Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

THE MOTHER OF ALL KNEE INJURIES

Kneluksasjonen, definert som en akutt skade av minst tre av kneets viktigste bånd-fremre og bakre korsbånd og enten det laterale eller mediale båndkompleks eller begge, er heldigvis sjelden. Trolig er det omtrent 40-50 per år i Norge (vi har i snitt 30 per år ved OUS). Hvert år er det en pasient eller to som har neurovaskulære skader i tillegg og som ender med en crus amputasjon. Ortopeden ved OUS har hatt en spesiell interesse for kneluksasjonene siden mai 1996. Vi har en stor pasientdatabase (>450 pasienter) som har hjulpet oss i tilnærmingen til behandling som er basert på andres og vår erfaring gjennom de siste 25 år. I tillegg har Gilbert Moatshe disputert med en avhandling på dette området.

De aller fleste pasienter ender opp pä OUS fordi denne skaden krever spesialkompetanse. En kneluksasjon er ofte komplisert med kar, nerve, brusk og beinskader og krever spesialkompetanse på diagnostikk, kirurgi og rehabilitering. Vanligvis skjer skaden i forbindelse med idrett (44%), men på Ullevål ser vi den ofte i trafikken, typisk i mai når folk tar ut motorsykkelen fra vinteropplaget (50% hvorav 25% skjer ved ulykker med store motorsykler). Mens mer enn 50 % er høy energi skader, skjer nesten 50% med lav energi-typisk i idrett. Noen få ganger i året ser vi en kneluksasjon hos en overvektig pasient som med hunden i band trår feil, for eksempel i en vannpytt, og pådrar seg en kneluksasjon med kar og nerveskade. MEN HUSK: >40% har multitraumer, inkludert mange frakturer, nesten 30% livstruende skader i hodet, thoraks og abdomen som taes hand om etter ATLS prinsippet og da er faren stor for at kneluksasjonen ikke oppdages, selv om 5-10 % har skade av arteria poplitea og er uten sirkulasjon i ekstremiteten. Ankel-arm index på <0.9 skal lede til CT angiografi. Karkirurgien prioriteres og knekirurgien gjøres i senfasen (> 6 uker senere).

Basert på erfaring og publikasjoner vil de fleste pasientene bli operert i løpet av de to første ukene etter skaden, pasienter med multitraumer og frakturer etter noen måneder, mens noen få blir rehabilitert uten kirurgi. I tillegg til ligamentskadene har 37% meniskskader, 30% bruskskader, 16% frakturer i samme underekstremitet, 8 % skade av ekstensorapparatet, 20% mer eller mindre skade av nervus peroneus (noen fører til klinisk droppfot) og 6% skade av arteria poplitea.

Hos OUS pasientene er gjennomsnittsalderen 38 år og 65% er menn. Ved ankomst på Ortopedisk klinikk vil alle gjennomgå en vanlig kundeundersøkelse, alle vil gjennomføre en kne MR, noen pasienter CT angio og noen røntgen stressbilder i utredningen. De aller fleste vil gjennomgå kirurgi i løpet av to uker, korsbånd og sidebånd blir rekonstruert, menisker og brusk blir reparert, nervus peroneus blir frilagt, mens frakturer i samme ekstremitet blir reponert og fiksert slik at pasienten kan starte rehabilitering i form av ledd bevegelighet dager etter kirurgien.

I denne utgaven av “Kirurgen” presenteres ulike sider ved kneluksasjonen. Utviklingen i nødvendig diagnostikk, det beste tidspunkt for kirurgi, komplikasjoner ved skaden og kirurgien samt rehabiliteringen blir presentert i korte artikler. Avslutningsvis presenterer vi resultater av dagens behandling inkludert retur til arbeid og idrett samt langtidsresultater. Det er fortsatt en høy grad av gonartrose etter kneluksasjoner og det er behov for mer forskning for å forbedre resultater etter kirurgisk behandling.

De kirurgiske metodene er blitt utviklet mye (blant annet av Ortopedisk Klinikk OUS) de siste 25 årene og nye kirurgiske metoder publiseres årlig. Denne utgaven av Kirurgen presenterer dagens metoder ved Ortopedisk klinikk OUS.

REFERANSER:

  1. Moatshe G, Dornan G, Loken S, Ludvigsen TC, LaPrade RF, Engebretsen L. Knee Dislocations Demographics and Associated injuries: A Prospective Review of 303 Patients. Orthop J Sports Med. 2017;5(5):2325967117706521
  2. Moatshe G, Chahla J, Brady AW, Dornan GJ, Muckenhirn KJ, Kruckeberg BM, Cinque ME, Turnbull TL, Engebretsen L, LaPrade RF. The Influence of Graft Tensioning Sequence on Tibiofemoral Orientation During Bicruciate and Posterolateral Corner Knee Ligament Reconstruction: A Biomechanical Study. Am J Sports Med. 2018 Jul;46(8):1863-1869. 
  3. Moatshe G, Brady AW, Slette EL, Chahla J, Turnbull TL, Engebretsen L, LaPrade RF. Multiple Ligament Reconstruction Femoral Tunnels: Intertunnel Relationships and Guidelines to Avoid Convergence. Am J Sports Med. 2017 Mar;45(3):563-569. 
  4. Moatshe G, Slette EL, Engebretsen L, LaPrade RF. Intertunnel Relationships in the Tibia During Reconstruction of Multiple Knee Ligaments: How to Avoid Tunnel Convergence. Am J Sports Med. 2016 Nov;44(11):2864-2869.
  5. Pache S, Aman ZS, Kennedy M, Nakama GY, Moatshe G, Ziegler C, LaPrade RF. Meniscal Root Tears: Current Concepts Review. Arch Bone Jt Surg. 2018 Jul;6(4):250-259. 
  6. Ferrari MB, Chahla J, Mitchell JJ, Moatshe G, Mikula JD, Marchetti DC, LaPrade RF. Multiligament Reconstruction of the Knee in the Setting of Knee Dislocation With a Medial-Sided Injury. Arthrosc Tech. 2017 Mar 20;6(2):e341-e350. 
  7. Moatshe G, Dornan GJ, Ludvigsen T, Løken S, LaPrade RF, Engebretsen L. High prevalence of knee osteoarthritis at a minimum 10-year follow-up after knee dislocation surgery. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2017 Dec;25(12):3914-3922.