Barnekirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Øsofagusatresi

  Historie  Øsofagusatresi med distal fistel ble først beskrevet av Gibson i 1697. Han skildret et barn som var sultent, tok det som ble servert, men fikk pustebesvær ved svelging. Alt barnet svelget kom opp gjennom munn og nese. Obduksjon bekreftet diagnosen. I løpet av 1800-tallet ble flere tilfeller beskrevet, og i 1869 anbefalte Holmes operasjon. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Akutt skrotum hos barn

  Innledning Med akutt skrotum menes akutt oppståtte smerter i skrotum som ofte er ledsaget av hevelse eller rødme. I denne artikkelen presenteres de tre vanligste diagnosene ved akutt skrotum. Akutt skrotum er vanligvis et samlebegrep for tre tilstander; testistorsjon, epididymitt og torsjon av appendix testis/epididymis. Det er flere tilstander som gir et klinisk bilde av […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av gastroøsofageal refluks hos barn

  Det er høy forekomst av tilleggssykdommer hos barn som opereres for GØR sykdom. På Oslo Universitetssykehus (OUS) har omtrent halvparten av barna som opereres med fundoplikasjon, multifunksjonshemming med psykomotorisk retardasjon. I tillegg er vel en tredjedel av barna operert for øsofagusatresi i nyfødtperioden (2). Slik komorbiditet øker risikoen ved anestesi og for postoperative komplikasjoner. Det […]

  Les mer

 • Posted in:

  Behandling av gallegangsstein hos tidligere gastric bypass opererte pasienter (RYGBP) med hybrid ERCP teknikk

  Overvektsopererte pasienter har en økt risiko for utvikling av steinsykdom i galleveiene. Det er derfor viktig å etablere gode metoder for steinbehandling. Her presenenteres to pasienter som tidligere er operert med Roux-en-Y gastric bypass (RYGBP). Med hybrid-ERCP menes ERCP via laparoskopisk anlagt transgastrisk port. Prosedyrene er utført ved gastrokirurgisk avdeling i samarbeid med gastromedisinsk avdeling, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk kirurgi ved hepatocellulært carcinom (HCC)

  Bakgrunn Primær leverkreft, eller hepatocellulært carcinom (HCC), er maligne svulster med relativt alvorlig prognose, utgående fra leverens hepatocytter. Patogenesen er sammensatt men svulstene utvikles som regel i lever med manifest cirrhose. Årsaken til cirrhosen varierer mellom forskjellige geografiske områder i verden, men de ledende årsaker er virale hepatitter (hepatitt B eller C).  Den eneste kurative […]

  Les mer

 • Posted in:

  Hirschsprungs sykdom

  Bakgrunn Den medfødte sykdommen Hirschsprungs sykdom rammer ca 1:5000 barn med en overvekt av gutter. Migrasjonen av enteriske nerveceller (ganglieceller) fra øsofagus til resten av GI-tractus i fosterlivet er forstyrret. Hos de fleste er bare rectum og colon sigmoideum affisert, men i prinsippet kan migrasjonen stoppe hvor som helst. Manglende ganglieceller gir kontraksjon og manglende […]

  Les mer

 • Posted in:

  Invaginasjon hos barn

  Bakgrunn Invaginasjon er vanligste årsak til intestinal obstruksjon hos barn. Insidensen er ca. 3-6: 100 000 (1, 2). Invaginasjon ses hyppigst mellom 4 og 10 måneders alder og 67 % forekommer i første leveår (1, 3). Gutter rammes oftere enn jenter (2, 4). De fleste tilfeller av invaginasjon hos barn kan behandles med hydrostatisk reposisjon, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nyere behandling av barn med kort tarm syndrom

  ”Intestinal svikt” og ”Kort tarm syndrom” – definisjoner Definisjonsmessig inngår SBS i et videre begrep som kalles intestinal svikt, IF (”intestinal failure”) (1). Intestinal svikt defineres som en tilstand der den funksjonelle tarmens overflate er utilstrekkelig til å tilfredsstille kravene til absorpsjon av væske og næringsstoffer for å sikre normal vekst og utvikling hos et […]

  Les mer