2016-01

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Kirurgisk behandling av pectus excavatum og carinatum

  Pectus deformiteter forekommer i nær familie hos ca. 25 %. Skoliose og bindevevs sykdommer (bl.a. Marfan syndrom) er assosiert med både pectus excavatum og carinatum. Disse deformitetene diagnostiseres fra småbarnsalder til puberteten og forverres oftest under veksten (1). De fleste av pasientene oppsøker helsetjenesten pga. kosmetisk og psykososialt ubehag av misdannelsen. Mange angir en grad av […]

  Les mer

 • Posted in:

  TMVR – Kateterbehandling av mitralklaffesykdom med klaffeerstatning

  Bakgrunn Mitralapparatet Mitral apparatet består av: klaffesegl, annulus, chorda tendinae, papillemuskel og venstre hjertekammer. Det er et fremre og et bakre klaffesegl som inndeles i tre segmenter, ofte delt opp av interscallopfurer. Segmentene betegnes A1-A3, P1 – P3 for henholdsvis fremre (anteriore-A) og bakre (posteriore – P) segl, dette for at ekkokardiolog og kirurg skal […]

  Les mer

 • Posted in:

  TAVI – fra utprøvende behandling til rutineinngrep

  Aortastenose Aortastenose skyldes oftest en degenerativ gradvis forkalking av klaffebladene som forsnevrer det effektive åpningsarealet på klaffen. Sykdommen rammer i første rekke eldre, men kan også ramme yngre med medfødt bicuspid eller unicuspid klaff (1-2% av befolkningen). Sykdommen medfører økt systolisk trykk i venstre ventrikkel med kompensatorisk venstre ventrikkel hypertrofi. Sykdommen er lenge asymptomatisk, men […]

  Les mer

 • Posted in:

  VATS-lobektomi

  En torakotomi kan gjøres på forskjellige vis, den tradisjonelle posterolaterale thorakotomien som involverer deling av m.latissimus dorsi og m.serratus og evt fjerning av en ribbe. Den mer skånsomme muskelsparende anterolaterale thorakotomien er vel mer og mer brukt de siste årene.  En thorakotomi involverer alltid deling av intercostalmuskulatur og oppsperring av aktuelle interkostalrom. En slik åpning […]

  Les mer

 • Posted in:

  Koronarkirurgi

  Figur 1 (bilde over): Venebypass sys ende-til-side til koronarkar med fin tråd (7-0) (foto: Audun Bergland). Bakgrunn Det ble i 2004 utført 3430 koronare bypass-operasjoner i Norge og dette var 64% av alle hjerteoperasjoner det året. I 1994 viste Yusuf og medarbeidere at det var bedre overlevelse for pasienter med tre-kar sykdom eller venstre hovedstammestenose […]

  Les mer

 • Posted in:

  Hjerte- og lungetransplantasjoner i Norge.

  Historien om hjerte- og lungetransplantasjon Den 3. desember 1967 ble verdens første hjertetransplantasjon på et menneske utført. Verden ble tatt på sengen, ikke bare av at en hjertetransplantasjon var gjennomført, men like mye av hvem som hadde gjort det. For dem som hadde fulgt med i den medisinske utviklingen, lå det forventninger om en snarlig […]

  Les mer

 • Posted in:

  Endovaskulär behandling av aneurysm i aorta descendens och thorakoabdominella aorta

  Ett stentgraft består av en kärlprotes av syntetisk väv (polyester eller polytetrafluoroethylene (PTFE)) som stöttas upp av en metallstent av rostfritt stål eller nitinol som vanligtvis är självexpanderande. Stentgraftet hålls på plats via stentets radiella kraft och kräver normalt landningszoner med förhållandevis frisk aorta både proximalt och distalt om aneurysmet. Några stentgraft har också tunna […]

  Les mer

 • Posted in:

  Temaleder: Mangfoldet i thoraxkirurgi

  I likhet med mange andre kirurgiske disipliner er også thoraxkirurgi et fag i forandring. Spesielt behandling av aortaklaffesykdommer går gjennom en rivende utvikling. Kateterbaserte implantasjoner av hjerteklaffer (TAVI) er kommet for å bli. Slike inngrep gjøres nå på alle universitetssykehus og på Feiringklinikken. Antall TAVI er økende. Mange mener at kvaliteten på behandlingen blir best […]

  Les mer