Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

GALLESTENSILEUS

Gallestensileus (GI) er en sjelden komplikasjon ved gallesteinssykdom, og forekommer hos færre enn 0,5 prosent av pasientene som har mekanisk tynntarmsobstruksjon (1). GI er karakterisert ved okkluderende gallesten i tarmlumen som følge av fisteldannelse mellom galleblære og tynntarm. Ofte affiserer denne tilstanden eldre multimorbide pasienter, og forekomsten er høyere blant kvinner. Her presenteres en pasient som ble innlagt med en ukes sykehistorie med magesmerter og ileus-klinikk.

Referanser:

  1. Keaveny AP, Afdhal NH, Bowers S, Gallstone ileus, UpToDate, [aug 2022] (https://www.uptodate.com/contents/gallstone-ileus)
  2. Dai XZ, Li GQ, Zhang F, Wang XH, Zhang CY. Gallstone ileus: case report and literature review. World J Gastroenterol. 2013 Sep 7;19(33):5586-9. doi: 10.3748/wjg.v19.i33.5586. PMID: 24023505; PMCID: PMC3761115.
  3. Halabi WJ, Kang CY, Ketana N, et al. Surgery for gallstone ileus: a nationwide comparison of trends and outcomes. Ann Surg 2014; 259:329.
  4. Behrens C, Amson B. Laparoscopic management of multiple gallstone ileus. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2010 Apr;20(2):e64-5. doi: 10.1097/SLE.0b013e3181d65de0. PMID: 20393323.
  5. Zappia F, Petracca G, Talarico CA. Gallstone ileus. A case treated with minilaparotomy and a review of the literature. Ann Ital Chir. 2017 Mar 29;6:S2239253X1702535X. PMID: 28401880.