Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Posted in:

ENDOSKOPI VED KRONISK PANKREATITT

Kronisk pankreatitt representerer en kombinasjon av ulike kliniske problemer som må håndteres enkeltvis, men i et multidisiplinært samarbeid. Endoskopi har en plass først og fremst i de tilfellene der pankreatitten enten skyldes eller forårsaker drenasjeproblemer i galleveier eller bukspyttkjertel. I tillegg kommer transmural drenasje av pseudocyster. Denne artikkelen tar for seg de viktigste momentene knyttet til den endoskopiske tilnærmingen av disse pasientene. Anbefalingene er i tråd med nylig oppdaterte ESGE europeiske retningslinjer 2019 (1), Evidensbaserte europeiske retningslinjer for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt 2018 (2) og Norsk veileder for kronisk pankreatitt 2018 (3).

Referanser:

  1. Dumonceau J-M et al. Endotherapy of chronic pancreatitis: ESGE Clinical Guideline … Endoscopy 2019; 51: 179–193
  2. EnriqueDominguez-Munoz et al. Recommendations from the United European Gastroenterology evidence-based guidelines for the diagnosis and therapy of chronic pancreatitis Pancreatology December 2018; 18: 847-854
  3. Trond Engjom, Anne Waage, Dag Hoem, Jan Magnus Kvamme, Truls Hauge, Georg Dimcevski Kronisk pankreatitt – utredning og behandling Tidsskrift Nor Legeforen 2018