2015-04

/home/3/k/kirurgen/www/wp-content/themes/kirurgen-child/g1-template-parts/archive_list_1of3_sidebar_right.php
 • Posted in:

  Hvordan få trening i mikrokirurgisk teknikk

  Mikrokirurgisk teknikk brukes innen mange kirurgiske spesialiteter. Teknikken kan brukes til å flytte vev fra et sted på kroppen til et annet, både for å dekke defekter etter traume/kirurgi, eller for å rekonstruere anatomiske strukturer. Teknikken brukes også til reparasjon av skadede små strukturer som blod- og lymfekar, nerver, sædleder og eggleder. Strukturer med diameter […]

  Les mer

 • Posted in:

  Brystredukjson med vertikal teknikk

  Brystreduksjon er et kirurgisk inngrep hvor formålet er reduksjon og omforming av brystene på grunn av bryststørrelsen.   Store tunge bryst kan virke hemmende i forhold til fysisk aktivitet og kan gi nakke samt skulder stivhet eller smerter, med drag og trykk i huden under BH stroppene. En del pasienter har også irritasjon og infeksjon i […]

  Les mer

 • Posted in:

  Brystforstørrelse med eget fett: et godt alternativ til brystimplantater

  Introduksjon  Vincent Czerny var første kirurg til å ta i bruk autologt fettvev da han i 1895 utførte den første brystrekonstruksjonen med fett fra et lumbalt lipom (1,2). I 1909 ble autologt abdominalt fett høstet for å korrigere mangler i det malare området mens i 1926 utførte kirurg Charles Willy den første fett-transplantasjonen til den […]

  Les mer

 • Posted in:

  Korreksjon av tracheostomiarr – en kasuistikk

  Tracheostomi kan være en viktig del i behandlingen av alvorlig syke pasienter. Etter dekanylering lukkes defekten etter tracheostomituben oftest ved sekundær tilheling. Det kan da oppstå arrkontraktur og tilhefting til trachea, eventuelt med fistulering (2). Nedenfor presenteres en kasuistikk der et plagsomt sekundært tracheostomiarr ble behandlet av plastikkirurg.  En mann i 30-årene ble alvorlig syk […]

  Les mer

 • Posted in:

  Brannskader – 609 barn behandlet ved OUS Ullevål i perioden 2003-2014.

  Innledning Brannskadeavsnittet på Haukeland Universitetssykehus (HUS) har som kjent landsfunksjon for alvorlige brannskader. På Ullevål behandler vi pasienter med brannskader fra Oslo og østlandsområdet, også etter sammenslåingen hvor plastikkirurgisk avdeling på Ullevål ble flyttet til Rikshospitalet (2011). Til tross for flytting valgte vi å fortsette med behandlingen av brannskadde barn på Ullevål. Dette skyldtes både […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nytt kurs i akutthandtering av alvorlege brannskadar

  Historisk kontekst I 1979 introduserte American College of Surgeons “Advanced Trauma Life Support” programmet (ATLS). ATLS har gjennom tiår vist at kurset utgjer ein betydeleg og signifikant skilnad i kvaliteten på vurdering, akuttbehandling og overføring av pasientar med store traumer (1). Likevel viser det seg at brannskadar kan tene til neglekt av livstrugande traumer eller […]

  Les mer

 • Posted in:

  Nekrotiserende fasciitt – en diagnostisk utfordring

  Bakgrunn Nekrotiserende fasciitt (NF) er en alvorlig, men heldigvis relativt sjelden bløtdelsinfeksjon. Insidensen er anslått i de fleste kilder å være 0,4-5/100 000, hvor man på Vestlandet har sett insidens rundt 3/100 000 innbyggere (1). Dette er en betydelig høyere insidens enn i sammenlignbare land som Canada, New Zealand og England. Det er flere grunner til […]

  Les mer

 • Posted in:

  Grepsrekonstruksjon på hånd

  Pasientkasus:  58 år gammel mann, skadet seg i august 2013 på en sirkelsag og fikk amputert 1. til 5. finger like proximalt for MCP-ledd nivå på ikke-dominant hånd. Innlagt lokalsykehuset, hvor det like etter skaden ble konferert telefonisk med Rikshospitalet i forhold til mulighetene for reimplantasjon og overflytting. Dette ble vurdert til å ikke være […]

  Les mer