601, 2016

Rekonstruksjon av bilateral facialisparese med temporaliselongasjonsplastikk ad modum Labbe

By |6. januar 2016|Plastikkirurgi|

Introduksjon I denne artikkelen presenteres en pasientkasuistikk av en 59 år gammel mann med bilateral komplett facialisparese (ansiktslammelse), som ble rekonstruert med en bilateral temporalis-elongasjonsplastikk ad modum Labbe. Pasienten samtykker til at sykehistorien og bilder blir publisert i kasuistikken. Ansiktsmimikken [...]

501, 2016

Utviklinger i onkologisk hode-hals rekonstruktiv kirurgi

By |5. januar 2016|Plastikkirurgi|

Innledning Rekonstruksjon av vevsdefekter etter medfødt misdannelse, ervervet sykdom og skade i hode- og halsregionen utføres med anatomisk rekonstruksjon og best mulig funksjonelt og estetisk resultat. Når det gjelder bløtvevsdefekter, følger man prinsipielt den klassiske rekonstruksjonsstigen, med sekundær tilheling og [...]

1712, 2015

Leppe-kjeve-ganespalte behandlingen i Norge

By |17. desember 2015|Plastikkirurgi|

Barn født med en eller annen form for spalte blir fra fødeavdelingen henvist til ett av teamene for videre informasjon og behandling. Blir en spalte påvist i svangerskapet, får foreldre tilbud om å snakke med sykepleier i teamene før barnet [...]

1304, 2012

Ekstremitetsrekonstruksjon

By |13. april 2012|Plastikkirurgi|

Innledning Rekonstruksjon av ekstremiteter er et viktig samarbeidsområde mellom ortopeder og plastikkirurger hvor målet er å optimalisere pasientenes livskvalitet etter ekstremitetsskade. Plastikkirurgiske teknikker med flytting av vev kan forhindre amputasjoner, forbedre eller gjenopprette funksjon, behandle dype infeksjoner samt bedre dysfunksjonelle arrområder. [...]

1104, 2012

Kompliserte bukveggsdefekter og verdien av samarbeid

By |11. april 2012|Plastikkirurgi|

I tillegg bidrar dynamikken i bukveggens muskulatur til funksjoner som respirasjon, hoste, vannlating, avføring og fødsel. En intakt bukvegg er også viktig for stabilisering av ryggen (1).  Bukveggens integritet blir ofte påvirket ved traumer, infeksjoner, stråleterapi og kirurgi. Graden av [...]

ANNONSER

Medtronic
Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen