Urologi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Nefroptose

  Pasientkasuistikk En 35 år gammel slank kvinne tok kontakt med akuttmottaket pga. sterke smerter høyre flanke. Smerten strålte mot lysken og nedover på forsiden av høyre lår. Smerten var voldsom, og vedvarende. I tillegg hadde hun kvalme, men ikke oppkast. Hun hadde effekt av smertestillende i form av Voltaren og Buscopan. Smertelindringen ble gitt før […]

  Les mer

 • Posted in:

  Robotassistert laparoskopisk utvidet lymfeglandeldisseksjon ved prostatakreft

  Innledning Radikal prostatektomi er effektiv behandling for pasienter med lokalisert prostatakreft [1].  Flere retrospektive, og noen mindre prospektive, studier har også vist at radikal prostatektomi er en utmerket behandling for de med lokalavansert prostatacancer (T3), ofte som del av et multimodalt onkologisk behandlingsopplegg. Pasienter med høyrisiko prostacancer er ofte utsatt for metastasering til lokoregionale lymfeknuter [1].  Lymfeknutemetastasering […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk partiell nefrektomi – erfaringer fra Drammen Sykehus

  En betydelig økning i insidens av små nyretumores har tilkommet de siste årene. Dette skyldes i stor grad økt tilgjengelighet og bruk av stadig videreutviklet og forbedrede bildediagnostiske undersøkelser. Hos pasienter med små nyretumores ser man i tillegg økt prevalens av nyredysfunksjon (1). Sammenheng mellom nyresvikt og økt morbiditet og mortalitet, på grunn av annen […]

  Les mer

 • Posted in:

  En kort historisk oversikt over nyrekreftkirurgien

    Den første nefrektomi hvor vi vet at pasienten overlevde, ble foretatt av Gustav Simon (1824-76) i 1869 (2). Planlagt kirurgisk behandling av nyrekreft har foregått i over 130 år. I 1877 foretok Theodor Kocher (1841-1917) den første planlagte tumornefrektomi. Det ble benyttet en fremre transabdominal tilgang. Dessverre døde pasienten tredje dag etter operasjonen. I […]

  Les mer

 • Posted in:

  Uroterapi for barn på Rikshospitalet

          Målet med uroterapiKontinens, normalisert eller forbedret blære – og tarmtømming, individuelt, tilpassede hjelpemidler og økt livskvalitet. Behandlingen innebærer at pasienten endrer sine vaner og/eller gjennomfører treningsprogram. www.utfnordic.com   DiagnoserMMC, intraspinalt lipom, caudalt regresjonssyndrom, blæreexstrofi, meatusstenose, kloakkexstrofi, urethraklaffer, dysfunksjonell vannlating, vesico-ureteral reflux m.fl. Pasienter med overaktiv blære, urinretensjon/ inkomplett blæretømming, insuffisient sphinkter, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Uroterapi for barn på Rikshospitalet

      Målet med uroterapiKontinens, normalisert eller forbedret blære – og tarmtømming, individuelt, tilpassede hjelpemidler og økt livskvalitet. Behandlingen innebærer at pasienten endrer sine vaner og/eller gjennomfører treningsprogram. www.utfnordic.com   DiagnoserMMC, intraspinalt lipom, caudalt regresjonssyndrom, blæreexstrofi, meatusstenose, kloakkexstrofi, urethraklaffer, dysfunksjonell vannlating, vesico-ureteral reflux m.fl. Pasienter med overaktiv blære, urinretensjon/ inkomplett blæretømming, insuffisient sphinkter, kontinente stomier, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Blærefunksjonsforstyrrelser hos barn

  Unormal vannlatning kan være forbundet med urinlekkasje og/eller ineffektiv blæretømning (urinretensjon), og det disponerer for residiverende urinveisinfeksjoner. Og urinveisinfeksjon kan føre til unormal vannlatning.     Årsaken til unormal vannlatning kan sitte i blære/urethra, det perifere nervesystem eller sentralnervesystemet. Genesen kan være en rekke forskjellige tilstander enten i effektororganet eller i styringsorganene, og disse kan […]

  Les mer

 • Posted in:

  Blærefunksjonsforstyrrelser hos barn

    Unormal vannlatning kan være forbundet med urinlekkasje og/eller ineffektiv blæretømning (urinretensjon), og det disponerer for residiverende urinveisinfeksjoner. Og urinveisinfeksjon kan føre til unormal vannlatning. Årsaken til unormal vannlatning kan sitte i blære/urethra, det perifere nervesystem eller sentralnervesystemet. Genesen kan være en rekke forskjellige tilstander enten i effektororganet eller i styringsorganene, og disse kan være […]

  Les mer