Plastikkirurgi

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Grepsrekonstruksjon på hånd

  Pasientkasus:  58 år gammel mann, skadet seg i august 2013 på en sirkelsag og fikk amputert 1. til 5. finger like proximalt for MCP-ledd nivå på ikke-dominant hånd. Innlagt lokalsykehuset, hvor det like etter skaden ble konferert telefonisk med Rikshospitalet i forhold til mulighetene for reimplantasjon og overflytting. Dette ble vurdert til å ikke være […]

  Les mer

 • Posted in:

  Håndrekonstruksjon med lyskelapp

  Bakgrunn Store og komplekse håndskader er ressurskrevende og trenger kompetent behandling. I Norge er håndkirurgiske seksjoner fordelt på ortopediske og plastikkirurgiske avdelinger. Prinsippene ved håndrekonstruksjon er revisjoner, bruddstabilisering, revaskularisering, behandling av sene- og nerveskader, samt bløtdelsdekking med godt sirkulert vev. Det finnes mange metoder for behandling av større bløtdelsdefekter ved håndskader. Man følger vanligvis «rekonstruksjonsstigen» […]

  Les mer

 • Posted in:

  Propellerlapp – et godt alternativ til tradisjonelle muskellapper

  Forfatterne har i den senere tid rekonstruert flere defekter med propellerlapper (1, 2). Vi opplever denne teknikken som svært nyttig og oppdager stadig nye bruksområder. Teknikken er etterhvert velkjent i det plastikkirurgiske miljøet og kan i mange tilfeller erstatte tradisjonelle, mer omfattende muskellapper og frie lapper. Vi vil i det følgende gi en kort innføring […]

  Les mer

 • Posted in:

  Rekonstruksjon av perineum

  Radikale eksisjoner i pelvis og perineum kan gi meget store defekter som kan være vanskelige å lukke primært. Ved å bruke lokoregionale lapper kan man oppnå tensjonsfri lukking, fylle dødrom og bedre sårtilheling ved å tilføre friskt og godt vaskularisert vev til områder som er tidligere bestrålt eller skadet på andre måter. Mindre defekter kan […]

  Les mer

 • Posted in:

  Rekonstruksjon av bilateral facialisparese med temporaliselongasjonsplastikk ad modum Labbe

  Introduksjon I denne artikkelen presenteres en pasientkasuistikk av en 59 år gammel mann med bilateral komplett facialisparese (ansiktslammelse), som ble rekonstruert med en bilateral temporalis-elongasjonsplastikk ad modum Labbe. Pasienten samtykker til at sykehistorien og bilder blir publisert i kasuistikken. Ansiktsmimikken er et fint samspill mellom mange ulike muskler som virker i forskjellige retninger. Facialisparese er […]

  Les mer

 • Posted in:

  Utviklinger i onkologisk hode-hals rekonstruktiv kirurgi

  Innledning Rekonstruksjon av vevsdefekter etter medfødt misdannelse, ervervet sykdom og skade i hode- og halsregionen utføres med anatomisk rekonstruksjon og best mulig funksjonelt og estetisk resultat. Når det gjelder bløtvevsdefekter, følger man prinsipielt den klassiske rekonstruksjonsstigen, med sekundær tilheling og primær lukning av defekten på nederste trinn, deretter hudtransplantasjon, lokale lapper, regionale lapper, distanselapper og […]

  Les mer

 • Posted in:

  Hypospadibehandling – også en del av plastikkirurgien

  Tall fra Eurocat viser en gjennomsnittlig prevalens på 16.68 per 10 000 levende fødte i Europa i tiden 2008-2012. Dette betyr at det årlig ble født ca. 7600 gutter med hypospadi i denne perioden. Tilsvarende tall for Norge er 21.15 per 10 000 levende fødte med 655 nye tilfeller i Norge i samme periode. Det […]

  Les mer

 • Posted in:

  Leppe-kjeve-ganespalte behandlingen i Norge

  Barn født med en eller annen form for spalte blir fra fødeavdelingen henvist til ett av teamene for videre informasjon og behandling. Blir en spalte påvist i svangerskapet, får foreldre tilbud om å snakke med sykepleier i teamene før barnet er født. Vi har sett at vordende foreldre ønsker denne kontakten før fødselen, og erfaring […]

  Les mer