Annet

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Laparoskopisk kirurgi

  For å sikre lave komplikasjonsrater i forbindelse med laparoskopisk kirurgi er det viktig at kirurgen ikke bare vet hvordan inngrepet skal utføres i teorien, men også er i stand til å utføre det i praksis. Med innføringen av minimal invasiv kirurgi fikk kirurgen nye sett av motoriske ferdigheter å beherske [1-3]. Disse ferdighetene er ofte […]

  Les mer

 • Posted in:

  Første nasjonale møte om WHOs sjekkliste; ”Safe Surgery Saves Lives” (Thon Hotell Arena, 16. april 2010)

    Arrangementet fant sted på Thon Hotell Arena på Lillestrøm med om lag 120 deltagere fra en rekke fagmiljøer fra alle deler av landet. For å gi møtet en bred profil med mulighet til å diskutere problemstillinger på tvers av fagmiljøene var invitasjon til konferansen sendt ut til representanter for alle operative fag samt anestesileger, […]

  Les mer

 • Posted in:

  WHOs Safe Surgery checklist -Livsbesparende tiltak eller ”Keiserens nye klær”?

    Helt siden introduksjonsseminaret i London har Norsk Kirurgisk forening ønsket å stimulere tiltak som kan medvirke innføringen av listen i norske kirurgiske avdelinger og arrangerte under siste års høstmøte et eget seminar om emnet med internasjonale foredragsholdere som delte sine erfaringer med listen.   Vi er kjent med at en rekke avdelinger rundt om […]

  Les mer

 • Posted in:

  Forskning og utvikling innen laparoskopi i Trondheim

    Laparoskopisk kirurgi, operasjon gjennom små hull i mageregionen vha tynne stive instrumenter, byr på en rekke utfordringer sammenlignet med åpen kirurgi fordi kirurgen mister muligheten til å bruke fingrene direkte på pasientens organer. Kirurgen mister dermed muligheten til å kjenne blodårer, svulster og steiner og kunne manipulere vev direkte. Som alle vet, har denne […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk kirurgi med en-port teknikk

    Bakgrunn og anvendelse Hovedargumentene for utviklingen av mini invasive teknikker er at pasientene har mindre smerter og ubehag, kortere liggetid og sykemeldingstid (1). Bruken av kamera bedrer oversikten lokalt i feltet. Viktig er også det gode kosmetiske resultatet, med mindre arr og tilsvarende mindre fare for komplikasjoner som blødning, infeksjoner, vedvarende smerter og ventralhernier. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk kirurgi med en-port teknikk

    Bakgrunn og anvendelse Hovedargumentene for utviklingen av mini invasive teknikker er at pasientene har mindre smerter og ubehag, kortere liggetid og sykemeldingstid (1). Bruken av kamera bedrer oversikten lokalt i feltet. Viktig er også det gode kosmetiske resultatet, med mindre arr og tilsvarende mindre fare for komplikasjoner som blødning, infeksjoner, vedvarende smerter og ventralhernier. […]

  Les mer

 • Posted in:

  Single port laparoskopisk kolecystektomi.

    Mindre kirurgisk stress, mindre smerter, bedre oversikt i feltet og kortere liggetid var overbevisende selv for de mest innbitte skeptikerne. I dag er laparoskopiske metoder en selvfølge for alle nyutdannede gastrokirurger. Metoden er veletablert og akseptert. Man har utviklet faste operative standarder for de vanligste laparoskopiske inngrepene (galleoperasjoner, appendectomier, brokk).   Megatrenden innen gastrokirurgi […]

  Les mer

 • Posted in:

  Minimalt invasiv ventrikkelcancerkirurgi

    Denne forsiktige holdningen har naturligvis også andre og viktigere årsaker enn de eventuelt kulturelle. Tidlige rapporter blant annet om portmetastaser gjorde at laparoskopisk cancerkirurgi lenge var – om ikke holdt i vanry – så i det minste beheftet med usikkerhet hva gjaldt de onkologiske langtidsresultatene. Ikke før resultatene av de randomiserte multisenterstudiene ved laparoskopisk […]

  Les mer