1905, 2009

Simulatorer og trening i laparoskopisk kirurgi

By |19. mai 2009|Annet|

  Tekniske ferdigheter ervervet i åpen kirurgi er ikke overførbare til laparoskopisk kirurgi. Dette har, sammen med økt fokus på pasientsikkerhet og ønske om å redusere bruk av forsøksdyr i trening av kirurger, resultert i økt fokus på treningsmuligheter utenfor [...]

1905, 2009

Implementering av laparoskopisk assistert kirurgi for kolonkanser ved Stavanger Universitetssykehus (Kirurgen 2/07)

By |19. mai 2009|Annet|

  På bakgrunn av disse resultatene valgte vi å ta laparoskopisk kirurgi i bruk for behandling av kolonkanser.   Bilde: Portplassering ved høyresidig hemicolectomi: sett nedenfra   Implementering   Forutsetninger og planlegging Implementeringen av laparoskopisk teknikk for kolon-inngrep var basert [...]

1805, 2009

Nytt fra den 10. laparoskopisk verdenskongress

By |18. mai 2009|Annet|

  Programmet var svært variert og dekket alt fra utdanningsaspekter innen generell kirurgi til egne sesjoner for svært komplekse prosedyrer. Gjennom egne sesjoner for gastrokirurgi, thoraxkirurgi, endokrin kirurgi, urologisk kirurgi, gynekologi, kar-kirurgi, barnekirurgi og traumekirurgi ble de fleste fagområder grundig belyst. I tillegg til de norske "Faculty"-representantene Ronald Mårvik [...]

ANNONSER

Medtronic
Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen