904, 2013

Nevrokirurgi i Addis Abeba

By |9. april 2013|Nevrokirurgi|

Etiopia har minimal dekning innen stort sett alle medisinske spesialiteter, og har store vansker med å utdanne sine egne. Dette betyr at bare en brøkdel av landets innbyggere får kvalifisert helsehjelp av legespesialist. Samtidig er behovet stort.  Nevrokirurgi representerer et [...]

304, 2013

Cerebral revaskularisering

By |3. april 2013|Nevrokirurgi|

Cerebral revaskulasering er krevende både ut ifra et teknisk perspektiv, men ikke minst fordi vår nåværende kunnskap om hjernens hemodynamikk, samt undersøkelsen av denne, utfordres.   Hjernens blodforsyning Hjernen er en storkonsument av blod og surstoff. Selv om hjernen ikke utgjør [...]

2503, 2013

Subaraknoidalblødning

By |25. mars 2013|Nevrokirurgi|

Årsaken til blødningen er i over 85 % av tilfellene ruptur av et intrakranialt aneurisme. Andre årsaker kan være blødning fra arteriovenøse malformasjoner (AVM) eller tumor, såkalt perimesencephal blødning (der det ikke foreligger noen vaskulær abnormalitet til grunn) eller traumer. [...]

2503, 2013

Håndtering av ikke-rumperte intrakranielle aneurismer

By |25. mars 2013|Nevrokirurgi|

I denne analysen må risiko for blødning veies mot risiko ved behandlingen. Dersom behandling ønskes gjennomført, kan både åpen kirurgisk metode med klipsligatur eller endovaskulær teknikk med innleggelse av coil og/eller stent være aktuelt. Enkelte ganger kombinerer man flere teknikker. [...]

2506, 2009

”Blir jeg et ryggvrak?”

By |25. juni 2009|Nevrokirurgi|

  Hun hadde klare minner fra studietiden om langvarige ryggoperasjoner med stort blodtap og lang rekonvalens. Pasienter som ved utskrivelsen knuget seg til resepten på Paralgin forte. Og som senere altfor ofte var å se på ryggkirurgens poliklinikk. Det vår [...]

2506, 2009

Primære intraspinale svulster

By |25. juni 2009|Nevrokirurgi|

  Med primære intraspinale svulster menes alle svulster i spinalkanalen, fra foramen magnum til coccyx, som utgår fra ryggmargen, ryggmarghinnene, spinalnerver og filum terminale. Insidensen er om lag 1,0 per 100 000 per år. Intraspinale svulster inndeles etter anatomisk lokalisasjon [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen