Fagstoff

Siste innlegg

1304, 2020

«Transitional care»: Er det behov for å forberede ungdom med medfødte endetarmstilstander på å bli voksne?

By |13. april 2020|Barnekirurgi, Nyheter|

Introduksjon Overføring av omsorg, «transitional care», for ungdom med kroniske sykdommer er et aktuelt tema. Selv om det ikke finnes noen globalt akseptert definisjon av transitional care, skriver Verdens helseorganisasjon at dette innebefatter en koordinert plan som ivaretar kontinuiteten i [...]

604, 2020

Europeisk samarbeid innenfor barnekirurgi

By |6. april 2020|Barnekirurgi, Nyheter|

ERN – European Reference Networks Sjeldne og komplekse sykdommer forårsaker kroniske helseproblemer og kan være livstruende. Man har anslått at mellom 5000 og 8000 ulike lav-prevalens og komplekse sykdommer påvirker dagliglivet til omkring 30 millioner mennesker innenfor EU landene. Blant [...]

3003, 2020

Invaginasjon hos barn

By |30. mars 2020|Barnekirurgi, Nyheter|

ÅRSAKER TIL INVAGINASJON Invaginasjon kan være assosiert med en forutgående virusinfeksjon, da gjerne i form av luftveisinfeksjon eller gastroenteritt, men ofte påvises ikke sikker utløsende årsak. Ved en virusinfeksjon kan lymfevevet i tarmveggen forstørres med ødem i Peyerske plakk i [...]

1803, 2020

Temaleder: BARNEKIRURGI

By |18. mars 2020|Barnekirurgi, Nyheter|

Barneurologiske pasienter utgjør minst halvparten av virksomheten slik vi definerer faget barnekirurgi i Norge. Vesikoureteral refluks er en vanlig tilstand hos små barn. Det har vært til dels store endringer i hvordan denne pasientgruppen håndteres de siste 10-20 årene, med [...]

2001, 2020

Akuttkirurgien i dag og i fremtiden

By |20. januar 2020|Akuttkirurgi, Nyheter|

Akuttkirurgi er kirurgisk behandling hvor forsinkelse forverrer prognosen. Akuttkirurgi vekker engasjement blant kirurgene, i befolkningen og politisk. På lik linje med fødetilbud blir det raskt fakkeltog hvis nærheten til akuttkirurgisk tilbud trues. Da er også politikerne raskt frempå, ivrige etter [...]

801, 2020

ECTES 2020 – VÅRENS VAKRESTE EVENTYR?

By |8. januar 2020|Nyheter, Traumatologi|

Dette nummeret av Kirurgen er tenkt som informasjon om den første store internasjonale akuttkirurgi- og traumekongressen i Norge. Dette nummeret inneholder innlegg fra sentrale nasjonale og internasjonale bidragsytere til selve kongressen samt kurs som avvikles i relasjon til kongressen. Kirurgien [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen