2505, 2009

Resultater av kateterbasert okklusjonsnær endovaskulær trombolytisk behandling av akutt arteriell underekstremitetsischemi – En etterundersøkelse av 212 pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

By |25. mai 2009|Karkirurgi|

  De fleste har samtidig fått utblokking (PTA ) med eller uten stent, og/eller karkirurgi. Vi har sett på tidlig- og senresultater av dette behandlingsopplegget fra en representativ periode hvor alle underekstremiteter med akutt ischemi ble behandlet på denne måten. [...]

2505, 2009

Mulig assosiasjon mellom humant leukocyttantigen (HLA) og abdominalt aortaaneurisme

By |25. mai 2009|Karkirurgi|

  I et tidligere arbeid (7) fant vi at pasienter med såkalt inflammatorisk abdominalt aortaaneurisme har en økt forekomst av autoimmunsykdommer.   Hensikten med denne studien var tosidig. For det første ønsket vi å undersøke om det forelå en egen [...]

1905, 2009

Åpen kirurgisk behandling av abdominale aortaaneurysmer (AA)

By |19. mai 2009|Karkirurgi|

  Risikofaktorer er alder, positiv familie anamnese, røyking, mann, hypertensjon, hypercholestrolemi, perifer arteriell okklusiv sykdom, coronarsykdom og perifere aneurysmer. Diagnosen stilles ved fysisk eksaminasjon, CT , MR, ultalyd eller konvensjonell angiografi i svært få tilfeller.     Operasjonsindikasjon Er aneurysmet [...]

1905, 2009

Behandling av aortasykdom med skalpell eller kateter? Ikke enten-eller, men både-og

By |19. mai 2009|Karkirurgi|

  Figur 1: 1441 Intervensjoner for ervervet sykdom (voksne) i thorakale, thorako-abdominale og infra-renale aorta 1999 –2006 (X-C: extracorporeal circulation) Aorta ascendens og buen Kirurgisk behandling av sykdom i aorta ascendens og aortabuen via sternotomi utgjør ca. 55 % av alle [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic
Gå til toppen