Thoraxkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Endovaskulär behandling av aneurysm i aorta descendens och thorakoabdominella aorta

  Ett stentgraft består av en kärlprotes av syntetisk väv (polyester eller polytetrafluoroethylene (PTFE)) som stöttas upp av en metallstent av rostfritt stål eller nitinol som vanligtvis är självexpanderande. Stentgraftet hålls på plats via stentets radiella kraft och kräver normalt landningszoner med förhållandevis frisk aorta både proximalt och distalt om aneurysmet. Några stentgraft har också tunna […]

  Les mer

 • Posted in:

  Temaleder: Mangfoldet i thoraxkirurgi

  I likhet med mange andre kirurgiske disipliner er også thoraxkirurgi et fag i forandring. Spesielt behandling av aortaklaffesykdommer går gjennom en rivende utvikling. Kateterbaserte implantasjoner av hjerteklaffer (TAVI) er kommet for å bli. Slike inngrep gjøres nå på alle universitetssykehus og på Feiringklinikken. Antall TAVI er økende. Mange mener at kvaliteten på behandlingen blir best […]

  Les mer

 • Posted in:

  Torakal aortakirurgi

  Innledning I henhold til årsrapport fra Norsk Hjertekirurgiregister 2014 ble det i tillegg utført 168 kombinerte aortaklaff og -ascendens inngrep, samt 90 aorta stentgraft-prosedyrer (TEVAR). Den torakale aortakirurgien skiller mellom de anatomiske områdene aortarot, ascendens, bue, descendens og torakoabdominale aorta. Torakal aortasykdom dreier seg stort sett om aneurismer og disseksjoner, og innebærer både medfødte og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Transcatheter Cardiovascular Surgery

  Temaet omhandler TAVI (”Transcatheter Aortic Valve Implantation”), TEVAR (”Thoracic EndoVascular Aortic Repair”) og intervensjon på mitralklaffen, hvorav MitraClip® er eneste tilgjengelige kommersielle alternativ (Figur 1). Transkateter kardiovaskulær kirurgi er ved de fleste sykehus et samarbeidsprosjekt mellom thoraxkirurger og invasive kardiologer for klaffeprosedyrer, og thoraxkirurger og invasive radiologer for TEVAR. Foredragsholderne bestod av internasjonale foredragsholdere med […]

  Les mer

 • Posted in:

  Vinner av Medistim-prisen: Fjern iskemisk prekondisjonering ved koronarkirurgi

  Bakgrunn Iskemisk prekondisjonering er en metode hvor man utsetter kroppen for kortvarige perioder med iskemi for å beskytte den mot senere iskemisk skade. Det kalles fjern iskemisk prekondisjonering når man gjennomfører prekondisjoneringen på et annet organ enn det organet hvor man vil oppnå beskyttelse, for eksempel ved å utsette armen for korte perioder med redusert […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nye implanterbare pumper ved alvorlig hjertesvikt

  Hjertesvikt er et stadig økende helseproblem med en insidens på 0,5 % og en prevalens på 1-2 % i den vestlige verden. Moderne hjertesviktmedisinering, resynkroniseringsterapi og intrakardial defibrillator har medført økt overlevelse og bedret prognose. Død på bakgrunn av koronarsykdom er halvert de siste år, mens død på grunn av alvorlig hjertesvikt er mer enn […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kateterbasert hjerteklaffbehandling

  Innledning I slutten av 1970 årene ble kateterbehandling av koronarsykdom introdusert, perkutan koronar intervensjon (PCI), og ble etter hvert den dominerende revaskulariseringsmetoden for koronar stenose. I 2000 ble den første kateterklaff implantert i pulmonal posisjon med transvenøs tilgang (1) og i 2002 rapporterte Cribier et al om den første kateterimplanterte aortaklaff, TAVI (transcatheter aortic valve […]

  Les mer

 • Posted in:

  Thoraxkirurgisk symposium

  Under høstmøteuken ble det også i år arrangert et symposium i regi av Norsk thoraxkirurgisk forening (NTKF). Tema var “Minimally Invasive Cardiac Surgery”. Hvilke kirurgiske inngrep som kommer inn under denne kategorien er diskutabelt, men den vanlige definisjonen er hjertekirurgi uten bruk av hjerte/lungemaskin eller tilgang uten sternotomi eller thorakotomi. Noen inngrep kan utføres på hjertet […]

  Les mer