Gastrokirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Kirurgi ved cancer recti

  Cancer recti 1906-1993Det var en milepæl da sir Ernest Miles introduserte rectumamputasjon for cancer recti for 105 år siden. Selv om flere pasienter kunne opereres, og selv om hans forståelse av kreftkirurgi som noe mer enn å fjerne primærtumor ble omsatt i klinisk praksis, så forble prognosen ved denne sykdommen dårlig. Det neste fremskrittet kom […]

  Les mer

 • Posted in:

  Kirurgisk teknikk ved behandling av colon-cancer

  I tidsskriftets temahefte om colorectal cancer i 2007 forsøkte vi å gi en oversikt over prinsippene for kirurgisk behandling av colon-cancer(1). I denne artikkelen gis en oppdatering med referanser til nyere studier vedrørende to emner som det fortsatt er uenighet om, og som praktiseres forskjellig i Norge – 1. omfanget av lymfeknutedisseksjonen og 2. disseksjonen […]

  Les mer

 • Posted in:

  Coloncancer – et satsningsområde

  Tradisjonelt har pasienter med rectumcancer hatt dårligere prognose enn pasienter med coloncancer, med større risiko for både lokale residiv, oftere metastaser og dårligere overlevelse(1). Bill Heald fra England viste i 1982 at ved å anvende en ny operasjonsmetode, total mesorectal eksisjon (TME), oppnådde man en betydelig reduksjon av lokale residiv, ned mot 4%(2). Lokale residiv […]

  Les mer

 • Posted in:

  Miksrosatelitt instabilitet ved tykktarmskreft – klinisk betydning

  IntroduksjonColorectal cancer utvikles som følge av endringer i arvematerialet som resulterer i celleendringer, som over tid kan føre til invasiv vekst (Figur 1). Slike endringer i arvematerialet kan føre til endring i balansen mellom vekst og deling på den ene siden og vedlikehold og celledød på den andre. Mekanismene som styrer disse prosessene er komplekse, […]

  Les mer

 • Posted in:

  To i boks, to gjenstår

  Perioperative rutiner skal optimaliseres og være basert på moderne dokumentasjon der denne er tilgjengelig. Samtidig krever fagmyndigheter og brukere i økende grad tilgang på kvalitetsbeskrivende nøkkeldata og våre eiere krever reduserte kostnader. Kan dette forenes? «Fast track surgery» er en systematisering av perioperativ behandling, og dette gir pasienten mulighet til bedre, raskere og rimeligere kirurgisk […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk leverreseksjon ved maligne svulste

  IntroduksjonLaparoskopisk leverreseksjon ble først rapportert av Reich et al. på begynnelsen av 90-tallet.(1,2) I Norge ble den første laparoskopisk leverreseksjon utført av Bjørn Edwin i august, 1998.(3) Siden den gang har teknologiske fremskritt, spesielt gjennom utvikling av laparoskopiske instrumenter, økt kirurgens mulighet til å utføre disse prosedyrer på en trygg måte. Sammen med økt erfaring […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk behandling av maligne pancreas-svulster

  IntroduksjonAnatomiPancreas er et kombinert endokrint og eksokrint organ lokalisert på bakre bukvegg. Den eksokrine delen av kjertelen utskiller fordøyelsesenzymer til tarm, mens den endokrine delen av organet produserer en rekke metabolsk aktive hormoner (som insulin, glukagon etc). Beliggenheten bak kolon og ventrikkelen, medialt for milten, kranialt for den horisontale delen av duodenum, dens nære relasjon […]

  Les mer

 • Posted in:

  Laparoskopisk leverreseksjon ved maligne svulste

  IntroduksjonLaparoskopisk leverreseksjon ble først rapportert av Reich et al. på begynnelsen av 90-tallet.(1,2) I Norge ble den første laparoskopisk leverreseksjon utført av Bjørn Edwin i august, 1998.(3) Siden den gang har teknologiske fremskritt, spesielt gjennom utvikling av laparoskopiske instrumenter, økt kirurgens mulighet til å utføre disse prosedyrer på en trygg måte. Sammen med økt erfaring […]

  Les mer