Ortopedi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Hofteprotesekirurgi Metall mot metall – kun for NSB!

  Ortopedens utfordring Hovedårsaken til implantasjon av en total hofteprotese er hofteleddsartrose, i 2013 sto det for 79 % av primæroperasjoner i Norge (1). Artrose er en degenerativ tilstand som affiserer leddbrusken. Denne slites med tiden ned og smerte og redusert bevegelighet oppstår. Når konservative tiltak som fysioterapi og smertestillende ikke lenger strekker til, er kirurgisk […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nasjonalt frakturregister; en realitet om kort tid?

  Brudd er noe som oppstår blant de fleste en eller flere ganger i livet. Brudd varierer fra nesebrudd til lårbeinsbrudd, fra sprekker til svære åpne dislokerte brudd (Figur 1). Behandlingen varierer fra ingen behandling til lange operasjoner med komplisert osteosyntesemateriell. Konsekvensene av bruddene varierer fra ingen plager til evigvarende svære handicap. Traumemekanismen varierer fra ingen […]

  Les mer

 • Posted in:

  Røyking og elektiv kirurgi

  I det plastikkirurgiske miljøet har vi i flere år hatt retningslinjer for elektive operasjoner og røyking. Det har vært noe ulik praksis i Norge, men de siste årene har det vært vanlig med absolutt røykfrihet i minst seks uker før og minst seks uker etter kirurgi. Uten røykestopp tilbys ikke elektiv kirurgi.  Det har vært […]

  Les mer

 • Posted in:

  Ny behandling av klumpfot i Norge

  Historikk Primærbehandlingen har variert opp gjennom tidene. Hippokrates beskrev klumpfot ca 400 f. Kr. Han mente det var intrauterin plassmangel som forårsaket feilstillingen. Hippokrates klarte i følge seg selv å korrigere de fleste føtter med manipulering. Behandlingen som bestod av tøying og bandasjering, startet så tidlig som mulig etter fødsel.   Perkutan akillestenotomi er første gang […]

  Les mer

 • Posted in:

  Fremre korsbåndsrupturer

  Forekomst I Danmark er insidensen av fremre korsbåndskader (ACL-rupturer) 3,1 per 10000 innbyggere under 50 år1. I Norge anslås antallet nye fremre korsbåndskader å være ca. 4000 pr. år. I følge det nasjonale korsbåndsregisteret opereres nå i underkant av 2000 fremre korsbåndskader årlig i Norge. Kvinner er ca. 2-5 ganger mer utsatt for fremre korsbåndskader […]

  Les mer

 • Posted in:

  Hvis bare noen hadde tenkt på det…

  Bakgrunn Norge er på verdenstoppen i prevalens av osteoporose og lavenergibrudd1 2. Årsaken er multifaktoriell og ingen har det fulle svar på hvorfor vi ligger øverst i denne statistikken1 2. Osteoporose skyldes en ubalanse mellom nedbryting og oppbygging av benvev. Det oppstår strukturelle endringer som gir et svakere skjelett med økt bruddrisiko. Én av to […]

  Les mer