2016-02

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Prostata-tur til robotlandet USA

  Stein Erik Hagen har stått frem med sin prostatakreft sykdom i media. Som kjente valgte han å bli behandlet ved Johns Hopkins Hospital (JHH) i USA, kjent for sine gode resultater. Hagen har ønsker om å bidra til bedre behandling for denne pasientgruppen i Norge og har generøst bidratt med 100 millioner kroner til opprettelse […]

  Les mer

 • Posted in:

  LAPCONOR – et utdanningsprogram for standardisering av laparoskopisk behandling av pasienter med kreft i tykk og endetarm

  Bakgrunn Flere større randomiserte studier har vist at laparoskopisk kirurgi for tykktarm-  og endetarmskreft gir kortere sykehusopphold samt raskere og enklere rekonvalesens sammenlignet med åpen kirurgi. Studier viser også at laparoskopisk kirurgi ikke gir dårligere onkologiske langtidsresultater enn åpen kirurgi.1,2 Britiske retningslinjer anbefaler fra 2006 laparoskopisk reseksjon som et alternativ til åpen reseksjon hos pasienter […]

  Les mer

 • Posted in:

  Norsk Register for Gastrokirurgi – NoRGast – et nasjonalt kvalitetsregister laget av og for gastrokirurger

  Kravet til å kunne rapportere sentrale kvalitetsparametre for den aktiviteten vi driver er raskt økende. Alle vil vite, og med rette: Myndigheter i direktorat og helseforetak, ledere i alle posisjoner, presse og interesseorganisasjoner, pasienter og kollegaer. Vi kan ikke lenger forvente å drive virksomhet uten at våre resultater vurderes av andre. Det handler ikke om […]

  Les mer

 • Posted in:

  Adrenale insidentalomer

  Blant uselekterte pasienter er det i littera-turen oppgitt at ca 70% av AI representerer ikke-funksjonelle adenomer. Blant pasienter med kreft-sykdom i anamnesen representerer AI metastase hos ca 75%. (2) Andre differensialdiagnoser ved AI er subklinisk Cushings syndrom, pheokromocytom, aldosteronom, adrenokortikalt karsinom, ganglioneurom, myelolipom og benigne cyster. Når det oppdages et insidentalom i binyren er det […]

  Les mer

 • Posted in:

  PhD avhandling ved Monica Jernberg Engstrøm

  Monica Jernberg Engstrøm er overlege ved Bryst- og Endokrinkirurgisk avdeling ved St. Olavs Hospital og postdoktor ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU). Hun disputerte for ph.d.-graden ved NTNU den 13. mars 2015. Tittelen på avhandlingen er Molecular subtypes and survival in a historic cohort of women with breast cancer. Arbeidet er gjort ved […]

  Les mer

 • Posted in:

  Har histopatologisk type betydning for prognose ved brystkreft?

  Innledning Lobulært karsinom er den største gruppen av de spesielle histopatologiske typene, og utgjør mellom 5 – 15 % av alle brystkreft-tilfellene. I sin klassiske form har de et vekstmønster med grupper av celler og tynne cellestrenger som vokser infiltrerende mellom stromale fibre. Det er mange varianter av lobulært karsinom, men felles for disse er tap […]

  Les mer

 • Posted in:

  Genetisk intratumor heterogenitet i brystkreft

  Bakgrunn Mtp på det store fokuset som ein pr. i dag har på molekylært målretta medikament innan kreftforsking og kreftbehandling, er det openbart at biopsiar som er representative for dei mutasjonar som fins i ein tumor, er heilt essensielt for å kunne identifisere mutasjonane og deretter gi pasienten korrekt målretta behandling. I så måte er […]

  Les mer