Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

Redusert dødelighet ved AAA screening

I april 2010 publiserte Kirurgen en artikkel om screening av lumbal AAA. Kunnskapssenteret har nå publisert en rapport som viser at en slik screening hos menn over 65 år reduserer dødeligheten med nærmere 50 prosent.

I april 2010 publiserte Kirurgen en artikkel om screening av lumbal AAA. 

https://www.kirurgen.no/fagstoff/karkirurgi/65-arige-menn-i-oslo-far-tilbud-om-screening-for-lumbalt-aortaaneurisme-aaa

Kunnskapssenteret har nå publisert en rapport som viser at screening for utposning av bukdelen av hovedpulsåren hos menn over 65 år reduserer dødeligheten med nærmere 50 prosent.

Les mer her!