Annet

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Robotkirurgi

  DaVinci robotplattform ble installert på Radiumhospitalet i Oslo i desember 2004. Dette var starten på en helt ny kirurgisk æra på urologisk enhet på Radiumhospitalet. Fra å være en avdeling med utelukkende store, åpne tradisjonelle operasjoner, er det nå etter 7 år for det meste kikkhullsoperasjoner med DaVinci robot. Kort tid etter installasjon var utstyret […]

  Les mer

 • Posted in:

  Evaluering av mikrosirkulasjon ved lappekirurgi med termografi

  Mennesket holder en konstant kroppstemperatur til tross for skiftende temperatur i omgivelsene. Dette er mulig fordi det er en fin balanse mellom varmeproduksjon og varmetap. Varmeproduksjon skjer ved metabolisme og muskelkontraksjon. Den produserte varmen transporteres videre gjennom kroppen via blodsirkulasjonen. Kroppens temperaturregulering, som holder kjernetemperaturen relativt konstant, er en komplisert prosess, og huden spiller en […]

  Les mer

 • Posted in:

  Innføringen av en-port laparoskopi ved AHUS

  Introduksjon En-port laparoskopi har lange tradisjoner innenfor operativ diagnostikk og behandling både i Norge og internasjonalt. Før innføringen av videolaparoskopien på 1990-tallet, var en-ports teknikk standard f.eks. ved sterilisering av kvinner. Begrensningen den gang var én arbeidskanal og bildekvaliteten fra kameraet. Ved innføringen av det digitale videolaparoskopet forsvant arbeidskanalen fra laparoskopet og ekstra porter ble […]

  Les mer

 • Posted in:

  Medisinsk teknologisk forskning og samarbeid innen gastroenterologi

  Laparoskopisk kirurgi byr på en rekke utfordringer sammenlignet med åpen kirurgi. Dette fordi kirurgen mister muligheten til å anvende hendene direkte på pasientens organer. Kirurgen mister videre muligheten til å kjenne blodårer, svulster og steiner og kunne manipulere vev direkte. Laparoskopisk kirurgi er skånsom og har imidlertid en rekke fordeler for pasientene og samfunnet; kortere […]

  Les mer

 • Posted in:

  Hva innebærer ”trygg kirurgi”?

  De fleste som jobber klinisk har en formening om hva “trygg kirurgi” innebærer. Det kan knyttes til blant annet reduksjon av infeksjonsfare og feil side – feil sted og inngrep på feil pasient. Hva som faktisk bidrar til at kirurgiske inngrep foregår på en trygg måte i operasjonsrommet har så langt vært et lite utforsket […]

  Les mer

 • Posted in:

  Har gode ergonomiske instrumenter betydning ved laparoskopisk kirurgi?

  Laparoskopisk kirurgi er et område som har savnet gode løsninger når det gjelder instrumentenes ergonomiske egnethet. Industrien har vært mest opptatt av effekten på tuppen av instrumentene og mindre på kirurgens komfort og pasientens sikkerhet. I 2002 fikk jeg en henvendelse fra et designfirma i Trondheim med spørsmål om å evaluere design og ergonomi på […]

  Les mer

 • Posted in:

  WHOs ”Safe Surgery checklist” i Norge

  Kirurgen har tidligere omtalt WHO’ initiativ for å innføre bruk av sjekkliste for Trygg Kirurgi. Bård Røsok skriver i en kommentar at NKF i utgangspunktet stiller seg positiv til implementering, men at de foreløpige erfaringene tyder på at listen ikke umiddelbart oppfattes som et nytt verktøy som ukritisk bør implementeres, og at det har vært […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nettsky skal gi bedre trening i laparoskopisk kirurgi

  Det norske simulatorselskapet SimSurgery AS vil, sammen med kirurger og teknologer ved Oslo Universitetssykehus, St. Olavs Hospital og SINTEF, utvikle nye metoder for simulatorbasert trening og opplæring av laparoskopiske ferdigheter. I dette forskningsprosjektet, som er støttet av Forskningsrådet gjennom programmet VERDIKT, ønsker prosjektgruppen å sette nye standarder for distribuert læring av kirurgiske ferdigheter. Opplæring av […]

  Les mer