Karkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Forskningsutvalget, Norsk karkirurgisk forening

  Målet var å øke den vitenskapelige produksjonen innenfor karkirurgien, herunder å ­stimulere prosjekter som innebar samarbeid på tvers av de regionale helse­foretakene. Dette førte til etableringen av Forsknings­utvalget i Norsk karkirurgisk ­forening. Utvalget er nå helt selvgående uten noen formell relasjon til annen organisasjon. Første tiltak ble å kartlegge norsk praksis omkring tid mellom indexhendelse […]

  Les mer

 • Figur 1

  Posted in:

  Risikofaktorer for utvikling av abdominale aortaaneurismer

  I et PhD-prosjekt tilknyttet Karkirurgisk avdeling ved St Olavs Hospital og Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk ved NTNU, benytter vi data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag for å undersøke mulige årsaker til utvikling av abdominalt aortaaneurisme. Bakgrunn Abdominalt aortaaneurisme (AAA) er en lokalisert utposning på hovedpulsåren i bukhulen, som medfører minst 50% økning av normal aortadiameter […]

  Les mer

 • CT angiografi viser knekkdannelse i graftet.

  Posted in:

  Behandling av infisert eksponert karprotese i lysken med sartorius og tensor fascia lata lapp

  Introduksjon Infeksjon i karprotese, vascular prosthetic graft infection (VPGI), er en velkjent alvorlig komplikasjon assosiert med høy risiko for amputasjon av ekstremitet, høy mortalitet og store kostnader for helsevesenet (1). Insidensen for slike infeksjoner ligger mellom 1 og 6 %, denne statistikken har ikke endret seg nevneverdig de siste 15 årene (2). Lysken er den […]

  Les mer

 • Posted in:

  NORKAR og NKKF – Jubileumsfeiring for begge

  Mye har skjedd i de siste 6 årene etter at registeret fikk status som nasjonalt kvalitetsregister. Utviklingen har vært kompleks og krevende, og for ildsjelene i registerets styre har ting tatt altfor lang tid. Vender vi blikket mot Sverige, er det omtrent slik som det må være for en svenske som ser på langrenn nå […]

  Les mer

 • Posted in:

  Diabetikernes risiko for å bli amputert – kan den reduseres?

  Økende pasientgruppe Pasienter med diabetes er en økende pasientgruppe i samfunnet vårt med mange og sammensatte problemstillinger. I vårt sykehus vil disse pasientene være innom de fleste av sykehusets avdelinger. Vi vet at en viktig risikofaktor er perifer arteriosklerose, diabetiske fotsår, fare for dyp infeksjon, utvikling av gangren og amputasjon. Forebyggende arbeid for å redusere […]

  Les mer

 • Posted in:

  Fenestrerte og grenede stentgraft for suprarenale og thorakoabdominale aortaaneurismer

  Bakgrunn Pasienter med suprarenale aortaaneurismer (SAA) og thorakoabdominale aortaaneurismer (TAAA) har tradisjonelt blitt behandlet med åpen operasjon. Dette er store operasjoner som er beheftet med ikke ubetydelig mortalitet og morbiditet. Perioperativ mortalitet på 5-10 % er rapport fra høy-volum sentra og komplikasjoner som spinal ischemi forekommer omtrent like hyppig. Populasjonsbaserte studier har imidlertid vist betydelig […]

  Les mer