1601, 2017

Kirurgisk behandling av gastroøsofageal refluks sykdom hos barn

By |16. januar 2017|Barnekirurgi, Fagstoff|

Hvis GØR medfører plagsomme symptomer og/eller komplikasjoner, defineres det som gastroøsofageal refluks sykdom (GØRS) [2]. Prevalensen av GØRS hos barn mellom 0 og 17 år er omtrent 6% [3]. Blant barn med psykomotorisk retardasjon er prevalensen enda høyere [4]. De [...]

501, 2017

Gastrostomi: Indikasjoner, komplikasjoner og langtidsresultater hos barn

By |5. januar 2017|Barnekirurgi, Fagstoff|

Hvem får gastrostomi? Antall barn som får gastrostomi, har vært jevnt økende de siste årene (4). Ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, har antall gastrostomi-innleggelser pr. år tredoblet seg i perioden 1994 til 2012, og nå får rundt 60 barn gastrostomi årlig [...]

201, 2017

Teknikk for anleggelse av gastrostomi

By |2. januar 2017|Barnekirurgi, Fagstoff|

PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi) Den hyppigst brukte teknikken for anleggelse av gastrostomi i Norge og internasjonalt er PEG. Metoden ble introdusert allerede i 1980 (1). Det er få kontraindikasjoner til PEG, den vanligste er mistanke om adheranser i øvre abdomen [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic
Gå til toppen