Gastrokirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  CTK i utredningen av pasienter med koloncancer

  Preoperative rutiner for koloncancerpasienter ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Pasienter med koloncancer henvises i store trekk til gastrokirurgisk avdeling på bakgrunn av  CTK i regi av primærlege har vist tumor Koloskopi har påvist tumor  Øyeblikkelig hjelp på grunn av ileus, perforasjon eller blødning Med unntak av øyeblikkelig hjelp pasientene, har vi innført som rutine ved OUS […]

  Les mer

 • Posted in:

  Miltbevarende metoder ved laparoskopisk distal pancreasreseksjon

  Innledning Operativ behandling av sykdom i corpus og cauda pancreatis gjennomføres i økende grad minimalt invasivt med laparoskopisk distal pancreasreseksjon. Generelle fordeler ved dette inngrepet er kortere sykehusopphold1,2, raskere postoperativ rekonvalesens3 og forbedret estetisk resultat, sammenlignet med åpen distal pancreasreseksjon. På Intervensjonssenteret og Gastrokirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus utføres i dag nær sagt alle operasjoner […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk håndtering av gallegangs konkrementer

  Kirurgen har hatt en rekke flotte artikler om laparoskopisk kolecystektomi, både når det gjelder trygg disseksjonsteknikk, nytten av intraoperativ kolangiografi (IOK) og problemene rundt gallegangsstein [1,2,3]. Frekvensen av gallegangsstein ved rutinemessig bruk av IOK oppgis i litteraturen til 2-12 % [4] og var 5,2 % på Ullevål [2] tross en meget nitidig preoperativ utredningslogistikk. Trondsen […]

  Les mer

 • Posted in:

  Stenting av colonileus

  Colorectale stenter Preoperativ stenting av akutt malign colon-obstruksjon har de senere år vært en mye benyttet metode som alternativ til akutt kirurgi. Ved å stente, ofte dårlige kirurgiske kandidater, har en kunnet unngå akutt kirurgi; som innebærer en ikke ubetydelig morbiditet og mortalitet. I stedet har man kunnet operere pasientene elektivt, etter noe tid, når […]

  Les mer

 • Posted in:

  Ventrikkelcancer i 2011

  RETTELSE: Ved en feil i sideoppsettet i Kirurgen nr. 3/2011 ble tabellen «Beliggenhet og glandelstasjoner» plassert på en måte som gir inntrykk av at dette er den nye eller den gjeldende inndelingen. Hensikten var kun å vise den gamle inndelingen som nå ikke gjelder lenger (se punkt 4 i teksten).   AJCC: American Joint Committee on […]

  Les mer

 • Posted in:

  Reseksjon for cancer ventriculi

  Sammendrag Bakgrunn. Hensikten var å rapportere total overlevelse ved reseksjon for adeno-karsinom i ventrikkelen ved Ullevål sykehus, i perioden 1982 til 2005. Materiale og metode. Retrospektiv undersøkelse hovedsakelig basert på journalgjennomgang av konsekutive pasienter med ventrikkelcancer. Opplysningene ble registrert i en database. Resultater. 81 pasienter med adenokarsinom ble resesert. Median alder ved diagnose var 70 […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk kolecystektomi med rutinemessig intraoperativ kolangiografi

  Fra første del av 1990-tallet ble laparoskopi standardmetode ved kolecystektomi. Laparoskopisk kolecystektomi er et av de hyppigste gastrokirurgiske inngrep i Norge med en insidens på 11,8 per 10 000 kvinner og 4,4 per 10 000 menn (1). Den viktigste risikoen ved operasjonen er gallegangsskade som forekommer hos 0,1-0,95 % (2). Intraoperativ kolangiografi (IOK) kan benyttes […]

  Les mer

 • Posted in:

  Cytoreduktiv kirurgi og intraoperativ cellegift

  Behandlingen av peritoneal carcinomatose har endret seg fra palliasjon til en aggressiv, aktiv kirurgisk håndtering. Behandlingen gis i Norge på Radiumhospitalet som ny landsfunksjon (L-OUS-22). Virksomheten ble startet med modellsykdommen pseudomyxoma peritonei i 1994 og har fortsatt med carcinomatose fra colorectal cancer og abdominalt mesoteliom de siste årene. I 2010 ble 60 pasienter operativt vurdert, […]

  Les mer