2505, 2009

Laparoskopi og ERAS ved gastrokirurgisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold (SiV)

By |25. mai 2009|Annet|

  Litt om oss   På begynnelsen av 90-tallet var det tre sykehus i Vestfold (Tønsberg, Sandefjord og Larvik) og alle startet med laparoscopisk kirurgi uten at det var noen felles styring. Etter at vi fikk ny eierstruktur og flere [...]

2505, 2009

Utvikling av minimalt invasiv kirurgi ved Diakonhjemmet Sykehus

By |25. mai 2009|Annet|

  Innføring av minimalt invasiv kirurgi har ført til en rivende utvikling innen gastrokirurgi de siste årene. Dette har utløst spesielle utfordringer i de gastrokirurgiske miljøene. I løpet av kort tid skulle nye operasjonsteknikker læres og implementeres. Det har vært [...]

2105, 2009

Notes – Revolusjon eller blindspor?

By |21. mai 2009|Annet|

  Diskusjonen foregår naturlig nok også i Europa, og de europeiske foreningene for laparoskopisk kirurgi (EAES) og gastroenterologi (ESGE) tok derfor nylig initiativet til stiftelsen av en ny faggruppe for Europeisk NOTES-viksomhet, kalt Euro-NOTES. I underkant av 280 deltagere deltok [...]

ANNONSER

Medtronic
Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen