Barnekirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Gastroschise – kan pasienten behandles suturfritt?

  Ved gastroschise er abdominalinnhold herniert utenfor bukhulen uten dekkende amnionhinne, i motsetning til omfalocele som har en dekkende hinne. Det er oftest tynntarm som hernierer, men det kan også være ventrikkelen, colon, urinblæren eller gonader. Det skilles mellom komplisert (ca. 10%) og ukomplisert gastroschise. Ukomplisert gastroschise er de som har en isolert bukveggsdefekt. Komplisert gastroschise […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av gastroøsofageal refluks sykdom hos barn

  Hvis GØR medfører plagsomme symptomer og/eller komplikasjoner, defineres det som gastroøsofageal refluks sykdom (GØRS) [2]. Prevalensen av GØRS hos barn mellom 0 og 17 år er omtrent 6% [3]. Blant barn med psykomotorisk retardasjon er prevalensen enda høyere [4]. De aller fleste barn med GØRS blir symptomfrie med konservativ behandling inkludert medisiner. Dersom barnet har […]

  Les mer

 • Posted in:

  Gastrostomi: Indikasjoner, komplikasjoner og langtidsresultater hos barn

  Hvem får gastrostomi? Antall barn som får gastrostomi, har vært jevnt økende de siste årene (4). Ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, har antall gastrostomi-innleggelser pr. år tredoblet seg i perioden 1994 til 2012, og nå får rundt 60 barn gastrostomi årlig på Rikshospitalet. Videre har det vært en endring i sammensetning av barnas underliggende diagnoser. I […]

  Les mer

 • Posted in:

  Teknikk for anleggelse av gastrostomi

  PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi) Den hyppigst brukte teknikken for anleggelse av gastrostomi i Norge og internasjonalt er PEG. Metoden ble introdusert allerede i 1980 (1). Det er få kontraindikasjoner til PEG, den vanligste er mistanke om adheranser i øvre abdomen etter tidligere kirurgi. Ventrikuloperitoneal shunt er i noen studier vist å øke komplikasjonsforekomst og anses […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kontinent urostomi hos barn

  Innledning Behandlingen av urininkontinens hos barn har endret seg de siste 20−30 årene med introduksjon av ren intermitterende kateterisering (RIK) av Lapides i 1972. Mitrofanoff introduserte i 1980 en transappendiculær metode for katetertømming av blæren (1). Dette førte senere til andre metoder for anleggelse av kateteriseringskanal. Mest brukt er anvendelse av ett eller to ileumsegmenter […]

  Les mer

 • Posted in:

  Forhudssykdommer hos barn

  Den historiske forhud Forhuden er blitt omtalt i religiøse skrifter gjennom tusener av år. Omskjæring er opprinnelig en 5000 år gammel egyptisk tradisjon, og  man mener det var egyptiske prester som startet med dette for å markere seg som forskjellig fra resten av befolkningen. Tradisjonen spredte seg, og omskjæring ble snart praktisert av både jøder […]

  Les mer

 • Posted in:

  Duodenal- og pancreasskader hos barn

  Bukskader hos barn er overveiende forårsaket av stump traumemekanisme. Milt- og leverskader er dominerende, mens pancreas- og duodenalskader er sjeldent forekommende. De utgjør hver for seg mindre enn 10 % i de fleste materialene (1-3).  Symptomene ved skade av disse retroperitonealt beliggende organene kan være lite uttalt initialt (1, 3). Dette gjør at diagnose og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Pylorusstenose

  Bakgrunn Pylorusstenose er en av de vanligste kirurgiske tilstander hos spedbarn og forekommer hos 2-4 av 1000 levendefødte barn, fire ganger hyppigere hos gutter enn jenter. Hypertrofi av pylorusmuskulaturen hindrer passasje fra ventrikkel til duodenum og fører til oppkast. Årsaken er ukjent. Genetiske faktorer antas å spille en rolle da det er vanlig med flere […]

  Les mer