Annet

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Laparoskopi og ERAS ved gastrokirurgisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold (SiV)

    Litt om oss   På begynnelsen av 90-tallet var det tre sykehus i Vestfold (Tønsberg, Sandefjord og Larvik) og alle startet med laparoscopisk kirurgi uten at det var noen felles styring. Etter at vi fikk ny eierstruktur og flere omorganiseringer, drives nå all bløtdelskirurgi i fylket fra sykehuset i Tønsberg. Foreløpig er det fortsatt […]

  Les mer

 • Posted in:

  Utvikling av minimalt invasiv kirurgi ved Diakonhjemmet Sykehus

    Innføring av minimalt invasiv kirurgi har ført til en rivende utvikling innen gastrokirurgi de siste årene. Dette har utløst spesielle utfordringer i de gastrokirurgiske miljøene. I løpet av kort tid skulle nye operasjonsteknikker læres og implementeres. Det har vært nødvendig med endring av kirurgisk kultur og tenkning. Det gav grunnlag for uenigheter og forskjellig […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk kirurgi ved et lite lokalsykehus

    Historie   Laparoskopisk kirurgi ble introdusert ved Sykehuset Namsos, den gang Namdal sykehus, i 1992 ved oppstart av gallekirurgi med denne teknikken. Et valg foretatt av avdelingens mest erfarne overlege skilte vårt sykehus fra mange andre i denne perioden; han valgte å la yngre assistentleger lære seg teknikken mens han selv sto over. Dermed […]

  Les mer

 • Posted in:

  Antonio Lacy- Laproskopi bedre enn åpen kirurgi for coloncancer?

    Han er invitert til å delta på Norsk Thoraco-laparoskopiforum sitt program tirsdag 21. oktober. Under første symposium med tema ”Education in laparoscopic surgery. Certification?” vil han være møteleder. Etter lunch vil han holde en gjesteforelesning med tema ”Laparoscopic technique in colon and rectum surgery”.   Barcelona   Det er mange norske kolleger som har […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopi som hverdagskirurgi

    Dette er en oppgave for hverdagskirurgene. Vi i Drammen representerer et slikt miljø. Vi har ikke funnet på så mye nytt, men har bidradd med betydelig innsats for å sette våre erfaringer i system.   10 års erfaring   Det er nå litt over 10 år siden vi begynte med laparoskopisk appendektomi som standard […]

  Les mer

 • Posted in:

  Notes – Revolusjon eller blindspor?

    Diskusjonen foregår naturlig nok også i Europa, og de europeiske foreningene for laparoskopisk kirurgi (EAES) og gastroenterologi (ESGE) tok derfor nylig initiativet til stiftelsen av en ny faggruppe for Europeisk NOTES-viksomhet, kalt Euro-NOTES. I underkant av 280 deltagere deltok 21-22. september på den første Euro-NOTES konferansen i Gøteborg. En rekke tunge europeiske fagpersoner fra […]

  Les mer

 • Posted in:

  Trening og laparoscopi.

    Pionertiden ble dominert av foregangspersoner, som var spesielt interesserte og så potensialet i den nye teknikken og som dessuten hadde talent for laparoscopi eller rett og slett var utholdene nok til å lære seg den. Det foregikk nok ting på operasjonsstuen den gang som ikke ville vært akseptert i dag. I dag står vi […]

  Les mer

 • Posted in:

  Simulatorer og trening i laparoskopisk kirurgi

    Tekniske ferdigheter ervervet i åpen kirurgi er ikke overførbare til laparoskopisk kirurgi. Dette har, sammen med økt fokus på pasientsikkerhet og ønske om å redusere bruk av forsøksdyr i trening av kirurger, resultert i økt fokus på treningsmuligheter utenfor operasjonssalen. Forskjellene mellom åpen og laparoskopisk kirurgi (Tabell 1) åpnet for nye treningsverktøy, og på […]

  Les mer