Karkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Rekonstruktiv dyp venekirurgi

  1993 – Vi startet med anti-refluksoperasjon for primær og posttrombotisk dyp venøs insuffisiens.  1997 – Noen få år senere ble karkirurgisk avdeling involvert i en studie ved røntgenavdelingen og hematologisk avdeling om kateterbasert trombolyse for iliofemoral dyp venetrombose. Pilotstudien fra dette prosjektet ble publisert i 1999  og hovedstudien i 2004ii.  1999 – Med en ny hybrid […]

  Les mer

 • Posted in:

  Åpen eller kateterbasert behandling i karkirurgir

  Innledning I dag disponerer karkirurgene både åpne og endovaskulære teknikker for å behandle sykdommer i perifere arterier og vener. I Norkars årsrapport fra 2013 går det fram at de fleste pasientene med ischemi i underekstremitetene behandles med endovaskulære prosedyrer (1). Fra midten av 1990-årene kunne man behandle stadig flere abdominale aortaaneurismer med endovaskulære stentgraft, og […]

  Les mer

 • Posted in:

  NKKF 25 år

  I forbindelse med karkirurgiens år i 2009 ble det publisert en rekke oversiktsartikler i Tidsskriftet. Disse tok for seg de vanligste karkirurgiske sykdommene. I dette nummeret av Kirurgen går vi dypere inn i enkelte aktuelle problemstillinger. Karkirurgi har endret seg betydelig etter etableringen av endovaskulær behandling. Det medfører nye utrednings- og behandlingsforløp som krever et […]

  Les mer

 • Posted in:

  Redusert dødelighet ved AAA screening

  I april 2010 publiserte Kirurgen en artikkel om screening av lumbal AAA.  https://www.kirurgen.no/fagstoff/karkirurgi/65-arige-menn-i-oslo-far-tilbud-om-screening-for-lumbalt-aortaaneurisme-aaa Kunnskapssenteret har nå publisert en rapport som viser at screening for utposning av bukdelen av hovedpulsåren hos menn over 65 år reduserer dødeligheten med nærmere 50 prosent. Les mer her!

  Les mer

 • Posted in:

  Vinner av B. Braun prisen: Endovaskulær aortakirurgi. Seks års erfaring

  Karkirurgi har vært lokalisert på Sykehuset Innlandet på Hamar siden 1999. I mai 2006 begynte vi å utføre Endovascular Aortic Repair (EVAR) i tillegg til tidligere innført og vel innarbeidet åpen aortakirurgi med karproteser for behandling av Abdominale Aorta Aneurysmer (AAA). EVAR er en perkutan endovaskulær behandling med et stentgraft lagt inn via lysken og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Status for laparoskopisk aortakirurgi i Norge

  Introduksjon Målet med laparoskopisk aortakirurgi (LAK) for aorta sykdommer/tilstander, aorto-iliakal obstruktiv sykdom (AIOS) og infrarenalt abdominal aortaaneurisme (AAA), er å oppnå en bedre livskvalitet umiddelbart etter operasjonen. Laparoskopisk kirurgi viser i randomiserte kontrollerte studier å gi mindre postoperative smerter, mindre postoperative komplikasjoner, raskere normalisering av tarmfunksjonen, kortere liggetid på sykehus og en raskere rekonvalesens enn […]

  Les mer

 • Posted in:

  Varicekirurgi

  Varicekirurgi är ett av kirurgins mest frekventa ingrepp och handläggs mycket variererande i olika delar av Norge. Dagens behandlingsresultat med mycket höga recidivtal beror på bristfällig preoperativ utredning som resulterar i inadekvat kirurgi. Det är helt nödvändigt och hög tid att optimalisera preoperativ diagnostik og kirurgisk teknik vid behandling av denna pasientgrupp. Varicer kan innebära […]

  Les mer

 • Posted in:

  Ett års erfaring med bruk av endovaskulær “Chimney” teknikk i aneurismer i torakal- og abdominal aorta

    Er det ikke tilstrekkelig hals, har det hittil vært bare ett behandlingsalternativ til åpen kirurgi, nemlig fenestrerte eller grenede graft, som er individuelt tilpassede stentgraft. Dette har vist seg å være en god behandling, men ulempen har vært at produksjonstiden har vært for lang og dermed ikke egnet metode for den akutte pasient. Ofte […]

  Les mer