Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

Urologiske prisvinnere 2012

Vinnerne av NUF og NIU prisen for beste foredrag under urologisk høstmøte 2012.

Vinner av NUF prisen for beste foredrag under urologisk høstmøte 2012:  

Abstrakt nr 60

DIAGNOSIS OF ANTERIOR PROSTATE CANCER USING MRI/TRUS SOFT IMAGE FUSION 

Eduard Baco1, Erik Rud2, Aud Svindland3 og Heidi B. Eggesbø4 

Dept. of Urology1 and Radiology2, Oslo University Hospital, Aker, Norway
Dept. of Pathology3, Oslo University Hospital, Radiumhospitalet, Norway
Dept. of Radiology4, Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Norway 

Revolusjonerende prostatabiopsiteknikk

Eduard Baco.Prostatacancer er den eneste kreftformen hvor diagnosen stilles med ”randombiopsier”. Spesifisiteten og sensitiviteten av ”randombiopsier” er lav, og biopsilokalisasjon er ikke bildedokumentert. Negativt biopsiresultat kan medføre flere ”rebiopsier” og forsinket behandling. Ved positivt funn kan man ikke predikere tumor volum og lokalisasjon noe som kan føre til overbehandling eller underbehandling.

Aker Sykehus var det andre sykehuset i verden som i januar 2010 innførte datakontrollert biopsiteknikk (Koelis, Urostation®). Med denne metoden kan plasseringen av biopsiene dokumenteres i 3 plan slik at samme region ikke rebiopseres. Metoden har blitt videreutviklet og man kan nå gjøre bildefusjon av MR og ultralyd. Med et spesielt navigasjonssystem er det mulig å plassere biopsinålen presist i MR funnet og dermed kombinere sensitiviteten av MR og spesifisiteten til biopsiene. Den nye biopsiteknikken gjøres i lokalbedøvelse, reduserer toksisiteten av ”saturasjonsbiopsier”, og medfører ingen spesielle endringer i logistikk på urologisk poliklinikk. Bildediagnostikk og nøyaktig biopsi kartografi hjelper for å skreddersy behandlingsvalg og optimaliserer pasientseleksjonen til fokal behandling.

Aker Sykehus er fortsatt det eneste sykehuset i Skandinavia som tilbyr målrettede prostata biopsier med MR/TRUS ”soft bildefusjon”. Per oktober 2012 har vi utført prostatabiopsier på mer enn 600 pasienter. Resultater viser høyt presisjonsrate, har vært publisert og presentert internasjonalt. Biopsiresultater av ventrale prostatacancer fikk første pris for “Beste vitenskapelig foredrag” på urologisk høstmøte 2012.

Koelis® teknologien er donert til OUS av stiftelsen Aktiv mot kreft.


Vinneren av NIU prisen for beste foredrag presentert av en LIS ved urologisk Høstmøte 2012

Abstrakt nr: 35

OPERASJONER FOR RETINERT TESTIKEL I TELEMARK 2001-2010

Nilsson Rasmus (1,2), Omland Harald (1) 

1. Urologisk enhet, Sykehuset Telemark
2. Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken, OUS, Radiumhospitalet

NIU prisen

Rasmus Nilsson.Prisvinneren har retrospektivt gått gjennom alle operasjoner for retinert testikkel utført på Sykehuset Telemark i 2001-2010. Det primære formålet var kvalitetssikring. Han har sett på på resultater av behandlingen, alder på de som ble operert og hvilken kirurg som utførte inngrepet og hvordan dette påvirket operasjonsresultatene. Prisvinneren har sett på hvordan operasjonsalder varierte i løpet av tiårsperioden og hvordan reell alder på de som blir operert skiller seg fra anbefalt alder. De har til slutt sammenlignet resultatene av behandlingen med det som er rapportert i internasjonal litteratur.