107, 2015

NORKAR og NKKF – Jubileumsfeiring for begge

By |1. juli 2015|Karkirurgi|

Mye har skjedd i de siste 6 årene etter at registeret fikk status som nasjonalt kvalitetsregister. Utviklingen har vært kompleks og krevende, og for ildsjelene i registerets styre har ting tatt altfor lang tid. Vender vi blikket mot Sverige, er [...]

2506, 2015

Rekonstruktiv dyp venekirurgi

By |25. juni 2015|Karkirurgi|

1993 - Vi startet med anti-refluksoperasjon for primær og posttrombotisk dyp venøs insuffisiens.  1997 - Noen få år senere ble karkirurgisk avdeling involvert i en studie ved røntgenavdelingen og hematologisk avdeling om kateterbasert trombolyse for iliofemoral dyp venetrombose. Pilotstudien fra dette [...]

2306, 2015

Åpen eller kateterbasert behandling i karkirurgir

By |23. juni 2015|Karkirurgi|

Innledning I dag disponerer karkirurgene både åpne og endovaskulære teknikker for å behandle sykdommer i perifere arterier og vener. I Norkars årsrapport fra 2013 går det fram at de fleste pasientene med ischemi i underekstremitetene behandles med endovaskulære prosedyrer (1). [...]

2306, 2015

NKKF 25 år

By |23. juni 2015|Karkirurgi|

I forbindelse med karkirurgiens år i 2009 ble det publisert en rekke oversiktsartikler i Tidsskriftet. Disse tok for seg de vanligste karkirurgiske sykdommene. I dette nummeret av Kirurgen går vi dypere inn i enkelte aktuelle problemstillinger. Karkirurgi har endret seg [...]

604, 2014

Redusert dødelighet ved AAA screening

By |6. april 2014|Karkirurgi|

I april 2010 publiserte Kirurgen en artikkel om screening av lumbal AAA.  https://kirurgen.no/fagstoff/karkirurgi/65-arige-menn-i-oslo-far-tilbud-om-screening-for-lumbalt-aortaaneurisme-aaa Kunnskapssenteret har nå publisert en rapport som viser at screening for utposning av bukdelen av hovedpulsåren hos menn over 65 år reduserer dødeligheten med nærmere 50 prosent. [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen