Barnekirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Gastrostomi: Indikasjoner, komplikasjoner og langtidsresultater hos barn

  Hvem får gastrostomi? Antall barn som får gastrostomi, har vært jevnt økende de siste årene (4). Ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, har antall gastrostomi-innleggelser pr. år tredoblet seg i perioden 1994 til 2012, og nå får rundt 60 barn gastrostomi årlig på Rikshospitalet. Videre har det vært en endring i sammensetning av barnas underliggende diagnoser. I […]

  Les mer

 • Posted in:

  Teknikk for anleggelse av gastrostomi

  PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi) Den hyppigst brukte teknikken for anleggelse av gastrostomi i Norge og internasjonalt er PEG. Metoden ble introdusert allerede i 1980 (1). Det er få kontraindikasjoner til PEG, den vanligste er mistanke om adheranser i øvre abdomen etter tidligere kirurgi. Ventrikuloperitoneal shunt er i noen studier vist å øke komplikasjonsforekomst og anses […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kontinent urostomi hos barn

  Innledning Behandlingen av urininkontinens hos barn har endret seg de siste 20−30 årene med introduksjon av ren intermitterende kateterisering (RIK) av Lapides i 1972. Mitrofanoff introduserte i 1980 en transappendiculær metode for katetertømming av blæren (1). Dette førte senere til andre metoder for anleggelse av kateteriseringskanal. Mest brukt er anvendelse av ett eller to ileumsegmenter […]

  Les mer

 • Posted in:

  Forhudssykdommer hos barn

  Den historiske forhud Forhuden er blitt omtalt i religiøse skrifter gjennom tusener av år. Omskjæring er opprinnelig en 5000 år gammel egyptisk tradisjon, og  man mener det var egyptiske prester som startet med dette for å markere seg som forskjellig fra resten av befolkningen. Tradisjonen spredte seg, og omskjæring ble snart praktisert av både jøder […]

  Les mer

 • Posted in:

  Duodenal- og pancreasskader hos barn

  Bukskader hos barn er overveiende forårsaket av stump traumemekanisme. Milt- og leverskader er dominerende, mens pancreas- og duodenalskader er sjeldent forekommende. De utgjør hver for seg mindre enn 10 % i de fleste materialene (1-3).  Symptomene ved skade av disse retroperitonealt beliggende organene kan være lite uttalt initialt (1, 3). Dette gjør at diagnose og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Pylorusstenose

  Bakgrunn Pylorusstenose er en av de vanligste kirurgiske tilstander hos spedbarn og forekommer hos 2-4 av 1000 levendefødte barn, fire ganger hyppigere hos gutter enn jenter. Hypertrofi av pylorusmuskulaturen hindrer passasje fra ventrikkel til duodenum og fører til oppkast. Årsaken er ukjent. Genetiske faktorer antas å spille en rolle da det er vanlig med flere […]

  Les mer

 • Posted in:

  Gastrostomi hos barn

  Bakgrunn  Kronisk syke barn kan utvikle spise- og ernæringsproblemer. I mange tilfeller har barnet behov for sondeernæring i en kortere eller lengre periode. Oftest gjelder det barn med nevrologiske tilstander som f.eks. cerebral parese, barn med hjertesykdom eller medfødte misdannelser. Spiseproblemer er ofte assosiert med medisinske problemer som aspirasjon, luftveisinfeksjoner, gastroøsofageal refluks og obstipasjon (1). […]

  Les mer

 • Posted in:

  Svelging av batterier hos barn

  Vårt inntrykk er at kunnskapen er for liten om hvor farlige slike litiumbatterier kan være for barn. Vi ønsker å belyse dette ved å omtale en pasient behandlet ved barnekirurgisk seksjon på OUS nylig for øsofagusskade forårsaket av et svelget litiumbatteri. Kasuistikk: 4 år gammel pike Pasienten var en 4-åring som ble innlagt på sykehus […]

  Les mer