1504, 2016

Temaleder: Mangfoldet i thoraxkirurgi

By |15. april 2016|Thoraxkirurgi|

I likhet med mange andre kirurgiske disipliner er også thoraxkirurgi et fag i forandring. Spesielt behandling av aortaklaffesykdommer går gjennom en rivende utvikling. Kateterbaserte implantasjoner av hjerteklaffer (TAVI) er kommet for å bli. Slike inngrep gjøres nå på alle universitetssykehus [...]

1504, 2016

Torakal aortakirurgi

By |15. april 2016|Thoraxkirurgi|

Innledning I henhold til årsrapport fra Norsk Hjertekirurgiregister 2014 ble det i tillegg utført 168 kombinerte aortaklaff og -ascendens inngrep, samt 90 aorta stentgraft-prosedyrer (TEVAR). Den torakale aortakirurgien skiller mellom de anatomiske områdene aortarot, ascendens, bue, descendens og torakoabdominale aorta. [...]

2401, 2013

Transcatheter Cardiovascular Surgery

By |24. januar 2013|Thoraxkirurgi|

Temaet omhandler TAVI (”Transcatheter Aortic Valve Implantation”), TEVAR (”Thoracic EndoVascular Aortic Repair”) og intervensjon på mitralklaffen, hvorav MitraClip® er eneste tilgjengelige kommersielle alternativ (Figur 1). Transkateter kardiovaskulær kirurgi er ved de fleste sykehus et samarbeidsprosjekt mellom thoraxkirurger og invasive kardiologer [...]

708, 2012

Nye implanterbare pumper ved alvorlig hjertesvikt

By |7. august 2012|Thoraxkirurgi|

Hjertesvikt er et stadig økende helseproblem med en insidens på 0,5 % og en prevalens på 1-2 % i den vestlige verden. Moderne hjertesviktmedisinering, resynkroniseringsterapi og intrakardial defibrillator har medført økt overlevelse og bedret prognose. Død på bakgrunn av koronarsykdom [...]

2206, 2012

Kateterbasert hjerteklaffbehandling

By |22. juni 2012|Thoraxkirurgi|

Innledning I slutten av 1970 årene ble kateterbehandling av koronarsykdom introdusert, perkutan koronar intervensjon (PCI), og ble etter hvert den dominerende revaskulariseringsmetoden for koronar stenose. I 2000 ble den første kateterklaff implantert i pulmonal posisjon med transvenøs tilgang (1) og [...]

1601, 2012

Thoraxkirurgisk symposium

By |16. januar 2012|Thoraxkirurgi|

Under høstmøteuken ble det også i år arrangert et symposium i regi av Norsk thoraxkirurgisk forening (NTKF). Tema var "Minimally Invasive Cardiac Surgery". Hvilke kirurgiske inngrep som kommer inn under denne kategorien er diskutabelt, men den vanlige definisjonen er hjertekirurgi uten [...]

111, 2010

Ablasjon av atrieflimmer – metodikk og resultater

By |1. november 2010|Thoraxkirurgi|

  Ved atrieflimmer foreligger uregelmessig elektrisk aktivitet i atriene pga. enten vedvarende hurtig ektopisk aktivitet i atriene eller re-entry kretsløp. Ved re-entry treffer ektopisk aktivitet fra en abnorm spontan depolarisering (trigger) på følsomt atrievev. Atrieflimmer utløses som regel av triggerområder som [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen