Barnekirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Invaginasjon hos barn

  Bakgrunn Invaginasjon er vanligste årsak til intestinal obstruksjon hos barn. Insidensen er ca. 3-6: 100 000 (1, 2). Invaginasjon ses hyppigst mellom 4 og 10 måneders alder og 67 % forekommer i første leveår (1, 3). Gutter rammes oftere enn jenter (2, 4). De fleste tilfeller av invaginasjon hos barn kan behandles med hydrostatisk reposisjon, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nyere behandling av barn med kort tarm syndrom

  ”Intestinal svikt” og ”Kort tarm syndrom” – definisjoner Definisjonsmessig inngår SBS i et videre begrep som kalles intestinal svikt, IF (”intestinal failure”) (1). Intestinal svikt defineres som en tilstand der den funksjonelle tarmens overflate er utilstrekkelig til å tilfredsstille kravene til absorpsjon av væske og næringsstoffer for å sikre normal vekst og utvikling hos et […]

  Les mer

 • Posted in:

  Psykososial preoperativ forberedelse av barn og unge

  Innledning  Preoperativ forberedelse av barn og foreldre til kirurgi er utfordrende fordi kirurgiske barneavdelinger mottar barn i alle aldre (0-18 år). Det kirurgiske forløpet kan være dagkirurgisk, innleggelse eller ø-hjelp. Barn med kronisk sykdom og deres foreldre har andre behov for preoperativ forberedelse enn barn som er akutt eller kritisk syke og deres foreldre.  Barn […]

  Les mer

 • Posted in:

  Onkologisk Barnekirurgi

  Av totalt 26 000 krefttilfeller i Norge i året opptrer ca. 150 hos barn under 15 år. Leukemier og svulster i CNS utgjør ca. 30 % (40+40 nye tilfeller per år), de resterende svulstene utgjør enkeltvis fra 1-7 %, totalt ca. 60-70 nye tilfeller i året. Kreft oppstår hyppigst hos barn i alderen 0-6 år. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Barnekirurgi og nyfødtkirurgi

  Barnekirurgi ble etablert som egen spesialitet i Norge i 1963. Siden 1977 har spesialiteten vært en subspesialitet under generell kirurgi.  Norsk barnekirurgisk forening (NBFK) ble stiftet i 1973 og formålet var å utvikle og sikre kvaliteten i norsk barnekirurgi. Dette innebar å bidra til et godt samarbeid mellom de barnekirurgiske sentre og likeledes til et […]

  Les mer

 • Posted in:

  Computerassistert laparoskopisk kirurgi på barn

  Inledning Historiskt har den öppna operationstekniken dominerat, men sedan nästan tjugo år tillbaka bedrivs även barnkirurgi med laparoskopisk teknik. Vid de flesta barnkirurgiska enheterna i Skandinavien är det en väl etablerad verksamhet som rutinmässigt används för bland annat fundoplikationer, appendektomier, diagnostik och behandling av icke palpabel retentio testis och cholecystektomi. På färre kliniker bedrivs även […]

  Les mer

 • Posted in:

  Barn med spiserørsdefekt. En biopsykososial oppfølgingsundersøkelse. – Avhandling for graden Ph.d. 26.02.09

    Kronisk sykdom i spedbarnsperioden kan påvirke foreldre-barn samspillet og den mentale helsen til barnet. I denne undersøkelsen ønsket vi å undersøke kvaliteten på mor-barn samspillet, psykisk helse og psykososial fungering hos pasienter med øsofagus atresi (figur 1). Vi undersøkte 39 spedbarn med øsofagus atresi ved ett års alder og deres mødre, og 21 ungdommer […]

  Les mer

 • Posted in:

  Utredning og kirurgisk behandling av Gastroøsofageal sykdom hos barn

    Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques presenterte i februar International Pediatric Endosurgery Group’s (IPEG ) “Guidelines for the Surgical Treatment of Pediatric Gastroesophageal Reflux Disease (GERD)”. Disse retningslinjene samsvarer i stor grad med gjeldende praksis i Norge.   Diagnostikk   Det er viktig at barnet er grundig utredet hos pediater før man vurderer […]

  Les mer