Karkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Karkirurgi ved Kongsberg sykehus i en 20 års periode

    Denne spredningen av faget skjedde sporadisk og uten noen overordnet faglig eller helsepolitisk plan. Karkirurgi ble i 1986 etablert som egen grenspesialitet under generell kirurgi.   Kongsberg sykehusVed Kongsberg sykehus har det vært drevet karkirurgi siden 1975 og man har lenge hatt et ønske om å lage en oversikt over denne aktiviteten i en […]

  Les mer

 • Posted in:

  Endovaskulær behandling av venøs insuffisiens

    Varicekirurgien har vært gjennom ulike trender. Vi har de siste 20 årene vært gjennom alt fra lang til kort «stripping», høy ligatur av v. saphena magna, kun lokale fjernelser samt endoscopisk subfasciell perforantligatur.   Nye metoderI tråd med minimalt invasiv kirurgi de siste årene, har endovaskulær varmebehandling av insuffisiente vener vært i en rivende […]

  Les mer

 • Posted in:

  Karkirurgiens år 2009

    For øvrig har det vært mange aktiviteter en siste tiden. Her følger noen:   – Nettsiden www.karkirurgi.org er etablert og har blitt utviklet for Norsk karkirurgisk forening (NKKF) av prof. Einar Stranden. Den er nå ranket øverst på Google-søk under karkirurgi og anbefales!   – En vitenskapelig artikkelserie vedrørende karkirurgi ble presentert i Tidsskriftet […]

  Les mer

 • Posted in:

  65-årige menn i Oslo får tilbud om screening for lumbalt aortaaneurisme (AAA)

    Prosjektet har følgende overordnete mål: 1. Med basis i «Oslo-screeningen» utarbeide en programvare (logistiske faktorer, kapasitets-behov m.m.) for iverksettelse av et flerregionalt/nasjonalt screeningprogram for AAA.2. Gi aktuelle populasjoner et helsetilbud.3. Kvalitative og kvantitative forskningsstudier.   InnledningKlinisk akseptert definisjonen av AAA er at største diameter av infrarenale aorta er 30 mm eller mer. Tilstanden forekommer hos cirka 5% […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nye behandlingsmetoder ved kronisk venøs insuffisiens

    Nye behandlingsmetoder for venøs insuffisiensSom alternativ til høy ligatur og «stripping» (HLS), kan saphenofemoral insuffisiens, parva-svikt, accessoriske saphena-stammer og perforanter behandles med endovenøse metoder for obliterasjon. Termisk eller kjemisk påvirkning av veneveggen gir endothel-skade med collagen-fortykkelse, venediameter-reduksjon og fibrose som sluttresultat. Hensikten med denne artikkelen er å beskrive noen av de nye endovaskulære teknikkene for […]

  Les mer

 • Posted in:

  Venøs insuffisiens i underekstremitetene

    InnledningAv didaktiske grunner er det mer riktig å snakke om venøs insuffisiens enn om varicer. Dette er mer enn filologi, fordi vi da tar utgangspunkt i et begrep som leder til en bedre forståelse av fenomenet og ofte til riktigere håndtering av pasienten. Men det som fører de fleste pasientene til lege er, foruten […]

  Les mer

 • Posted in:

  Resultater av kateterbasert okklusjonsnær endovaskulær trombolytisk behandling av akutt arteriell underekstremitetsischemi – En etterundersøkelse av 212 pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

    De fleste har samtidig fått utblokking (PTA ) med eller uten stent, og/eller karkirurgi. Vi har sett på tidlig- og senresultater av dette behandlingsopplegget fra en representativ periode hvor alle underekstremiteter med akutt ischemi ble behandlet på denne måten.     Figur 1: Handlingsalgoritme ved akutt arteriell underekstremitetsischemi. Materiale og metode Tohundreogtolv pasienter som […]

  Les mer