Fagstoff

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Akuttkirurgien i dag og i fremtiden

  Akuttkirurgi er kirurgisk behandling hvor forsinkelse forverrer prognosen. Akuttkirurgi vekker engasjement blant kirurgene, i befolkningen og politisk. På lik linje med fødetilbud blir det raskt fakkeltog hvis nærheten til akuttkirurgisk tilbud trues. Da er også politikerne raskt frempå, ivrige etter å sanke stemmer hos en fortvilet, fakkelbærende befolkning. Omlag 40 sykehus tilbyr akuttkirurgi i Norge […]

  Les mer

 • Posted in:

  ECTES 2020 – VÅRENS VAKRESTE EVENTYR?

  Dette nummeret av Kirurgen er tenkt som informasjon om den første store internasjonale akuttkirurgi- og traumekongressen i Norge. Dette nummeret inneholder innlegg fra sentrale nasjonale og internasjonale bidragsytere til selve kongressen samt kurs som avvikles i relasjon til kongressen. Kirurgien blir stadig mer subspesialisert. I Norge har det medført at tidligere kirurgiske subspesialiteter er blitt […]

  Les mer

 • Posted in:

  Operasjonsindikasjon for binyretumores

  Innledning Operasjonsindikasjon for binyretumores har endret seg mye i løpet av siste 20 år. Fra å dreie seg om størrelse, kontroll og vekst, har CT-diagnostikken utviklet seg ytterliege med tanke på å skille mellom hva som må opereres og ikke. Økende bruk av røntgendiagnostikk medfører funn av flere incidentalom, og de fleste lesere av Kirurgen […]

  Les mer

 • Posted in:

  Standard for diagnostikk av knuter i thyreoidea

  Prevalensen av knuter i thyreoidea er 40 – 50 % i den voksne befolkningen. Det store flertallet er naturligvis benigne knuter, selv om insidensen av thyreoideacancer har økt med opp til 40 % i Norge de siste fem årene (1). Vi antar at mye av veksten i cancerinsidensen kan tilskrives bedret diagnostikk, selv om man […]

  Les mer

 • Posted in:

  Parathyreoidea-fluorescens – nødvendig verktøy for endokrinkirurgi?

  Permanent hypoparathyreoidisme er den hyppigste komplikasjonen til thyreoideakirurgi og rammer mellom 5 og 10 % av de som gjennomgår total thyreoidektomi. Raten ser ut til å være like høy for benign kirurgi som for cancerkirurgi og komplikasjonen er assosiert med økt mortalitet (1). Dette, sammen med erkjennelsen av at det kan være vanskelig å finne […]

  Les mer

 • Posted in:

  Hypoparathyreoidisme etter thyreoideakirurgi

  Basert på tall fra kreftregisteret og operasjonsaktivitet i Helse Vest fra 2018 kan man estimere at antall totale thyreoidectomier som utføres i Norge per år er cirka 600. Hypoparathyreoidisme (hypoPT) med hypokalsemi er vanligste komplikasjon ved bilateral thyreoideakirurgi (1). En stor metaanalyse har vist at median insidens av forbigående og permanent hypoPT etter total thyreoidectomi […]

  Les mer