlingstilbud med observasjon, strålekniv eller operasjon, suboccipitalt eller translabyrintært.  Ved den tverrfaglige ”acusticusgruppen” ved Nevrokirurgisk avdeling og Øre-Nese-Hals-avdelingen, har vi de siste ti år fulgt en behandlingsalgoritme basert […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nevrokirurgi i Addis Abeba

  Etiopia har minimal dekning innen stort sett alle medisinske spesialiteter, og har store vansker med å utdanne sine egne. Dette betyr at bare en brøkdel av landets innbyggere får kvalifisert helsehjelp av legespesialist. Samtidig er behovet stort.  Nevrokirurgi representerer et høyspesialisert fagfelt der helsegevinsten for mange tilstanders vedkommende, er meget stor ved rett behandling. Sykdomspanoramaet […]

  Les mer

 • Posted in:

  Intra-operativ 3D ultralydbasert navigasjon og reseksjonskontroll i nevrokirurgi

  De konvensjonelle navigasjonssystemene er av begrenset verdi ettersom de baserer seg på preoperative MR eller CT bilder. Posisjonen til hjernevevet forandres når kirurgen begynner å operere ettersom hjernen er ganske bløt og ligger og flyter i cerebrospinalvæsken. Denne forandringen kalles i engelsk litteratur for «brain-shift». Kartet (de preoperative bildene) vil derfor stemme gradvis dårligere og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Gammaknivsbehandling av intrakranielle svulster og karmisdannelser

  Selve gammakniven består av en stålhalvkule hvor 192 radioaktive Cobolt 60 kilder er plassert. Disse er arrangert i en semihemisfære slik at strålebuntene fra kildene krysser hverandre i et brennpunkt (fokus). Hver enkelt strålebunt avsetter lite energi på vei gjennom hjernevev, men det oppnåes en summasjonseffekt i krysningspunktet og kort utenfor dette. Her vil strålingen […]

  Les mer

 • Posted in:

  Cerebral revaskularisering

  Cerebral revaskulasering er krevende både ut ifra et teknisk perspektiv, men ikke minst fordi vår nåværende kunnskap om hjernens hemodynamikk, samt undersøkelsen av denne, utfordres.   Hjernens blodforsyning Hjernen er en storkonsument av blod og surstoff. Selv om hjernen ikke utgjør mer enn 2 % av menneskets kroppsvekt, forbruker den 15 % av hjertets minuttvolum, noe […]

  Les mer

 • Posted in:

  Lavgradige gliom – en hjernekirurgisk balansekunst

  Gliomer grad II-IV representerer et kontinuum av malignitet der lavere grader kan transformeres over i høyere grader over tid, såkalt malign transformasjon, og prognosen er sterkt knyttet til malignitetsgrad. Selv om grad I og II gliom rent semantisk er lavgradige, og grad III og IV er høygradige, mener man i dag med begrepet lavgradige gliom […]

  Les mer

 • Posted in:

  Subaraknoidalblødning

  Årsaken til blødningen er i over 85 % av tilfellene ruptur av et intrakranialt aneurisme. Andre årsaker kan være blødning fra arteriovenøse malformasjoner (AVM) eller tumor, såkalt perimesencephal blødning (der det ikke foreligger noen vaskulær abnormalitet til grunn) eller traumer. Tilstanden er ledsaget av høy risiko for flere alvorlige komplikasjoner, som kan oppstå akutt/ subakutt […]

  Les mer