1204, 2021

LUNGEKIRURGI, FOLKEHELSE OG TEKNOLOGI

By |12. april 2021|Nyheter, Thoraxkirurgi|

I takt med endringer i sykdommene, kunnskap, erfaring og teknologi har lungekirurgien det siste århundre gjennomgått forandringer både hva gjelder sykdommene som behandles og hva som kan gjøres. Fagområdet har i stor grad tilpasset seg endringene i folkehelsen. Trolig den [...]

3003, 2021

HVA ER LUNGEKIRURGI?

By |30. mars 2021|Nyheter, Thoraxkirurgi|

Her, og i øvrige artikler i denne utgaven av Kirurgen beskrives lungekirurgi, og som for de fleste fagfelt kan frasen rivende utvikling gjerne benyttes. Spesialiteten thoraxkirurgi omfatter hjerte- og lungekirurgi samt kirurgi på de store kar i thorax. Lungekirurgi omtales [...]

1703, 2021

HVA BETYR OPERASJONSVOLUM FOR KVALITET INNEN LUNGEKREFTKIRURGI?

By |17. mars 2021|Nyheter, Thoraxkirurgi|

INNLEDNING Kirurgi er den mest kurative behandling ved lungekreft og hensikten er å fjerne sykdommen ved å tilstrebe radikal kirurgi (R0 reseksjon), eventuelt med tillegg av adjuvant onkologisk behandling. Indikasjoner for lungekreftkirurgi er (2): Tidlige stadier I og II (T1-3 [...]

2701, 2021

SENFØLGER OG LIVSKVALITET ETTER OPERASJON FOR ENDETARMSKREFT

By |27. januar 2021|Gastrokirurgi, Nyheter|

Psykisk påvirkning og morbiditet etter kreft er et vesentlig problem for mange pasienter. Eksempler på dette kan være angst, depresjon og frykt for tilbakefall. Samlet sett kan senfølger øke pasientens symptombyrde, og ha negativ innflytelse på hverdagsfunksjon og livskvalitet. SOMATISKE [...]

1501, 2021

NYE RETNINGSLINJER FOR SYSTEMATISK OPPFØLGING ETTER KURATIV BEHANDLING FOR KOLOREKTAL KREFT

By |15. januar 2021|Gastrokirurgi, Nyheter|

SYSTEMATISK OPPFØLGING I NORGE FIGUR 1: Et godt brukt eksemplar av NGICG’s retningslinjer for kolorektal- og analkreft fra 1999. Systematisk oppfølging av pasienter operert for kreft i tykk- og endetarm i stadium I-III har hittil hatt som målsetting [...]

1201, 2021

UTVIKLING I DIAGNOSTIKK OG ONKOLOGISK BEHANDLING AV ENDETARMSKREFT

By |12. januar 2021|Gastrokirurgi, Nyheter|

DIAGNOSTIKK Introduksjon av magnetresonanstomografi (MR) var en milepel i fremstillingen av svulster i endetarmen. På grunn av usikkerhet i fremstillingen ble avstanden til mesorektalfascien på mindre enn 3 mm først ansett som en risikofaktor og dermed indikasjon for preoperativ stråling. [...]

701, 2021

TRANSANAL ENDOSKOPISK OPERASJON VED REKTUMADENOM OG TIDLIG KREFT

By |7. januar 2021|Gastrokirurgi, Nyheter|

INNLEDNING Det finnes ulike kirurgiske metoder for fjerning av svulster i endetarm. Lokale metoder er endoskopisk mukosareseksjon (EMR), endoskopisk submukosal disseksjon (ESD) og transanal endoskopisk eksisjon. Transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM) ble introdusert på 1980-tallet av Buess (1). Konvensjonell transanal tilgang [...]

2212, 2020

MAGNETRESONANSTOMOGRAFI TIL RISIKOVURDERING VED ENDETARMSKREFT

By |22. desember 2020|Gastrokirurgi, Nyheter|

INTRODUKSJON Utredning av endetarmskreft følger de samme prinsippene som beskrevet ved tykktarmskreft. Behandlingen er imidlertid forskjellig, spesielt med tanke på preoperativ stråling. I Norge foreligger det indikasjon for preoperativ stråling dersom tumors avstand til mesorektal fascie (MRF) eller til musculus [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic
Gå til toppen