Annet

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av anorektale misdannelser

  Tilstandene ble tidligere kalt ”analatresi” og gjerne inndelt i høye og lave misdannelser fordi dette gjerne sa noe om alvorlighetsgrad. I tillegg til dårligere prognose med tanke på kontinens  har de høye misdannelsene  en høyere forekomst av andre assosierte malformasjoner. Det fødes gjennomsnittlig 12 barn pr. år i Norge med anorektal misdannelse (1/5000). Dette er […]

  Les mer

 • Posted in:

  Dokumentert effekt av laparoskopisk simulatortrening i Kirkenes

  Laparoskopisk utdanning av yngre kirurger på et lite, perifert og lav-volum lokalsykehus kan være utfordrende. Ferske kollegers første møter med laparoskopisk kirurgi skjer gjerne ved øyeblikkelig hjelp-kirurgi for akutt appendisitt hvor den tekniske vanskeligheten ofte er lav og kritiske komplikasjoner sjelden forekommer. På store sykehus forekommer denne operasjonen ofte, og basale koordinasjonsevner og instrumentføring trenes […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk «fellowship» i utlandet

  Mange velger å tilbringe en periode i utlandet i forbindelse med overlegepermisjon. Det finnes også muligheter for utenlandsopphold før opptjent rett til overlegepermisjon. Et ”fellowship” i utlandet gir en fantastisk mulighet for faglig fordypning og er lærerikt på alle måter. Fellowship Å jobbe i utlandet en periode er egentlig noe jeg alltid har kunnet tenkt […]

  Les mer

 • Posted in:

  Innføring, opplæring og implementering av laparoskopisk kirurgi

  Den operative teknikk må være en del av en helhetlig forståelse for etablering av det optimale pasientforløp basert på moderne anestesi, moderne perioperativ behandling og tilhørende minimal-invasiv kirurgisk teknikk. Da blir argumenter som økt bruk av operasjonstid mindre viktig fordi den investerte tiden på operasjonsstua er patofysiologisk riktig for pasienten og betales tilbake i form […]

  Les mer

 • Posted in:

  Medisinsk teknologisk forskning og simulering bidrar til økt pasientsikkerhet

  Mer enn 95 % av all medisinsk teknologi som brukes innenfor den norske helsesektor er utviklet internasjonalt. Import av teknologi og kunnskap er avgjørende for å oppnå kvalitet og effektivitet i pasientbehandlingen. Samtidig er det en målsetting at Norge selv utvikler kompetanse og teknologi innenfor områder der vi har spesielle forutsetninger, kompetanse, kan være i […]

  Les mer

 • Posted in:

  Klinisk bruk av 3D-ultralyd

  Introduksjon Ultralydbilder lages ved å sende høyfrekvente lydbølger inn i kroppen for så å registrere ekkoene av disse. Basert på ekkoene kan man ved hjelp av matematiske beregninger gjenskape snittbilder av kroppen. Med tredimensjonal (3D) ultralydteknologi klarer man ved hjelp av en enkeltmåling å gjenskape en serie av snittbilder som til sammen utgjør et 3D-volum. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Tredimensionell laparoscopi

  Introduktion Alltsedan videolaparoscopet utvecklades under 1980-talet och möjliggjorde utförandet av komplexa kirurgiska ingrepp med laparoscopisk teknik, har en rask teknisk utveckling skett, både operativt, instrumentmässigt och visualiseringsmässigt (HD-teknik mm). Den hitintills längst drivna utvecklingen, daVinci-roboten, är ett master-slavesystem, där man saknar taktil feedback som vid konventionell handhållen laparoscopi. Detta nödvändiggör en exakt visualisering, varför daVinci-systemet […]

  Les mer

 • Posted in:

  Navigasjonsteknologi blir benyttet innenfor stadig flere kliniske områder

  Navigasjonsteknologi brukes i dag innenfor noen kirurgiske områder som nevrokirurgi og ortopedi. Innenfor andre områder er behovene tilstede men erfaringene sparsomme og begrenset til forskningsmiljøenes kompetanse fordi det enda ikke finnes kommersielle løsninger. Ett av disse forskningsmiljøene er Nasjonalt kompetansesenter for ultralyd og bildeveiledet behandling i Trondheim som er et tverrfaglig samarbeid mellom St. Olavs […]

  Les mer