Fagstoff

Siste innlegg

1712, 2020

TEMALEDER ENDETARMSKREFT

By |17. desember 2020|Gastrokirurgi, Nyheter|

Endetarmskreft utgjør nesten en tredjedel av pasienter med tykk- og endetarmskreft. Det norske endetarmskreftprosjektet ble startet i 1993 og er et godt eksempel på hvordan nasjonal konsensus, felles retningslinjer og registrering kan bidra til å forbedre overlevelse og tilbakefall etter [...]

712, 2020

AKUTTE RESEKSJONER VED TYKKTARMSKREFT

By |7. desember 2020|Gastrokirurgi, Nyheter|

Mellom 15 og 25 % av pasienter med tykktarmskreft innlegges akutt, oftest på grunn av obstruksjon og sjeldnere perforasjon. Noen av disse pasientene får anlagt midlertidig avlastning uten reseksjon eller anlagt stent som bro til senere definitiv kirurgi. Men de [...]

2411, 2020

KIRURGISK RADIKALITET VED TYKKTARMSKREFT

By |24. november 2020|Gastrokirurgi|

INNLEDNING Overlevelse for tykktarmskreft er i dag noe dårligere enn for endetarmskreft. Siste tall fra kreftregisteret viser en fem års relativ overlevelse ved tykktarmskreft på 65,4 % for menn og 68,6 % for kvinner, mot 69,8 % for menn og [...]

1711, 2020

UTREDNING AV TYKKTARMSKREFT MED MULTIDETEKTOR COMPUTERTOMOGRAFI

By |17. november 2020|Gastrokirurgi, Nyheter|

Kontrastforsterket multidetektor computertomografi (MDCT) er i dag den viktigste preoperative bildemodalitet for stadieinndeling av tykktarmskreft. Dette gjelder både for kartlegging av primærtumor, deteksjon av lokale lymfeknutemetastaser og av fjernmetastaser (1, 2). MDCT kan påvise tumor, lokoregionale lymfeknutemetastaser (LK) og fremstille [...]

211, 2020

TUMORBIOLOGI: HVOR ER VI I DAG?

By |2. november 2020|Gastrokirurgi, Nyheter|

DEOKSYRIBONUKLEINSYRE (DNA) DNA består av nukleotider med fosfatgrupper, sukkermolekyl og baser. Adenin er i basepar med thymin og guanin med cytidin. Mennesket har ca. 3 milliarder basepar! Tre basepar danner et codon, og hvert codon koder for én aminosyre. Eksonene [...]

2610, 2020

Temaleder: TYKKTARMSKREFT

By |26. oktober 2020|Gastrokirurgi, Nyheter|

Tykk- og endetarmskreft er nest hyppigste kreftform i Norge med 4428 nye tilfeller i 2018 (1). Omtrent 20 % av pasienter med tykk- og endetarmskreft har metastaser ved diagnose. 20 % av pasientene utvikler metastaser eller tilbakefall i det videre [...]

1410, 2020

TIL ALLE TRAUMEINTERESSERTE

By |14. oktober 2020|Kurs/Møter, Traumatologi|

Traumeseminaret finner sted kl 18-20 i samarbeid med ESTES og vi hare kalt det MISSION IMPOSSIBLE. Første del heter ‘Technical and decision-making challenges in major trauma’ og ledes av Mr Euan Dickson, HPB- og traumekirurg fra Glasgow med bakgrunn fra [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen