2501, 2016

Brystforstørrelse med eget fett: et godt alternativ til brystimplantater

By |25. januar 2016|Plastikkirurgi|

Introduksjon  Vincent Czerny var første kirurg til å ta i bruk autologt fettvev da han i 1895 utførte den første brystrekonstruksjonen med fett fra et lumbalt lipom (1,2). I 1909 ble autologt abdominalt fett høstet for å korrigere mangler i [...]

2001, 2016

Korreksjon av tracheostomiarr – en kasuistikk

By |20. januar 2016|Plastikkirurgi|

Tracheostomi kan være en viktig del i behandlingen av alvorlig syke pasienter. Etter dekanylering lukkes defekten etter tracheostomituben oftest ved sekundær tilheling. Det kan da oppstå arrkontraktur og tilhefting til trachea, eventuelt med fistulering (2). Nedenfor presenteres en kasuistikk der [...]

1901, 2016

Brannskader – 609 barn behandlet ved OUS Ullevål i perioden 2003-2014.

By |19. januar 2016|Plastikkirurgi|

Innledning Brannskadeavsnittet på Haukeland Universitetssykehus (HUS) har som kjent landsfunksjon for alvorlige brannskader. På Ullevål behandler vi pasienter med brannskader fra Oslo og østlandsområdet, også etter sammenslåingen hvor plastikkirurgisk avdeling på Ullevål ble flyttet til Rikshospitalet (2011). Til tross for [...]

1801, 2016

Nytt kurs i akutthandtering av alvorlege brannskadar

By |18. januar 2016|Plastikkirurgi|

Historisk kontekst I 1979 introduserte American College of Surgeons “Advanced Trauma Life Support” programmet (ATLS). ATLS har gjennom tiår vist at kurset utgjer ein betydeleg og signifikant skilnad i kvaliteten på vurdering, akuttbehandling og overføring av pasientar med store traumer [...]

1401, 2016

Nekrotiserende fasciitt – en diagnostisk utfordring

By |14. januar 2016|Plastikkirurgi|

Bakgrunn Nekrotiserende fasciitt (NF) er en alvorlig, men heldigvis relativt sjelden bløtdelsinfeksjon. Insidensen er anslått i de fleste kilder å være 0,4-5/100 000, hvor man på Vestlandet har sett insidens rundt 3/100 000 innbyggere (1). Dette er en betydelig høyere insidens [...]

1301, 2016

Grepsrekonstruksjon på hånd

By |13. januar 2016|Plastikkirurgi|

Pasientkasus:  58 år gammel mann, skadet seg i august 2013 på en sirkelsag og fikk amputert 1. til 5. finger like proximalt for MCP-ledd nivå på ikke-dominant hånd. Innlagt lokalsykehuset, hvor det like etter skaden ble konferert telefonisk med Rikshospitalet [...]

1201, 2016

Håndrekonstruksjon med lyskelapp

By |12. januar 2016|Plastikkirurgi|

Bakgrunn Store og komplekse håndskader er ressurskrevende og trenger kompetent behandling. I Norge er håndkirurgiske seksjoner fordelt på ortopediske og plastikkirurgiske avdelinger. Prinsippene ved håndrekonstruksjon er revisjoner, bruddstabilisering, revaskularisering, behandling av sene- og nerveskader, samt bløtdelsdekking med godt sirkulert vev. [...]

1101, 2016

Propellerlapp – et godt alternativ til tradisjonelle muskellapper

By |11. januar 2016|Plastikkirurgi|

Forfatterne har i den senere tid rekonstruert flere defekter med propellerlapper (1, 2). Vi opplever denne teknikken som svært nyttig og oppdager stadig nye bruksområder. Teknikken er etterhvert velkjent i det plastikkirurgiske miljøet og kan i mange tilfeller erstatte tradisjonelle, [...]

ANNONSER

Medtronic
Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen