Urologi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  #UROJC

  Det er hovudsakleg ein artikkel om uro-onkologi, men andre aspekt i urologien er også dekte.  Det heile starta hausten 2012 då den Canadiske urologen, Dr. Michael Leveridge, diskuterte ein artikkel via twitter med hans kollegaer. Det vakte stor interesse og deltaking verda over, men begrensninga var at berre dei som følgde han kunne få med […]

  Les mer

 • Posted in:

  Langtidsoverlevelse etter behandling av overgangsepitelkarsinom

  Tradisjonelt er svulster i nyrebekken eller ureter behandlet med nefroureterektomi. Gjennom de siste to tiårene har mindre invasive metoder som laparoskopi blitt benyttet i økende grad. Dette er særlig på grunn av lavere perioperativ sykelighet. I de siste årene har man også i økende grad benyttet rene endoskopiske metoder for behandling av utvalgte pasienter med […]

  Les mer

 • Posted in:

  Erfaringer med preoperativ nyrearterieembolisering

  Bakgrunn Radikal fjerning av svulstaffisert nyre (radikal nefrektomi) med omkringliggende fettvev og Gerotas fascie (Fig. 1) er fortsatt gullstandarden i behandlingen av nyrecellekarsinomer (1), men nefronsparende kirurgi (partiell nefrektomi), der tumor fjernes med fri margin til normalt nyrevev, har for svulster  ≤ 4,0 cm i diameter, vist å ha likeverdige onkologiske resultater som ved radikal […]

  Les mer

 • Posted in:

  Urologiske prisvinnere 2012

  Vinner av NUF prisen for beste foredrag under urologisk høstmøte 2012:   Abstrakt nr 60 DIAGNOSIS OF ANTERIOR PROSTATE CANCER USING MRI/TRUS SOFT IMAGE FUSION  Eduard Baco1, Erik Rud2, Aud Svindland3 og Heidi B. Eggesbø4  Dept. of Urology1 and Radiology2, Oslo University Hospital, Aker, Norway Dept. of Pathology3, Oslo University Hospital, Radiumhospitalet, Norway Dept. of Radiology4, […]

  Les mer

 • Posted in:

  Ureterskadar og handsaming av desse

  Dette gjeld spesielt i Skandinavia med det relativt begrensa omfanget vårt av penetrerande skadar. Ved traumer utgjer ureterskadar mindre enn 1% av alle skadar i urinvegane [3]. Etter innføring av laparoskopiske og endourologiske prosedyrar, har førekomsten av desse skadane auka dei siste åra [4]. I denne artikkelen kjem vi til å gå gjennom eit materiale […]

  Les mer

 • Posted in:

  Testikkeltorsjoner

  Introduksjon  Patofysiologi 1 av 4000 gutter under 25 år får hvert år testikkeltorsjon (1, 2). Testikkeltorsjon skjer hvis funiculus spermaticus torkvereres, slik at venøs tilbakestrømning hindres (Figur 1). Etter hvert vil trykket mellom arteriell og venøs side utjevnes, og arteriell blodtilførsel til testikkelen svekkes- eller opphører fullstendig.  Extravaginal torsjon er hyppigst hos nyfødte gutter, som […]

  Les mer

 • Posted in:

  EUREP 2012

  EUREP, ”The European Residents Education Programme”, er ett av EAU’s (den Europeiske urologforeningen) utdanningstilbud. Kurset er kun for utdanningskandidater som er i sitt siste år av spesialisering i urologi. Kurset hadde i år 10 års jubileum. Kurset har 360 plasser, arrangeres i Praha og varer i 6 dager. Kurset er også åpent for utdanningskandidater fra ikke-europeiske […]

  Les mer

 • Posted in:

  Urologi – på vei mot hovedspesialitet?

  I de fleste land er urologi i dag en selvskreven hovedspesialitet. I Norge ble urologi første gang en spesialitet i 1948, og har fra 1977 vært en subspesialitet under Generell Kirurgi.   Urologien har i Norge gjennom disse siste 35 årene vært en viktig del av de fleste kirurgiske avdelinger i Norge, og bidratt betydelig inn […]

  Les mer