2101, 2013

Vinner av B. Braun prisen: Endovaskulær aortakirurgi. Seks års erfaring

By |21. januar 2013|Karkirurgi|

Karkirurgi har vært lokalisert på Sykehuset Innlandet på Hamar siden 1999. I mai 2006 begynte vi å utføre Endovascular Aortic Repair (EVAR) i tillegg til tidligere innført og vel innarbeidet åpen aortakirurgi med karproteser for behandling av Abdominale Aorta Aneurysmer [...]

801, 2012

Status for laparoskopisk aortakirurgi i Norge

By |8. januar 2012|Karkirurgi|

Introduksjon Målet med laparoskopisk aortakirurgi (LAK) for aorta sykdommer/tilstander, aorto-iliakal obstruktiv sykdom (AIOS) og infrarenalt abdominal aortaaneurisme (AAA), er å oppnå en bedre livskvalitet umiddelbart etter operasjonen. Laparoskopisk kirurgi viser i randomiserte kontrollerte studier å gi mindre postoperative smerter, mindre [...]

111, 2010

Ett års erfaring med bruk av endovaskulær “Chimney” teknikk i aneurismer i torakal- og abdominal aorta

By |1. november 2010|Karkirurgi|

  Er det ikke tilstrekkelig hals, har det hittil vært bare ett behandlingsalternativ til åpen kirurgi, nemlig fenestrerte eller grenede graft, som er individuelt tilpassede stentgraft. Dette har vist seg å være en god behandling, men ulempen har vært at [...]

704, 2010

Erfaringer rundt oppstart av endovaskulær behandling av abdominale aorta aneurismer

By |7. april 2010|Karkirurgi|

  Flere sykehus i Norge hadde allerede startet opp da vi ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) også ønsket å tilby slik behandling. Karkirurgisk og intervensjonsradiologisk service er en forutsetning for denne type behandling. Ved SUS har vi etablerte miljøer med seksjonert [...]

704, 2010

65-årige menn i Oslo får tilbud om screening for lumbalt aortaaneurisme (AAA)

By |7. april 2010|Karkirurgi|

  Prosjektet har følgende overordnete mål: 1. Med basis i "Oslo-screeningen" utarbeide en programvare (logistiske faktorer, kapasitets-behov m.m.) for iverksettelse av et flerregionalt/nasjonalt screeningprogram for AAA.2. Gi aktuelle populasjoner et helsetilbud.3. Kvalitative og kvantitative forskningsstudier.   InnledningKlinisk akseptert definisjonen av AAA er at [...]

704, 2010

Nye behandlingsmetoder ved kronisk venøs insuffisiens

By |7. april 2010|Karkirurgi|

  Nye behandlingsmetoder for venøs insuffisiensSom alternativ til høy ligatur og "stripping" (HLS), kan saphenofemoral insuffisiens, parva-svikt, accessoriske saphena-stammer og perforanter behandles med endovenøse metoder for obliterasjon. Termisk eller kjemisk påvirkning av veneveggen gir endothel-skade med collagen-fortykkelse, venediameter-reduksjon og fibrose som [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic
Gå til toppen