Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

TOTAL PANKREATEKTOMI KOMBINERT MED AUTOLOG ØYCELLETRANSPLANTASJON ( TPIAT) VED KRONISK PANKREATITT

Ved kronisk pankreatitt og smerter er total pankreatektomi aktuelt hos selekterte pasienter dersom pankreatittforandringene affiserer hele pankreas. Inngrepet kan også være indisert ved residiverende akutte pankreatitter. Ved å kombinere total pankreatektomi med autolog øycelletransplantasjon, kan pasienten i tillegg til å fjerne årsaken til smertene også beholde egenproduksjon av insulin og unngå ustabil diabetes. Det er behov for mer kunnskap om dette behandlingsalternativet slik at flere pasienter gis mulighet for en effekktiv smertelindring og økt livskvalitet.

Referanser:

 1. Shelton CA, Umapathy C, Stello K, Yadav D, Whitcomb DC. Hereditary Pancreatitis in the United States: Survival and Rates of Pancreatic Cancer. Am J Gastroenterol. 2018;113(9):1376.
 2. Lowenfels AB, Maisonneuve P, DiMagno EP, Elitsur Y, Gates LK, Jr., Perrault J, et al. Hereditary pancreatitis and the risk of pancreatic cancer. International Hereditary Pancreatitis Study Group. J Natl Cancer Inst. 1997;89(6):442-6.
 3. Chinnakotla S, Bellin MD, Schwarzenberg SJ, Radosevich DM, Cook M, Dunn TB, et al. Total pancreatectomy and islet autotransplantation in children for chronic pancreatitis: indication, surgical techniques, postoperative management, and long-term outcomes. Ann Surg. 2014;260(1):56-64.
 4. Greenhalf W, Lévy P, Gress T, Rebours V, Brand RE, Pandol S, et al. International consensus guidelines on surveillance for pancreatic cancer in chronic pancreatitis. Recommendations from the working group for the international consensus guidelines for chronic pancreatitis in collaboration with the International Association of Pancreatology, the American Pancreatic Association, the Japan Pancreas Society, and European Pancreatic Club. Pancreatology. 2020;20(5):910-8.
 5. Bachul PJ, Grybowski DJ, Anteby R, Basto L, Perea L, Golab K, et al. Total pancreatectomy with islet autotransplantation in diabetic and pre-diabetic patients with intractable chronic pancreatitis. J Pancreatol. 2020;3(2):86-92.
 6. Hering BJ, Clarke WR, Bridges ND, Eggerman TL, Alejandro R, Bellin MD, et al. Phase 3 Trial of Transplantation of Human Islets in Type 1 Diabetes Complicated by Severe Hypoglycemia. Diabetes Care. 2016;39(7):1230-40.
 7. Bellin MD, Beilman GJ, Sutherland DE, Ali H, Petersen A, Mongin S, et al. How Durable Is Total Pancreatectomy and Intraportal Islet Cell Transplantation for Treatment of Chronic Pancreatitis? J Am Coll Surg. 2019;228(4):329-39.
 8. Chinnakotla S, Beilman GJ, Dunn TB, Bellin MD, Freeman ML, Radosevich DM, et al. Factors Predicting Outcomes After a Total Pancreatectomy and Islet Autotransplantation Lessons Learned From Over 500 Cases. Ann Surg. 2015;262(4):610-22.
 9. Balzano G, Maffi P, Nano R, Mercalli A, Melzi R, Aleotti F, et al. Autologous Islet Transplantation in Patients Requiring Pancreatectomy: A Broader Spectrum of Indications Beyond Chronic Pancreatitis. Am J Transplant. 2016;16(6):1812-26.
 10. Abu-El-Haija M, Anazawa T, Beilman GJ, Besselink MG, Del Chiaro M, Demir IE, et al. The role of total pancreatectomy with islet autotransplantation in the treatment of chronic pancreatitis: A report from the International Consensus Guidelines in chronic pancreatitis. Pancreatology. 2020;20(4):762-71.
 11. Bellin MD, Sutherland DE, Robertson RP. Pancreatectomy and autologous islet transplantation for painful chronic pancreatitis: indications and outcomes. Hosp Pract (1995). 2012;40(3):80-7.
 12. Drewes AM, Bouwense SAW, Campbell CM, Ceyhan GO, Delhaye M, Demir IE, et al. Guidelines for the understanding and management of pain in chronic pancreatitis. Pancreatology. 2017;17(5):720-31.